Bayraklı’da gündem Faaliyet Raporu

Bayraklı Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci bileşimi Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal idaresinde gerçekleştirildi. Oturumda 2020 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. AK Rapor oy çokluğu ile kabul edilirken AK Parti grubu, birtakım eksikliklere dikkat çekerken kayıp paralar olduğunu iddia etti. 

Yerel Yönetimler 06.04.2021, 20:48
Bayraklı’da gündem Faaliyet Raporu

TENZİLE AŞÇI/EGEPOSTASI- Bayraklı Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci bileşimi Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal idaresinde gerçekleştirildi.

Oturumda, Bayraklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 9 bin 623 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın 5 bin 573 metrekarelik bölümünün, belediyenin vergi borçlarına karşılık olarak 7 milyon 802 bin liralık bedelle Maliye Hazinesi’ne devri gündeme getirildi.

Meclis üyelerinin oylarına sunulan gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

İlgili madde gündemde “Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 14146 ada, 1 parselde kayıtlı Belediyemize ait 9.623,38 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5.573,35 m2’lik kısmına isabet eden hissemizin 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin vergi borçlarına karşılık olarak 7.802.683,99 TL bedelle Maliye Hazinesine devredilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim Komisyonları (oy birliği) ortak raporu” ifadeleriyle yer aldı.

2020 YILI FAALİYET RAPORU GÖRÜŞÜLDÜ

Oturumda ayrıca 2020 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Raporda 315 milyonluk yıllık bütçenin 245 milyonunun harcandığı bilgisine yer verildi.

CHP Grubu adına konuşan CHP Grup Başkanvekili Cindi Can Polat, “Bayraklı Belediyesi yeni sayılabilecek bir belediye ve rutin işlerini aksatmadan yerine getiriyor. Bunun yanıda kurumsallığı önemseyen bir anlayışla kurumsallaşma süreci devam ediyor. Hedef, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmaktır. Amaç, hemşerilerimizin onur ve zevk duyacakları çağdaş, modern ve daha yaşanılabilir bir kenttir. Gençlerimizi ve çocuklarımızı kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere yönelterek kötü alışkanlıklarda uzak tutmaktır. Bayraklımıza yerleşen vatandaşlarımızın gelenek görenek ve yaşam şekillerini değiştirmeden modern bir kentte yaşamanın koşullarını sağlamaktır. Bayraklı İzmir açısından stratejik konumu olan değerli ama bir o kadar da fakir, geniş ve engebeli coğrafi yapısı olan gecekondu yapılaşmasını ve işsizliğin yoğun olduğu bir ilçedir. Belediyemiz sosyal belediyeciliğe önem vermektedir. Her ne kadar pandemi nedeniyle birtakım faaliyetler askıya alındıysa da pandemi sonrasında bu hizmetler devam edecektir. Bütün bu hizmetleri yapoarken belediyemiz temel hizmetlerde eşitlikçi anlayışla birçok öğrenciye  maddi destek, eğitim ve malzeme desteği sağlamaktadır. İlçemizdeki amatör spor kuruluşlarına maddi destek ve malzeme desteği yapmaktadır. İhtiyaç sahibi ailelere imkanlar dahilinde destek sağlanmaktadır. Temizlik işçilerimiz, günlük yaklaşık 300 tn aylık 10 bin ton ve yıllık 120 bin tondan fazla evsel nitelikli katı atık toplayarak depolama alanlarına taşımaktadır. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller ve elektronik atıklar toplayarak geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırıyor. 2021 yılında bu faaliyetler kapsamında 13 tonu aşkın atık toplayarak geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü’müzün 2020 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa olarak 30 bin metrekareyi aşkın kilit parke yapıldı. Bayraklı’da 2020 yılında 120 tonu aşkın asfalt serimi yapılmıştır. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, 2 bin 853 kişiye poliklinik,  bin 566 kişiye hasta nakil hizmeti, 4 bin 830 kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti vermiştir. Ben daha fazla detaya girmeden 2020 yılı bütçemiz 315 milyon 111 lira olarak öngörülmüştür. Ancak gerçekleşen faaliyetimiz 245 milyon 487 bin lira olmuştur. Bunun sebebi maalesef 2020 yılında yaşamış olduğumuz küresel pandemi ve kentimizdeki deprem ve sel gib felaketlerdir. Bu sebeple sadece belediyemizde değil ülke genelinde ortaya konulan hedeflere ulaşılamamıştır. Tabii ki böylesi zor bir ortamda Bayraklı Belediyesi’nin zorlanmadığı söylenemez. Elbette ki eleştiriler olacak ancak yapıcıolmak Bayraklı’nın menfaatine olacaktır. Bu dönemde vatandaşların belediyeye yatırdığı doğrudan vergi ve harçlarda düşüşler yaşanmış ve İller Bankası payı azaltılmıştır. Belediyemiz esnaf ve ticaret yapan vatandaşların üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için bu yıl içinde bin 468 iş yerine ait ilan ve reklam vergisi, çevre ve temizlik vergisi ile katı atık bedeli almamıştır. Salgından dolayı pazarcılardan Pazar yeri tahsis ücreti alınmamıştır. Depremde yıkılan ağır ya da orta hasarlı yaklaşık 500 konutun takribi 3,5 milyon civarındaki emlak vergilerinden vazgeçilmiştir. Çoğu belediye maaş ödemek için bile borçlanırken Bayraklı Belediyesi borçlanmadan faaliyetlerini sürdürmüş ve maaşlarını düzenli olarak yatırmıştır. CHP olarak faaliyet raporuna lehte oy kullanacağımızı bildiriyorum” dedi. 

KALEM KALEM GİDERLER

Polat’ın konuşmasının ardından mali tabloya ilişkin rakamsal verileri paylaşan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Toptaş, “2020 yılında belediyenin memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi personeli ücretleri için 63 milyon 49 bin lira, Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet prim giderleri 6 milyon 707 bin lira, mal ve hizmet alımı içerisindeki KHK’lı personel ve ücretleri için 110 milyon 505 bin lira, mal ve hizmet alımları için 45 milyon 860 bin, önceki yıllarda yapılan borçlanmaların 2020 yılı faiz giderleri için 7 milyon 545 bin lira, cari transferler için 3 milyon 697 bin lira, yatırım giderleri için 5 milyon 816 bin lira, sermaye transferleri için 2 milyon 305 bin lira harcama yapıldığı görülmektedir” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ^GRUBUNDAN FAALİYET RAPORUNA RET

Rapor hakkında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Aktaş, rapora ret oyu kullanacaklarını belirterek geekçelerini şu şekilde açıkladı; “Bayraklı Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyet raporuna baktığımızda planlanan faaliyet adedi 166, pandemi ve depremden dolayı yapılamayan 101, gerçekleşen 152. Yani yüzde 30’u yapılabilmiş yüzde 70’i yapılamamış. Peki gerekçe ne? Herkes için ızdırap olmuş pandemi ve deprem Bayraklı Belediyesi’nin kurtuluşu olmuş. Deprem, 2020 yılının son çeyreğinde oldu. Yani bu faaliyet raporuna bunun yazılmaması gerekirdi. Zaten hiçbir şey yapılmamış. Arkadaşlarımız rapordaki yanlışları gördüler ama hiçbir şey söylemediler. Bazı maddi hatalar da var. Rapordaki teşkilat yapısına baktığımızda 5 başkan yardımcısı ve bunlar abağlı 26 müdürlük görülüyor. Bugün uygulamada olan teşkilat yapısı bu tabloya uymuyor. Belediyede yaşanan sürekli müdür ve başkan yardımcısı değişim hızından teşkilat yapısına bile uyulmakta zorluk çekildiği görülüyor. İkinci yılda 20’nin üzerinde isim değişimi olmuştur. Devamlılık olmadığı için kemik yönetim kadrosu hala netleştirilemmeiştir. Buy değişimler belediyenin çalışmalarına da yansımış, verilen hiçbir seçim vaadi yerine getirilememiş ve yeni proje ve yatırımlar yapılmamıştır. Göreve geldiğinde Sayın Başkan 2018 yılının 2 milyon 575 bin lira olan özel kalem müdürlüğü rakamı eleştirmişti. Ama bugünkü harcamalara baktığımızda kendi özel kaleminin harcamaları daha fazla. Göreve gelmeden önce her mahalleye ‘Her mahalleye kreş yapacağız’ sözüyle yola çıkmasına rağmen Kreş Müdürlüğü’nün harcamaları sıfır. Yenileri açılmazken var olanlar bile işletilemiyor. Rapora göre; 2020 yılından ödenen yıllık faiz tutarı, 7 milyon  545 bindir. Borç ödeniyorsa, tasarruf yapılıyorsa bu tutar iki yılda neden gözle görülür bir şekilde düşmüyor? Tasarruf yerine belediyenin ve belediye şirketlerinin borçları her gün artıyor. 2020 yılında alınan bağış ve yardımlar tutarına İller Bankası ve AFAD tarafından yapılan 2 milyon lira yansıtılmadığını görüyoruz. Bu tutar gerçekten depremzedelere harcanmış mıdır? Bu tutar hangi kaleme dahil edilmiştir? Bayraklı Belediyesi’nin toplam borcu 280 milyon 661 bine yükselmiştir. 2020 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne satılan taşınmazlar ile hak sahiplerine satılan arsa satışlarının gelirleri neden görülmemektedir? Bayraklı Belediyesi tahsilat yapmak yerine üzerine para mı verilmiştir anlamak mümkün değil. Sayın Başkan 2020 yılında 10 park yapılacağını ve depremzedelere kira yardımı yapacağını söylemişti. O 10 yeni park nerede yapıldı? Hangi depremzedeye ne kadar kira yardımı yapılmıştır? 161 faaliyete baktığımızda komik olan bazı şeyler var. Bu rapordan anlaşılıyor ki Bayraklı Belediyesi depreme kadar yatmış, uyumuş. 200 yılı faaliyet raporunda 2019 yılı faaliyet raporuna göre gözle görülür bir değişim yaşanmıştır. Rutin işler konulmulş ve seçim vaatlerinin hiçbiri yerine getirilmemiştir. Biz AK Parti grubu olarak rapora ret oyu veriyoruz ve Başkan Serdar Sandal’dan 3 milyon 800 bin liralık eksi tahsilat nasıl yapılmış açıklamasını istiyoruz.”

Aktaş’ın eleştirilerine yanıt veren Polat, pandemi nedeniyle merkezi iktidarın da yıllık hedeflerine ulaşamadığını söyledi. Kreş eleştirilerine de yanıt veren Polat, üç kreş açılmasının planlandığını, bu kreşlerin yapıldığını ancak pandemi nedeniyle açılışlarının yapılmadığını belirtti. 

“50 MİLYONA NE ALINDI?”

AK Partili Meclis üyesi Özgür Hızal ise rapordaki bazı çelişkiler olduğuna dikkat çekerek, “İki nokta konuşulmalı. Belediyenin günlük faaliyetlerini yerine getirmesi ve insanların hayatına neler kattığı. Borç almaksızın maaşların ödendiği söyleniyor ama bu zaten yapılması gereken bir şey, yani övünmeye gerek yok. Evet pandemi ve sonuçlarından direkt etkilendiğimiz birtakım hadiseler oldu. Bunların ekonomik karşılığı olduğunda hemfikiriz. Ama koca iki yıl geçti ve kaldı bin 95 gününüz. Bu 730 günde muazzam bir bütçe yönettiniz. Yaklaşık 500 milyon gibi bir rakamdan bahsediyoruz.  Bunun büyük bir kısmı personel giderleri ama geri kalanının nereye gittiği konusunda kafamızda soru işaretleri var. Rakamlarla meseleye yaklaşacak olursak rakamlar her zaman doğruyu söyler. Bu yıl 245 milyonluk bir giderden bahsediliyor. Bu paranın direkt yatırıma dönük bütçesi ne kadar? Buna baktığımızda 5 milyon gibi bir rakam ortaya çıkıyor yani yüzde 2’si. Geçtiğimiz yıl pandemi, deprem ve sel gibi felaketler nedeniyle birtakım kısıtlamalar gidildiği söylendi. Gidildi de tasarruf edildiğini iddia ettiğiniz parayı nereye harcadınız? Mantık bunu vatandaşa ya da Bayraklı’ya harcamanız gerektiğini söyler. Sizin vatandaşlara yardıma harcadığınız tutar 5 milyon. Önceden bu 8 milyondu. Demek ki sizin bütçenizde yatırım yok, sosyal yardım yok. Bu para nereye gitti? Bütçeden 156 milyon mal ve hizmet alımı yapılmış. Bunun 106’sı personel maaşı diyelim. Kalanı 50 milyon. Bu 50 milyona ne alındı? Bunun 20 milyonu araç kiralama ihalesine gitmiş. 115 araç olan Bayraklı Belediyesi’nde. BAYSEM’DE bir ihale yapılarak eğitimci görevlendirmesi yapılmış. Bu ihaleyle öğretmenlere brüt asgari ücretin 4 katı yani 14 bin liralık maaş verilmiş. Bu ihalelere toplamda yaklaşık 1 milyon. Önemli olan sizin devasa bütçenizi Bayraklı’nın menfaatine kullanmış olmanız. Biz bu raporda bunu göremedik. Lütfen pandemiyi, seli, depremi mazeret göstermeyin, bu ifadeler doğru ifadeler değil. Evet ekonomik etkileri oldu ama sizin bütçesel harcamalarınız ortada. İçinde faaliyet olmayan bir faaliyet raporuyla karşılaştık” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2020 yılı Faaliyet Raporu, meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Rapor, CHP grubunun ‘evet’, Cumhur İttifakı’nın ‘ret’ oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 

Raporun oylanmasının ardından eleştirilere yanıt veren Başkan Sandal, “Tabii ki demokrasimiz gereği arkadaşlarımızın fikirlerini söylemeleri, tartışmamız arzu ettiğimiz bir şey. Arkadaşlarımız eleştirilerini dile getirdiler. Biz bu eleştirilerin tamamına dikkat edeceğiz. Ama önemli olan işlerden biri şu: Beyanların birazcık saflı olması. Sanki başka bir gezegende yaşıyormuşçasına sanki Bayraklı başka bir işin parçasıymış algılayıp rutin işi sürdürmek çok doğru değil. Evet kredi çekmeden çalışanlarına yüzde 35’in üzerine zam verip faaliyetlerini aksatmadan iş yapmak büyük bir maharettir. Birçok kamu kurum ve kuruluşunun giderleri ve bizim bütçemiz ortada. Bir de bazı rakamları abartmanın anlamı yok. Öğretmenlere 14 bin maaş verildiği gibi. Geçen yıl öğretmenlerimize ödenen miktar brüt ders saati 48, 58 TL oldu. 5 bin 800 TL 14 bin nerde 5 milyon 800 nerede. Biz öğretmenlerimize ne ödediğimizi biliyoruz. Araç kiralama ihalesinde 16 milyonluk işin 20 milyon olarak söylenmesi, saki 1 yıl olarak söylenmesi doğru değil. Burada bunu vurgulayan 3 yıl 9 yıl ay. Buradan iddia ediyorum. Tüm belediyelerden alımlarından alınan en düşük ihale. Özel kalem memur kapsamında. 2019’a baktığımız 2 milyon 935 bin 2020 yılında 2 milyon 500 bine düşüyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Sandal ayrıca İller Bankası ve AFAD’dan gelen paranın 2021 yılında geldiği için o rakamların bütçede görülmediğini ifade etti.

Yorumlar (0)
banner82
banner83
15
parçalı bulutlu
banner84
Namaz Vakti 15 Nisan 2021
İmsak 05:02
Güneş 06:29
Öğle 13:17
İkindi 16:58
Akşam 19:54
Yatsı 21:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 30 63
2. Adana Demirspor 30 58
3. Samsunspor 30 58
4. İstanbulspor 30 54
5. Altay 29 53
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 30 49
8. Tuzlaspor 30 44
9. Ümraniye 29 41
10. Bursaspor 29 40
11. Bandırmaspor 29 39
12. Boluspor 29 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 29 22
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 30 48
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Brighton 31 33
16. Burnley 31 33
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23