İzmir'e kar sürprizi İzmir'e kar sürprizi

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının bölgenin korunması açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek açıklamasında,  "Danıştay İdari Dava  Daireleri Kurulu;  rant projesine iliskin tarafımızca acilan dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporuna  rağmen Danistay Altıncı Dairesinin yürütmeyi durdurma talebini reddeden kararı kaldırması ve işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bu karar ile  TMMOB olarak başından beri ifade ettiğimiz uzere söz konusu  projenin toplumun ve doğanın ortak yararı ile en ufak bir ilişkisi bulunmadığı bir kez daha ifade edilmiştir. Bu karar sonrası  yürütülen bütün iş ve işlemlerin durdurulması gerektiğinin altını çiziyoruz'' dedi. 
 
Akdemir açıklamasının devamında, ''Bilindiği üzere projenin hayata geçirilmesi için “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" sınırları genişletilmiş, alandaki koruma statüleri düşürülmüş, alanın tarımsal faaliyet dışında kullanılmasını sağlayacak İl Toprak Koruma Kurulu Kararı alınmıştır. Ancak bu kararların tamamı bilimsel dayanaktan yoksun olup, bir süre sonra gündeme gelecek plan kararlarına altlık teşkil etmesi amacıyla alınmıştır. Alandaki mülkiyetlerin %97’sinin kamu mülkiyeti olduğunu, projenin hayata geçmesi durumunda buradaki mülkiyetlerin parsel parsel satılacağı ilgili Bakan tarafından kamuoyuna deklare edilmiştir'' ifadelerini kullandı.