Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan, “Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

BAŞVURULAR SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Buna göre; taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin başvurular, sadece e-Devlet üzerinden Türkiye Noterler Birliği’nin e-randevu/başvuru uygulamasından yapılacak. E-devlet üzerinden yapılan başvuruda, kimlik numaraları, tüzel kişiyi tanımlayıcı bilgiler, taşınmazın emlak vergi değeri ile belirlenen satış bedeli girilecek.

TAPU HARCI ÖDENDİKTEN SONRA RANDEVU TARAFLARA BİLDİRİLECEK

WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza

Daha sonra işlemin yapılacağı noterlik seçilecek, noterler gelen başvuru bilgilerini önce Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gönderecek. Hesaplanan tapu harcı elektronik ortamda ödendikten sonra randevu tarih ve saati taraflara bildirilecek. Noter, taşınmazın satışını kısıtlayıcı veya satışa engel hukuki bir durumun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi taraflara imzalatıp Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine (TAKBİS) kaydedecek.

Yönetmelik uyarınca, noterler aracılık ettikleri taşınmaz satış sözleşmelerinde noter ücreti 500 liradan az, 4 bin liradan fazla olamayacak. Bu ücret her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.