Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut SANCAK; Folkart’ın 15.’nci yıl anısına üç ciltten oluşan ve özel numaralandırılarak 1500 adet basılan, içinde bir “sertifika”da olan NUTUK’u bana da gönderdi.

Mesut SANCAK’a gelecek kuşaklara bırakılacak bu değerli eseri hazırlatmasından, Atatürk’e, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine saygısından ve kültür hizmetine verdiği önemden ve katsısından ötürü teşekkürü bir borç biliyorum.

Milli Mücadele, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet’in kuruluşu, Atatürk devrimleri; ulus devlet felsefesi; özünde “şahaser” bir Türk Destanı’dır.

Mesut SANCAK; bu değerli kültür hizmetiyle gelecek kuşaklara Atatürk Cumhuriyeti’ni koruma ve geliştirme ödevini de hatırlatıyor.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut SANCAK; sunuş yazısında “Atatürk’ün 15 Ekim 1927 Cumartesi günü saat 19.30’da okumaya başladığı ve 20 Ekim 1927 Perşembe günü saat 18.15’de okumayı bitirdiği NUTUK’un Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine verilmek üzere hazırlanan “tıpkı basımını”; bu çok özel baskının Prof.Dr.Zafer Toprak tarafından yapılan “Latin harflerine çevirisini” ve “yorumunu” sizinle paylaşabildiğimiz için çok mutluyuz” diyor.

SANCAK, ayrıca; sunuşunda “Cumhuriyet Türkiye’sinin kuruluşunun taçlandırıldığı, Kurtuluş Savaşı’nın derin izlerini süren, en temel tarihsel tanığı olma özelliğini taşıyan NUTUK; bu ülkeyi gelecek nesillere emanet eden bir anlayışın kutsal belgesidir. Bu destansı eser; hepimizin Türkiye Cumhuriyeti sevgisiyle ortaklaştığı bir duyarlılığın simgesidir.” değerlendirmesine yer veriliyor.

Öte yandan; Prof.Dr.Zafer Toprak da, NUTUK’u “egemenliğin saltanat ve hilafetten alınarak halka, halkın temsilcisi TBMM’ye devrini, Cumhuriyet’in taçlandırılışını ve laiklik ilkesinin benimsenişini destansı bir üslupla dile getirilen belge” olarak tanımlıyor.

Prof.Dr.Zafer Toprak; sunuş yazısında ayrıca “NUTUK; edebi yönüyle güçlü bir baş yapıt, hitabet sanatının özgün özelliklerini taşıyan bir edebi eser olarak da tarihe geçti.” ifadesine yer veriyor.

İZMİR’DE KAZANDIĞINI İZMİR’DE HARCIYOR

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut SANCAK; her yıl kazancının önemli bir bölümünü  sosyal sorumluluk projelerine ayırarak spor, eğitim, bilim, kültür ve sanat faaliyetlerine destek veriyor.

Folkart; ayrıca sürdürülebilir markaları olan Folkart Academy ve Folkart Gallery ile sanatsal yaşamda da yer alıyor, bu konuda eğitim veriyor.

Diyebiliriz ki; Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut SANCAK, İzmir’de kazandığının önemli bir bölümünü İzmir’e harcıyor. 

Yatırım yapan, üreten, istihdam yaratan, ekonomiye katma değer sağlayan, kentsel gelişmeye katkı veren ve marka değer yaratan iş insanları; bulundukları sektörden bağımsız olarak toplumun “ortak değer”leridir. 

İş insanları; toplum kesimlerinin ve basının özendirmesiyle sadece bulunduğu kentin ve ülkenin kalkınmasına, büyümesine değil; aynı zamanda eğitim, kültür ve sanat düzeyinin yükselmesine, kimlik kazanmasına, markalaşmasına da katkıda bulunurlar.

İş insanlarının en hayırlısı yaşadığı kentin gelişmesine, insana, sanata, kültüre, bilime destek verenidir. 

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut SANCAK; İş İnsanlarının hayırlı olanlarındandır. 

Bu arada; Folkart, “nitelikli” konut üretimiyle İzmir’in bir cazibe merkezi olmasına da önemli katkı sağladı.

İzmir; beyaz yakalı, nitelikli göçün adresi oldu.

TUİK’in verilerine göre; 2018 yılında ikametlerini İzmir’e taşıyanların 35 bin 780’i üniversite mezunu, 4 bin 368’i yüksek lisanslı, 602’si de doktoralı.

Bu “nitelikli” göç; aynı zamanda İzmir’deki “kaliteli” kentsel değişimin de göstergesidir.

Sonuç olarak: Folkart’ın “marka konut” üretiminde öncü olmanın yanında, sporu, sanatı, kültürü, bilimi ve Cumhuriyet’in kuruluş değerlerini öncelemesi; İzmir’in kazancıdır.