Yerelde katılımcı demokrasi, kırsalda kalkınma modeli, “sakin şehir” marka değeri, kooperatifleşme ve kadınların aktif olarak üretime katılmaları, çocukların-gençlerin, kadınların siyasal ve toplumsal yaşamda etkin olmaları, kültür ve sanat faaliyetlerinin öne çıkması; Seferihisar’ın bugünkü özgün “kent kimliği”ni şekillendirdiği gibi “Geleceğe Doğru Seferihisar Vizyonu”nun da ana fikrini oluşturuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar’da inşa ettiği “Sakin Şehir”, katılımcı demokrasi, kırsalda kalkınma, kooperatifleşme ve kadınların üretimde yer almalarını kapsayan “özgünkent kimliği”; Belediye Başkanı İsmail YETİŞKİN tarafından projelendirilen “Geleceğe Doğru Seferihisar Vizyonu”nun da “ufuk çizgisi”ni oluşturuyor.

Başarılı iş insanı, etkili sivil toplumcu ve sosyal belediyecilik felsefesini özümseyen, halkın içinde halkla birlikte politika oluşturan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail YETİŞKİN, alışılmışın dışında halkı yönetime katarak ve yatırımcıyı da özendirerek Seferihisar’ı daha ileri lige taşımayı hedefliyor.

İsmail YETİŞKİN’in “Kentsel yönetim felsefesi”; aynı zamanda girişimci; özgürlükçü, katılımcı, üretken, örgütlü toplum ve sosyal belediyeciliğin de formülünü oluşturuyor.

YENİ YAŞAM TERCİHİ

Deprem felaketi, tsunami ve pandemi süreci; yerel yönetimi, katılımcı yerel demokrasiyi, yerelde kalkınma modelini ve doğal, organik yaşamı öne çıkarmış, sosyal tercihlerimizi değiştirmiş ve yeni bir hayatın pencerelerini açmıştır.

Bu yeni süreç; aynı zamanda yeni bir yaşam biçimini, yeni turizm anlayışını ve “doğa merkezli” kentleşme ihtiyacını ve buna dayalı tercihi de “gündeme” taşımıştır.

Yeni kentleşme ihtiyacının ve isteminin temelini de “müstakil bahçeli konutlar” oluşturmuş, doğal, organik yaşam ve yeşil çevre dokusu, insanların özlemi haline gelmiştir.

Özlenen bu yeni yaşam biçimine en uygun kentimiz de; doğal zenginliğiyle, çağdaş kentsel yönetim vizyonuyla, narenciye ve tarımsal üretim kapasitesiyle, örgütlü toplum olma ruhuyla, demokrasi felsefesi ve kültürel dokusuyla Seferihisar’dır. 

Seferihisar; tüm farkındalık yaratan özellikleriyle, Belediye Başkanı İsmail YETİŞKİN’in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den devraldığı kentsel yönetim vizyonuyla depremin, tsunaminin, pandeminin, selin açtığı sosyal yaraları en kısa sürede sarmış, oluşan ekonomik zararları da olabildiğince azaltabilmiş bir kentimizdir.

Şimdi, gelinen aşama; yeni yaşam biçimi tercihini, “doğa ve çevre merkezli kentleşme modelini, toplum katmanlarının üretime katıldığı kırsalda kalkınma politikası”nı ve “Geleceğe Doğru Seferihisar” vizyonunu hayata geçirmektir.

Sonuç olarak: Belediye Başkanı İsmail YETİŞKİN’in çoğulcu demokrasi anlayışı, katılımcı yönetim felsefesi Seferihisar’ı kooperatifleşmede, üretimde, tarımda, turizmde, kültür, sanatta ve kentleşmede özgün bir konuma taşıyacaktır.