Bazı kurumlara yapılan atamalarla Cumhurbaşkanlığı kararları, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu görevden alındı ve yerine Mete Saat atandı. Kararlar kapsamında, Serbest Piyasa Kurulu (SPK) Başkan Vekili Mutalip Ünal ve SPK Üyesi Ali Akay görevden alınırken; SPK Vekili olarak Enver Usca, SPK Üyesi olarak da Bülent Murat Haholu atandı. Görevden alınan BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Kaya’nın yerine Ali Serkan Erdoğan getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yapılan diğer atama kararına göre ise, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Celalettin Sıvacı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Halil Yanık, Çay İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Mehmet Arabacı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Ali İbrahim Gür, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ise Üzeyir Çakır atandı.

Ayrıca; Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliği’ne Özgür Semiz, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı’na Murat Soykan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığı’na Hakan Erten atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen görevden alınırken yerine Arife Sever atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Tırnakçı görevden alınırken, yerine Turgay Gökdemir atandı.

LOKMAN HEKİM VE İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTELERİNE REKTÖR ATAMASI

Yayınlanan atama kararı ile iki vakıf üniversitesine rektör ataması yapılırken, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan kurumlara da müdür atamaları yapıldı.

Lokman Hekim Üniversitesi’ne Fatih Gültekin ve İstanbul Gedik Üniversitesi’ne Ahmet Kesik yeniden atanırken; Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne vekalet görev yürüten Hasan Ünsal asli olarak, MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Süt, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü’ne atandı.