İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtladı. Soylu, yanıtında uzman erbaş statüsündeki personelin özlük haklarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Soylu’nun yanıtı özetle şöyle:

Özel okulda kayıt bilmecesi Özel okulda kayıt bilmecesi

“7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında uzman erbaşların mevcut 3000 ek göstergeleri 3600'e çıkarılmıştır. Söz konusu düzenleme 2023 yılından itibaren yürürlüğe girecektir.

Uzman erbaşların mesleğin ilerleyen yıllarındaki yaş performansları dikkate alınarak gerek mevzuat gerekse idarî yönden düzenlemeler yapılmakta, asgari 4 yıl fiili hizmetleri komando birliklerinde tamamlayan personel için ilerleyen yaş ve performans kayıpları göz önünde bulundurularak ‘Lojistik-Muhabere’ gibi alt branşlara geçiş imkânları sağlanmaktadır. Ayrıca; Komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranların istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanabilmelerine imkân sağlanması ve bunlardan istihdam edildikleri branşta göreve devam etmek isteyenlerden uygun görülenlerin, sağlık durumlarının elverişli olduğunu her iki yılda bir alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri halinde aynı branşta göreve devam ettirilebilmeleri sağlanmıştır.

“UZMAN ERBAŞLIKTAN EMEKLİ OLANLARDA OLDUĞU GİBİ İLAVE TAZMİNAT VERİLMİŞTİR”

Uzman erbaşların 52 olan yaş haddi 55 yaşa çıkarılmış, sözleşme yapma yaş sınırı (52 yaş) nedeniyle emeklilik hakkını elde edememiş uzman erbaşların devlet memuru olarak istihdam edilmesi uygulamasına son verilerek, uzman erbaşların yaş haddini (55 yaş) doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye sevk edilmesi sağlanmıştır. Daha önce 52 yaş olan yaş haddinden dolayı emekli olmak için uzman erbaşlıktan devlet memurluğuna geçenler ile devlet memurluğu statüsünden emekli olan uzman erbaşların lehine olacak şekilde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında derece, kademe, gösterge ve ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi, eğitim ve öğrenim veya sicil yoluyla intibaklarının yapılması, böylece doğrudan uzman erbaş statüsünden emekli olanlar ile devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra emekli olanların emekli aylıkları arasındaki fark ortadan kaldırılmış, devlet memuru olarak istihdam edilip emekliliğe hak kazanan uzman erbaşlara da uzman erbaşlıktan emekli olanlarda olduğu gibi ilave tazminat verilmiştir.”