‘Zorlu’ itirazlarında son karar verildi: AK Parti’den ‘tazminat’ çekincesi

İzmir’in uzun süredir tartışılan konularından olan Zorlu Holding Gökdelen Binası’nın yüksekliğine ilişkin yapılan itiraz hakkında son karar verildi. Planlara Passtel Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama İnş. Müh. Tur. San. ve Tic. A.Ş tarafından yapılan itiraz oy çokluğuyla reddedilirken TMMOB tarafından yapılan 15 itiraz oybirliğiyle kabul edildi. Passtel Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama İnş. Müh. Tur. San. ve Tic. A.Ş’nin itirazının kabul edilmesi gerektiğini belirten Cumhur İttifakı, ilerleyen dönemlerde kararın yargıya taşınabileceğini ve belediyeye tazminat yükünün oluşabileceği çekincesini ortaya koydu. 

Yerel Yönetimler 01.06.2022, 18:30 01.06.2022, 20:56
‘Zorlu’ itirazlarında son karar verildi: AK Parti’den ‘tazminat’ çekincesi

TENZİLE AŞÇI/EGEPOSTASI- Konak Belediyesi Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı birinci bileşimi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur idaresinde gerçekleştirildi.

Oturumu CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, İYİ Parti Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Tansu, MHP Konak İlçe Başkan Yardımcısı Kayhan Derya ve Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Taner Deniz de takip etti. 

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü için yapılacak yeni planlarının görüşüldüğü meclise damgasını vuran konu ise İzmir’de yıllardır tartışma konusu olan “Zorlu projesi” itirazları oldu.

2008 yılında planlama ve ruhsatlandırma çalışmalarına başlanan bina, önce 159 metre olarak planlanmış, süre içerisinde önce 146 metreye düşürülen Zorlu Bina’sının yüksekliği, son olarak 131 metreye düşürülmüştü. Ancak buna rağmen Passtel Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama İnş. Müh. Tur. San. ve Tic. A.Ş projenin kentin siluetini ve bozduğu ve kent planlaması kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle Konak Belediyesi’ne gökdelen projesi için itiraz dilekçelerini vermişlerdi.

Birçok kez Konak Belediyesi’nden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, Büyükşehir’den de sonuçlandırılmadan Konak Belediyesi’ne gönderilen itirazlar için nihai karar verildi. 

MECLİS’TE YENİ DÖNEM

Oturum başlangıcında konuşan Başkan Batur, meclislerde yeni bir uygulama yapacaklarını belirterek, “Bu aydan itibaren şöyle bir uygulama yapıyoruz. Birimlerde ne gibi çalışmalar yapıldı onunla ilgili sunumlar yapacağız” dedi ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Batur, “Bu ay Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nın açılışını yaptık. Güzel bir proje oldu. Sürdürülebilir bakım için oradaki vatandaşlarımızın da o çalışmaya sahip çıkması gerekiyor. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Basmane’deki Silahane Binamız da tamamlandı. Oraya çok güzel bir Açıkhava sineması yapıyoruz. Daha önce kağıt toplayıcılarının disipline edilmesi için bir çalışma başlatmıştık Bir kooperatif çatısı altında topluyoruz bu arkadaşlarımızı. Valilik ve emniyetle yapıyoruz bu projeyi. Güvenlik soruşturmasının ardından güvenlik kartı ve tulumları veriyoruz. Ardından tüm alanda çalışabilecekler. Ancak güvenlik kartı ve tulumu olmayan arkadaşlar kağıt toplayamayacak. Bugün de toplayıcıların alan dışına çıkmamaları ve kentin içinde fazla sirkülasyon yapmamaları için topladıkları mamulleri kendi toplama alanları içinde alıyoruz. Aracımız gidiyor, tartıyor ve barkod okutuluyor. Ona göre bu arkadaşımızın İBAN numarasına ücretini gönderiyoruz. Bu işi bir sisteme oturtup modern bir hale getiriyoruz” diye konuştu.

“ZORLU” İTİRAZLARINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Oturumda, Zorlu projesine ilişkin Passtel Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama İnş. Müh. Tur. San. ve Tic. A.Ş tarafından yapılan itirazın reddi oyçokluğuyla reddedilirken TMMOB tarafından yapılan 15 itiraz ise oybirliğiyle reddedildi. 
Passel Gıda tarafından yapılan itirazların kabulü yönünde oy kullanan AK Parti grubu ise gerekçe olarak ilerleyen dönemlerde belediyenin tazminata tabi tutulabileceği riski olduğunu çekincesini ortaya koydu.
İlgili önerge hakkında söz alan CHP’li meclis üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Esra Yılmaz Keskin, “İmar Kanununda değişiklik yapıldı. Kanuna göre de imar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenmeyeceği belirtildi. Biz de Konak sınırları içinde eyer alan yüksekliği serbest olarak belirlenen tüm binalarda, emsale dokumadan yükseklikleri belirledik. Daha sonra Büyükşehir’e gönderdik ve değişiklikle onaylandı. Planlar askı sürecine çıktı ve bazı itirazlar geldi. Biz bu itirazları değerlendirdik. Komisyon tutanaklarında da belirttik. İzmir Körfezi, Kadifekale siluetinin olumsuz etkileyeceğini belirterek ilgili binanın yüksekliğinin 84 metre olarak onayladık. Yapılan itiraz da kanun gereği oyçokluğuyla uygun bulunmamıştır” ifadelerini kullandı.

TOSUN: AMERİKAN KOLEJİ’NİN ARKASINDAKİ ALAN GİBİ…

İlgili önergeye ilişkin söz alan AK Partili Meclis üyesi Öztekin Tosun, ilerleyen süreçlerde tazminat riskiyle karşı kaşıya kalınma riski olduğunu belirtti ve “Biz hukuk komisyonunda bunu görüştük. Ben kabulü yönünde oy kullandım. Amacım da şuydu, beni bu konunun hukuken değerlendirilmesi ilgilendiriliyor. Kurumlarda devamlılık esas. Bu ruhsat verilmiş. Bazı ilmeler ve terkler yapıldı ardından uzlaşmayla revizyon yapıldı. Yine bir uzlaşma sağlandı. Ama onunda olay döndü dolaştı yine Konak Belediyesi’ne geldi .Benim korkum şu: Yarın öbür gün Amerikan Koleji’nin arkasındaki alan gibi büyük tazminatlarla karşı karşıya kalmayalım” dedi.

YILDIZ: GİZLİ BİR KAMULAŞTIRMAYA TABİ OLDUK

Tazminat riskine bir kez daha dikkat çeken AK Partili meclis üyesi Hakan Yıldız, açılacak bir davada Konak Beldiyesi2nin zararlı çıkabileceğinin altını çizdi ve “Biz bu tartışmanın ilk günlerinde de kurumsal kararların devamlılığı kısmında tavrımızı ortaya koyduk. Burada bir değişiklik yapıldı ve biz de kabul oyu kullandık. Burada kanuna göre yapılan değişiklikle alakalı zorunlu bir yüksek belirlemesi geldi. Ancak emsallere dokunulmadı. Büyükşehir Belediyemiz, en temelde bu hatayı yapıyor. Siz mevcut plandaki çekme mesafesini değiştirmeden emsali değiştirmeden uzunluğu düşürdüğünüzde oradaki 4 parsel de emsalinde azaltmaya gitmiş olduk. Doğal olarak bir görünmeyen bir kamulaştırmaya tabir olduk. Ayrıca şahsıların büyükşehire açtığı davalar var. Bizim bir diğer itirazımız da bu. Biz, bu itirazları Büyükşehir’e yolladık ama onlar da bize yolladı. Reddine ya da kabulüne karar verin denildi. Yani yarın öbür gün açılan davada Büyükşehir’in kaybetmesi durumunda doğabilecek maddi ve manevi kayıplarla iğli Büyükşehir, şu ifadeleri kullanabilir hale geldi: “Ben topu Konak Belediyesi’ne yolladım. Konak Belediyesi bu kararı yapsaydı. Biz normalar üzerinden karar veriyoruz. Üstteki norma göre karar vereceğiz diyoruz ama onlar da topu bize atıyor. Biz Konak Belediyesi’nin kurumsal kimliğinin korunması ve ilerleyen dönemde meclis üyelerimizin yarın çıkabilecek maddi ve manevi zararların tazmini yükünün altına girmemesi adına Cumhur İttifakı olarak ret oyu kullandık” ifadelerini kullandı.

BATUR: BİZ HİYERARŞİYE UYUYORUZ

Konuşmalarına ardından söz alan Başkan Batur, Büyükşehir kararına uyduklarını belirtti ve “Bu parselle ilgili serüven 2008 yılında başlanmış. Daha sonra devam eden mahkeme süreleri ve 2019 Şubat ayında ilgili firmaya inşaat ruhsatı verilmiş. Biz göreve geldikten sona alan çalışmasına baktığımızda ve çevresel etkileri değerlendirdiğimizde 154 metrelik siluet tespit ettik. 134 metreye düşündük. Daha sonra yeni çıkan yönetmelik değişikliğiyle tüm yükseklik tespitlerinin belediyelerce tespit edilmesi ve değiştirilmesi için değişiklik yapıldı. Biz kararı Büyükşehir Belediyemize gönderdik. Biz hiyerarşiye uyuyoruz. Zaten mahkemeye intikal etmiş bir konu. Biz zaten 154 metre kararını uygulayamayız. Çünkü Büyükşehir tarafından verilen 84 metre kararı var. Bizim bu karara uymamızda fayda var. Mahkeme bu kararı verecek. Biz de mahkeme ne karar veriyorsa onu uygulayacağız” dedi.

İlgili gündem maddeleri mecliste CHP’nin kabul oylarına karşılık Cumhur İttifakı’nın ret oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

EMNİYET PLANLARI KOMİSYONLARA HAVALE EDİLDİ

Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında gündeme alınan ve İzmir İl Emniyet müdürlüğü için Umurbey Mahallesi’nde toplamda 45 bin metrekarelik alanda “TAKS: 0.60, KAKS: 2.50, Yençok: 60.00 m. yapılaşma koşullu Resmi Kurum Alanı” olarak yapılması planlanan yeni emniyet binası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği görüşülmek üzere İmar Komisyonu ve Tarihsel ve Kültürüel Değerleri Koruma Komisyonu’na havale edildi.

Başkan Batur, ilgili konunun aciliyetine dikkat çekerek sonraki oturuma hazırlanması gerektiğini söyledi.

Yorumlar (0)
banner83
23
açık
banner84
banner82
Namaz Vakti 29 Haziran 2022
İmsak 03:53
Güneş 05:43
Öğle 13:20
İkindi 17:14
Akşam 20:47
Yatsı 22:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31