İklim değişikliği kanun taslağında çarpıcı ayrıntı: Karbon Piyasası Kurulu üyelerine "Huzur Hakkı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu yıl sonuna kadar Meclis'ten çıkarılmasını planladığı İklim Değişikliği Kanunu taslağına ANKA ulaştı. Kurum ve kuruluşlara "hizmete özel" koduyla gönderilen taslağa göre; 2053 yılı net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için kurulacak Emisyon Ticaret Sistemi’ne dahil olacak şirketler, emisyona neden olan faaliyetlerini sürdürebilmek için emisyon ticaret izni almak zorunda olacak. Emisyonlu ticarete izin almadan devam eden firmalara 5 milyon TL'ye kadar ceza kesilebilecek. "Net sıfır emisyon" hedefi için "neredeyse sıfır enerjili bina" konsepti zorunlu tutulacak. Bakan ve bakan yardımcılarından oluşacak ve üyelerine huzur hakkı ödemesinin yapılacağı “Karbon Piyasası Kurulu” oluşturulacak.

Güncel 04.11.2022, 11:58
İklim değişikliği kanun taslağında çarpıcı ayrıntı: Karbon Piyasası Kurulu üyelerine "Huzur Hakkı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ekim ayı başında kamu kurum ve kuruluşların görüşüne "hizmete özel" koduyla açılan, “İklim Değişikliği Kanunu” taslağına ANKA Haber Ajansı ulaştı.

Taslakta, kanunun amacı, “Yeşil kalkınma vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadelede, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyumu ve hususlara yönelik planlama ve uygulama araçlarını düzenlemek” olarak tanımlandı. Taslak metinde; net sıfır emisyon hedefinde uygulanacak yaptırımlardan zarar görecek kesimler için “adil geçiş” tanımlaması yapıldı. “Adil geçiş” politikası, “İklim değişikliğiyle mücadelede belirlenen hedefler gerçekleştirilirken ve ekonomik dalgalanmaların önlenmesi amacıyla kırılgan gruplar öncelikle olmak üzere kimsenin geride bırakılmadığı ve yeşil iş olanaklarının sağlandığı politika” olarak ifade edildi.

“MALİYET ETKİN BİR ŞEKİLDE SINIRLAMA…” 

Taslağa göre, net sıfır emisyon hedefine ulaşılması sürecinde “Emisyon Ticaret Sistemi” kurulacak. Sistemin amacı, “sera gazı emisyonlarına bir üst sınır belirlenmesi” olarak tanımlandı. Taslakta sistem ile ilgili “Sera gazı emisyonunu maliyet etkin bir şekilde sınırlandıran veya sınırlandırmayı teşvik eden ulusal ve uluslararası piyasa temelli mekanizma” ifadeleri kullanıldı. Sistemde yer alan işletmeler; sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetlerini sürdürebilmek için İklim Değişikliği Başkanlığı’ndan sera gazı emisyon izni almak zorunda olacak.

“Emisyon Ticaret Sistemi”, tamamen uygulanmaya başlanmadan önce pilot uygulama dönemi olacak. Pilot uygulama döneminin kapsamı, süresi ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınarak İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından belirlenecek. Pilot uygulama döneminde, bu kanunun gereklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle verilecek cezalar, yüzde 50 oranında tahsil edilecek.

Kanun yürürlüğe girdikten sonraki üç yıl içerisinde “Emisyon Ticaret Sistemi” içinde yer alacak tüm şirketler için sera gazı emisyon izni almak zorunlu tutulacak. 

BAKAN BAŞKANLIĞINDA KARBON PİYASASI KURULU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın başkanlık edeceği bir “Karbon Piyasası Kurulu” oluşturulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kurulda en az bakan yardımcısı düzeyinde yer alacak. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve İklim Değişikliği Başkanlığı da kurulda, en az başkan yardımcısı seviyesinde yer alacak. Kurulun başkan ve üyelerine, görev yapılan toplantılar için 30 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden huzur hakkı ödenecek.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BELEDİYELER, DİĞER İLLERDE VALİLİKLER SORUMLU

Taslağa göre; azaltım ve uyum hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda dönemsel olarak Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planları hazırlanacak. Ayrıca; en geç 2023 yılı sonuna kadar Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacak. Planlar; her il için sera gazı emisyon envanteri, sera gazı azaltım hedef ve eylemleri içerecek. Her ilde, İl İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Planlar bu kurulda onaylanacak ve takip edilecek. Planlardan büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde ise valilikler sorumlu olacak.

SERA GAZI CEZALARI

Taslağın bu haliyle yasalaşması durumunda; ozon tabakasını incelten maddeleri üreten, işleyen, ithal ve ihraç edenler ile piyasaya arz edenlere 2025 yılı itibarıyla 320 bin lira; bu maddeleri taşıyan, bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere ise 32 bin lira ceza kesilecek. Sera gazı emisyon izni almadan faaliyet gösteren veya süresi biten veya iptal edilen emisyon izni ile faaliyet devam edenlerden 5 milyon liraya kadar para cezası kesilebilecek.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FİNANSMAN MEKANİZMASI

Taslağa göre; yine belirlenen hedefler uyarınca, iklim değişikliğinin etkilerine bağlı kayıpların ve zararların önlenmesine ve tazminine yönelik finansal araçlar geliştirilecek. Sigorta sistemi oluşturulacak veya bu bağlamda mevcut sigorta sistemleri geliştirilecek. İklim Değişikliği Finansman Mekanizması kurulabilecek.

YEDİ BAKANLIK VE YEREL YÖNETİMLERE GÖREVLER 

Kanun taslağıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve yerel yönetimlere ayrıntılı yükümlülükler tanımlandı. Taslağa göre; bakanlıkların iklim değişikliği ile mücadelede yerine getirecekleri görevlerden bazıları şöyle:

“NET SIFIR EMİSYON” HEDEFİNDE, “NEREDEYSE SIFIR ENERJİLİ BİNA”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; net sıfır emisyon hedefinde, “Neredeyse Sıfır Enerjili Bina” konseptini zorunlu hale getirecek. 2025 yılından itibaren yeni binaların, enerjisinin yüzde 10’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak şekilde inşa edilmesine ilişkin çalışmalar yapacak.

BİNA BAZINDA TEŞVİK

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dirençli yapı malzemesinin kullanılmasını bina bazında teşvik edecek. Arıtılmış atık suyu kullanım oranının 2030 yılında yüzde 15’e çıkarılması için tedbirler alacak, yağmur suyu hasadını yaygınlaştıracak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; karbon ayak izi düşük sanayi ürünlerinin üretimi ve piyasaya arzına yönelik idari ve teknik düzenlemeleri hazırlayacak. İşletmelerin sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik teşvik ve destek mekanizmalarını tasarlayacak ve bu mekanizmaları etkin bir şekilde yürütecek. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; karayolu, havayolu ve denizyolu aracılığı ile yapılan uluslararası, şehirlerarası ve kent içi yolcu ve yük taşımacılığında düşük veya sıfır emisyonlu, enerji verimli, alternatif temiz yakıt kullanıla ulaşım seçenekleri geliştirip, yaygınlaştıracak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; enerji verimliliği uygulamalarının tüm sektörlerde yaygınlaştırılmasını ve atık ısı potansiyelinden etkin bir şekilde yararlanılmasını sağlamakla sorumlu olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı; sera gazı emisyonlarının ulusal gıda güvenliği esas olmak üzere azaltılması için gıda israfını önleyecek. Kimyasal gübre kullanımını azaltacak. Yeşil ve organik gübre kullanımını yaygınlaştıracak. İçişleri Bakanlığı ise “iklim değişikliğinin neden olabileceği insan hareketliliği ve zorunlu yerinden olma konularında gerekli tedbirleri almak ve göç eylem planlarına dahil etmek” ile yükümlü olacak.

ATIK SUYUN YENİDEN KULLANIMI VE “YAĞMUR SUYU HASADI”

Taslağa göre yerel yönetimlere ise şu görevler verilecek:

. Kentsel ulaşım planlarında; yaya, bisiklet yolu ve düşük veya sıfır emisyonlu toplu taşıma araçlarının ve skuter gibi bireysel ve paylaşımlı mikromobilite sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını ve teşvik edilmesini sağlayacak.

. Yeşil koridora ve yeşil mimariye önem verecek.

. İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarını azaltacak, kayıp ve kaçak oranını 2030 yılına kadar nüfus esaslı ve kademeli olarak indirecek ve bu oranı sürdürecek. Arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı ve yağmur suyu hasadı gibi tedbirleri alacak.

Yorumlar (0)
banner83
banner84
banner114
Namaz Vakti 05 Aralık 2022
İmsak 06:39
Güneş 08:06
Öğle 13:07
İkindi 15:36
Akşam 17:58
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Keçiörengücü 15 26
4. Rizespor 14 25
5. Pendikspor 14 25
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4