Orman Bakanlığı ile birlikte, Türkiye'nin en güzel ormanlarının yanmasından sorumlu tutulan Türk Hava Kurumu'nun başındaki AKP'li Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası sonunda kabul edildi.

AKP’li eski Bakan Cenap Aşçı’yı kayyum olarak atayan 9. Sulh Hukuk Mahkemesi istifayı ikinci dilekçeden yaklaşık 3 ay sonra kabul etti. Mahkeme Aşçı’nın yerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ali Yüksel’i atadı.

Mahkeme’nin 14 Aralık 2021 tarihli kararında şu ifadelere yer verildi:

  • Kayyum heyeti başkanını çekilme dilekçesi, mahkememiz dosyasının UYAP kayıtları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, Cenap Aşçı’nın dilekçesinde sürdüğü gerekçeler ile etik kurallar ve gelenekler dikkate alınarak kayyımlık görevinden çekilmesine karar verilmesini talep ettiği,
  • Talebin yerinde görüldüğü anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne kayyım heyeti başkanı Cenap Aşçı’nın görevden alınmasına yerine mahkememizce resen atanmasına karar verilen  Ali Yüksel’in kayyum heyetine alınmasına,
  • Adnan Zengin ve H. Abdullah Kaya’nın görevlerine aynen devamına, kararın eski kayyım heyeti başkanı Cenap Aşçı’ya, yeni kayyım heyeti Ali Yüksel’e ve THK vekiline tebliğine,
  • Ali Yüksel’e artırılıp eksiltmek üzere aylık 4.000,00 TL ücret takdirine dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

İKİ İSTİFA DİLEKÇESİYLE ZOR AYRILDI

6 Eylül'de yazdığı dilekçeyle kendisini kayyum olarak atayan mahkemeye görevden çekilmek istediğini bildiren Aşçı, gereği yapılmayınca Ekim ayında bir dilekçe daha verdi.

Aşçı: 4 Ekim tarihli dilekçede kurumun tüm iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için dilekçesinin ivedilikle işleme konmasını talep etti.

Cenap Aşçı'nın yasa gereği kendisini kayyum olarak atayan Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu ikinci dilekçe şöyle demişti: 

Sayın mahkemenizin 16.10.2019 tarihli kararı ile benim de aralarında bulunduğum 3 kişilik kayyum heyetinin atanmasına karar verilmiştir.

Sayın mahkemenize UYAP sistemi üzerinden 06.09.2021 tarihinde gönderilen talep dilekçesinin ekinde yer alan 01.09.2021 tarihli dilekçem ile Türk Medeni Kanunu'nun 477'nci maddesi uyarınca kayyımlık görevinden çekilmek istediğim bildirilmişse de şu ana kadar sayın mahkemenizce bu hususta herhangi bir karar verilmemiştir.

Kamuya yararlı bir dernek olan Türk Hava kurumu'nun amaçları doğrultusunda yaptığı tüm iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için görevden çekilme dilekçem hakkında ivedilikle karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Ali Yüksel

Son haliyle THK Kayyum Heyeti şu isimlerden oluştu: H. Abdullah Kaya, Adnan Zengin ve Ali Yüksel. Kimin Kayyum Heyeti Başkanı olacağı henüz netleşmedi.