Rekabet Kurulu'nun 2 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında Elon Musk'un Twitter'ın tek kontrolünü devralmasına yönelik işlem hakkında inceleme başlatılmıştı. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca başlatılan inceleme 6 Mart 2023 tarihinde sonuçlandı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada,
"İşlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna;

İşlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine,

Prof. Dr. McAfee: Şirketler yatırımlarının çoğunu bilgi teknolojilerine ayırıyor Prof. Dr. McAfee: Şirketler yatırımlarının çoğunu bilgi teknolojilerine ayırıyor

MUSK'A İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Bununla birlikte, dosya konusu işlemin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon R. MUSK’a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir" denildi.