Ticaret Bakanlığı’nın, “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte yaptığı değişiklik, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre zincir mağazaların bazı verilerini bakanlıkla paylaşması zorunlu tutuldu.

Bunun için yönetmeliğe “Veri Paylaşımı” başlıklı bir düzenleme eklendi. Düzenleme şöyle:

“Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür.

Ocak ayı enflasyonu açıklandı Ocak ayı enflasyonu açıklandı

Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir.”