İzmir lojistiğin merkez üssü oluyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir'i dünya fuarcılığında ön plana çıkarma hedefi doğrultusunda çalışan İZFAŞ, şehre yeni fuarlar kazandırmaya devam ediyor. İZFAŞ tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Logistech–Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı; dernekler, sivil toplum kuruluşları ve sektördeki tüm paydaşları fuarizmir’de bir araya getirecek.

Yerel Yönetimler 25.09.2022, 11:51 25.09.2022, 14:05
İzmir lojistiğin merkez üssü oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından ilk kez düzenlenen Logistech–Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, 29 Eylül-1 Ekim 2022 tarihlerinde fuarizmir’de gerçekleştirilecek. İzmir’in Akdeniz çanağında bir ticaret ve lojistik merkezi haline gelmesi, uluslararası bir liman kenti olması, bu sayede deniz ve kara yoluyla ticaret yapan sektörlerin geliştirilmesi ve istihdamın desteklenmesi gibi hedeflerle yola çıkılan Logistech, sektördeki tüm paydaşları buluşturacak. Sektör temsilcileri fuarı değerlendirerek, İzmir ve lojistik sektörüne büyük ivme kazandıracağını söyledi. 

İzmir’i lojistik merkez üssü yapma hedefi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir'i dünya fuarcılığında ön plana çıkarma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirten İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “Başkanımız Tunç Soyer’in İzmir’i Lojistik Merkez Üssü yapma vizyonu doğrultusunda, Logistech-Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı’nı bu yıl ilk kez düzenliyoruz. Lojistik sektörünün küresel büyüklüğünün 2021 yılı sonunda 5,5 trilyon doları aştığı görülüyor. 2026 yılına kadar pazarda oluşacak büyümenin yaklaşık değerinin ise 16,5 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu hızlı gelişimiyle birlikte lojistik sektörü, konumuyla doğal bir lojistik coğrafyası olan İzmir açısından ayrı bir önem taşıyor. İZFAŞ olarak; Logistech Fuarı’nı düzenleyerek doğal bir lojistik coğrafyası olan İzmir’in, bu sektörden aldığı payı büyütmeyi, bir ticaret ve lojistik merkezi haline gelmesini, istihdamın desteklenmesini ve kent ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. 

İzmir’in Avrupa ve dünya pazarlarına yakınlığıyla tüm ulaşım sistemlerine sağladığı olanaklarla bir lojistik üs olmak için gerekli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Canan Karosmanoğlu Alıcı, “İzmir’in lojistik potansiyele sahip olmasında, ülkemiz dış ticaretine yaptığı katkıya bakılması yeterli olacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerine göre; İzmir gümrüklerinden ve serbest bölgelerinden yapılan ihracat miktarının ülke ihracatına katkısı 20,59 milyar dolar ile yüzde 14,26 düzeyinde. İzmir’in gümrüklerinden aynı dönemde yapılan ithalat da 15,3 milyar dolar. Başka bir ifadeyle bu yılın ilk 7 ayında, 35 milyar doları aşan dış ticareti ile İzmir’in, önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin en önde gelen lojistik merkezlerinden birisi olacağı ortada” diye konuştu. 

Lojistik fuarının doğru adresi İzmir

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, varlığını körfezine ve limanına borçlu İzmir’in, liman-şehir olarak yüzyıllar boyunca yolların başlangıç ve hedef noktası olduğunu belirterek, “Üzerinden geçen ticaret yolları, şehri uzun zaman için Akdeniz’in en değerli limanı ve lojistik üssü yaptı. Denizci şehir kimliğinin yanı sıra İzmirimiz, Genç Cumhuriyet tarafından kazandırılan Kültürpark ve İzmir Enternasyonal Fuarı ile Türk fuarcılığının başkenti olarak tasarlandı. İşte Marble Fuarı, Gelinlik Fuarı gibi uluslararası organizasyonlar, fuarcılıkta yakalanan başarının örnekleridir. Bu perspektiften baktığımız zaman İZFAŞ tarafından 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek LOGISTECH - Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı’nın, İzmir ve Ege Bölgesi’nin lojistik gücü ile fuarcılık kimliğini birleştiren mükemmel bir sentez olacağını düşünüyoruz” dedi. 

Öztürk, “Doğal güzelliği, tarihi zenginliği, denizi, gastronomisi, ulaşım ve konaklama kolaylığı, Akdenizli yaşam şekli ile Lojistik Fuarı’nın yapılacağı en ideal mekan da İzmir’dir. Fuarın sonbahar aylarında yapılacak olması, özellikle yurtdışından gelecek konuklarımızın tatili ve işi birleştireceği, keyifli zaman geçireceği bir konsepti sağlayacaktır. Pandemide başlayan ve halen devam eden küresel tedarik zincirindeki kırılmalar, bir malı uluslararası pazarlara en kısa sürede ve düşük maliyetle ulaştırabildiğimiz ölçüde rekabetçi olabileceğimizi göstermiştir. Lojistiğin önemi, imalattan nihai tüketiciye kadar tüm kesimler tarafından çok iyi kavranmıştır. Ege Bölgesi’nin lojistik kabiliyeti, Fuara güç verecek; Fuarın yaratacağı sinerji bölgemizin lojistik performansını artıracaktır” diyerek denizcilik ve lojistik sektörü olarak, İzmir’e ve ülkemize yeni yollar açacağını düşündükleri Lojistik Fuarı’nın, çok kısa sürede küresel bir marka haline geleceğine inandıklarını söyledi.

Logistech Fuarı önemli katkı sağlayacak

İzmir’in özellikle limanlarıyla birçok artıya sahip olduğunu belirten Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, “Fuarlar, gelişmiş tüm ülkelerde ülke ihracatına büyük katkı sağlamaktadır. Bu fuarın da ülkemizin ihracatına katkı sağlaması en büyük temennimiz. Gelecek yıllarda, İzmir, lojistik sektöründe dünya devletleriyle rekabet edebilecek konuma ulaşacaktır. Bu konuda kamu, özel sektör dâhil tüm sektör oyuncularına önemli görevler düşüyor. Logistech Fuarı bu anlamda önemli bir katkı sağlarken kıymetli bir hareketi de başlatmış olacak. Bir diğer katkısı da İzmir’in potansiyeline dikkat çekip sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yerli yabancı alım heyetleri, profesyonel ziyaretçiler ve sektör temsilcilerinin buluşacağı bir zemin hazırlaması açısından ivme yaratması olacaktır. İzmir ekonomisinin canlanmasına, lojistik alanında eğitim veren önemli üniversitelerden yetişen genç kuşağın istihdamına da etki edecektir” dedi. 

“Bir diğer nokta ise teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde iş yapış modellerimiz de her gün teknolojiyle uyum içinde olmak zorunda” diyen Ayşem Ulusoy, “Bu açıdan Türkiye’nin üretim ve ihracat trendlerini takip edebilmek, teknolojik gelişmeleri Logistech Fuarı’nda görmek ve anlamak tüm üyelerimiz açısından son derece verimli olacaktır. Sektörümüz özelinde ise elbette İzmir’in lojistik potansiyelinden daha fazla yararlanabilmemiz açısından bir dönüm noktası olması ve tüm paydaşlarımızın bir araya geldiği ve verimli iş birliklerinin yapıldığı bir fuar geçmesi, ülke ekonomisine katma değer yaratabilmek, en büyük beklentilerimiz arasında” diye konuştu.

Lojistik sektörü, üretim sektörünün en önemli tamamlayıcılarından

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir ise İzmir’in ülkemizin önemli üretim ve tüketim merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, kent ve çevre illerin mevcut potansiyellerine dikkat çekti. Erdemir, “Lojistik sektörü, üretim sektörünün en önemli tamamlayıcılarından birisidir. Bu nedenle bölgeden ihracata konu olan ürünlerin ve ayrıca bu ürünlerin girdisi olan ithalata konu olan ürünlerin ağırlıklı olarak denizyolu ile taşındığı ve bölge limanlarında işlem gördüğü bilinmekte. Her ne kadar Aliağa Körfezi’ndeki liman yatırımlarıyla birlikte Ege Bölgesi’nin limancılıktaki ana merkezi Aliağa Körfezi olsa da TCDD İzmir Alsancak Limanı’nın da özellikle konteynerde önemli bir ana liman olmaya devam edeceğini görüyoruz. Yine Kuşadası, Bodrum ve Fethiye ile birlikte değerlendirdiğimizde kruvaziyer turizminde de İzmir Limanı son derece önemli bir konumda. 2022 yılının Ocak-Temmuz aylarında Aliağa Liman Başkanlığı toplam yükte yüzde 19,18 ile Türkiye’de en fazla büyüyen bölge. TÜRKLİM olarak yayınladığımız Vizyon 2050 raporumuza baktığımızda da Ege Bölgesi’nin toplamda yüzde 156’ya yakın büyüyeceği, elleçlenen tonajın ise 239 milyon tona yaklaşacağı görülmekte” dedi. 

Yük çeşitliliğinin ve yük miktarının çokluğunun bölgedeki lojistik ekosistemin gelişmesi için zemin hazırladığını kaydeden Aydın Erdemir, “Ege Bölgesi ülkemizdeki en gelişmiş lojistik altyapıya sahip bölgelerimizden birisi. Ancak gelişimin sürdürülebilir olması ve artan üretim ve tüketim taleplerinin karşılanabilmesi için lojistik sistemin de üretim ve tüketime paralel olarak iyileştirilmesi bir zorunluluk. Bu çerçevede Logistech Fuarı, İzmir ve Ege’de lojistik sektörünün, özellikle üretim ve tüketim sistemleri içindeki farkındalığının artırtılmasında önemli ve gerekli bir adım. İzmir tam anlamı ile bir fuar kenti. İzmir’in sahip olduğu bu deneyimin, Logistech’e yansıyacağı da bir gerçektir. Bu açıdan bu fuarın çok daha büyüyeceğini, etkisinin de artacağını öngörüyorum. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları, odalar, sektör temsilcileri ile ticaret sisteminin tüm paydaşlarının yer alacağı fuarda tarafların birbirleri ile arasındaki etkileşimin arttırılması için uygun bir ortam oluşacaktır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner83
banner84
banner114
Namaz Vakti 08 Aralık 2022
İmsak 06:41
Güneş 08:09
Öğle 13:08
İkindi 15:36
Akşam 17:58
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4