Hüseyin Aslan

Bütün Yazıları

Hüseyin Aslan

Yeni konut paketi “Derde deva” olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 3 yeni konut paketinin 'barınma krizi”ni çözüp çözemeyeceği tartışma konusu. Öncelikle; 'barınma krize”ne çözüm getirmek için maliyet artışını önlemek, enflasyonu düşürmek,...
20 Mayıs 2022

Neredeyse iğneden ipliğe her şeyi ithal ediyoruz…

Ekonomide ithalata dayalı değil; üretime; ihracata, katma değeri yüksek teknolojiye, istihdama dayalı kaliteli büyümeğe ihtiyacımız var. Bulunduğumuz yer; enflasyonun tırmandığı, üretken yatırımların azaldığı, işsizliğin kronikleştiği,...
13 Mayıs 2022

Neredeyse her gün bir kadın yaşamdan koparılıyor…

Kadınların korkusuz yaşama hakkı, en temel insan haklarındandır. Kadına yönelik şiddet ve katliamlar, korkusuz yaşama hakkını ortadan kaldıran 'barbarlık”tır, insan hakları ihlalidir. Her yıl giderek artan kadın cinayetlerinin önlenememesi;...
06 Mayıs 2022

Bayraklı Belediye Başkanı Sandal’ın Bayraklı vizyonu…

Kavgasız, kısır siyasi çekişmelerden uzak, barışçı, uzlaşmacı hizmet odaklı kimlik; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı tanımlıyor. Siyaset felsefesi açısından baktığımızda da; Serdar Sandal'ı devleti ve Cumhuriyet'i...
29 Nisan 2022

Yüksek enflasyon orta sınıfı yok ediyor...

Yüksek enflasyon orta sınıfı eritip yok ediyor. Toplumun yüzde 10'u zenginliğine zenginlik katarken, orta sınıfı oluşturan yüzde 40'ı yoksullaşıyor, yüzde 50'si de açlık sınırında yaşam mücadelesi veriyor. Emeğiyle geçinen...
22 Nisan 2022

Türkiye 128 ülkeden tarımsal ürün ithal ediyor…

Hayat pahallılığı ve gıdaya erişimde yaşadığımız zorluk; toplumumuzun en önemli gündemini oluşturuyor. İnsanımızın beslenme, barınma ihtiyacı ve ulusal gelirden hak ettiği payı alamaması, ülkemizi yönetenlerin de, bireylerin de gündeminin...
15 Nisan 2022

İşsizlik her türlü “kötülüğün” anasıdır…

TUİK; Ocak ayı işsizlik oranını yüzde 11.4, dar anlamda işsiz sayısını 3.8 milyon olarak açıkladı. Gerçek işsiz sayısı ise 8.5 milyon oldu. Bu arada; TUİK tarafından zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan...
08 Nisan 2022

İzmir Tınaztepe Üniversitesi…

Dr.Mehmet Bülent Nuri BEKTUR; Tınaztepe Sağlık Grubu'nda 20 yılı aşan bir sürede, elde ettiği bilgi birikimini ve deneyimini, bölgenin 'sağlık temalı” ilk Üniversitesinin kuruluşuna öncülük ederek bilimsel alana taşıdı. İzmir...
01 Nisan 2022

Yoksulların konuta erişimi uzak hayal!

Düşük olan ücretler ve gelirler enflasyon karşısında hızla erirken konuta erişim de "orta" ve "düşük" gelir grubu için olumsuz hale gelmiştir. Yoksulluğun artması, yaşam standardının düşmesi; "paylaşım ekonomisi"ni gündeme getirmiş,...
25 Mart 2022

Kemeraltı esnafı “felç” olmuş durumda…

Pandemi süreci ve peş peşe yaşanan kur atakları, ekonominin tüm dengelerini alt –üst etti. Yaşadığımız bu ekonomik türbülanstan Kemeraltı esnafı da olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Esnaf siftah etmeden dükkanını kapatıyor. Kirasını,...
18 Mart 2022

Kadınlarla güçlü yarınlara...

Her yıl olduğu gibi bu yılda 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle kadının sorunları basında ve kamuoyunda çeşitli boyutlarıyla gündeme taşındı. Kadınların sorunları sadece yılda bir gün değil; her gün gündeme getirilmeli,...
11 Mart 2022

Acil ihtiyacımız yumuşama...

Ülkemizin bugün için en acil ihtiyacı yumuşama ortamının sağlanmasıdır. Yönetim sorumluluğunun, çoğunluğun oylarıyla iktidar olan hükümette olduğu ne kadar doğru ve gerçekçi bir tespitse, uzlaşma ve yumuşamaya katkı sağlamak görevinin...
04 Mart 2022

İhtiyacımız barış dili

Çatışmacı siyasi üslup ve toplumsal kutuplaşma; ekonomiden eğitime, barış içinde birlikte yaşama iradesinden hoşgörü ve uzlaşma kültürüne kadar hayatın her alanını adeta 'ipotek” altına almış.  Millet olarak başarılarımıza...
25 Şubat 2022

22 milyon sosyal yardımla yaşıyor!

KONDA'nın araştırmasına göre; her 100 hanenin 36'sı gelirinin giderinden eksik olduğu koşullarda yaşıyor. Her 100 ailenin sadece 13'ünün geliri giderinden fazla. Her 100 kişiden 80'i bugünkünden daha ağır koşullara kendisini...
18 Şubat 2022

Soyer’in uyguladığı İzmir Tarım vizyonu… Türkiye'de tarım ne durumda?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı TUNÇ SOYER'in "BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN" vizyonuyla İzmir'de ve ilçelerinde değiştirmeye, dönüştürmeye çalıştığı ve olumlu sonuçlarını aldığı tarım, bugün Türkiye genelinde ne durumda?...
11 Şubat 2022

Siyasileri eleştiri sınırı daha geniştir…

Türkiye; Avrupa Konseyi'nin 'kurucu” üyesidir ve 'taraf” olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de milli hukukumuzun bir parçasıdır. Anayasanın 90'ıncı maddesinde 2004 yılında yapılan bir değişiklikle, temel hak...
04 Şubat 2022

Tüketici hakları...

Avrupa Birliği yolculuğuna çıkan Türkiye'de, 'Tüketici Hakları”; temel insan hakkı olarak ele alınıp değerlendirilmelidir. 5 Temmuz 1986'da AB tarafından kabul edilen 'Evrensel Tüketici Hakları”, tüketicinin sağlıklı...
28 Ocak 2022

Öncelik Ulus Devlet...

İçinde bulunduğumuz iç ve dış koşullar ile AB süreci, 'Ulus Devleti” ciddi bir tehditle karşı karşıya bırakmıştır. Bunun yanında, iletişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişme, küreselleşmeyi gündeme getirmiştir. Küreselleşmenin...
21 Ocak 2022

Şiddet sıradanlaşıyor…

Toplumun sağlığını, huzurunu ve güvenliğini tehdit eden en temel hususlardan biri, şiddetin sıradanlaşması ve halkın da şiddet karşısında duyarsızlaşmasıdır. Şiddetin yaygınlık kazanmasının birden fazla nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler;...
14 Ocak 2022

"İnsan ve toplum odaklı" çağdaş demokrasi

Ülkemiz ekonomik, sosyal ve siyasal ağır sorunlarla karşı karşıyadır. Demokrasi; sorun üreten değil, sorun çözen bir yönetim şeklidir. İşsizlik, pahallılık, yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği, tarım kesiminin üretimden uzaklaşması...
07 Ocak 2022

2022; Barış ve Sevgi yılı olsun…

Her yeni yıl; yeni bir başlangıçtır. Her başlangıç da; umudumuzu yeşerteceğimiz, sevgimizi büyüteceğimiz, hayallerimizi canlandırıp renklendireceğimiz ilk adımdır. Geride bıraktığımız yılda yaşadığımız 'acı” olaylar; umudumuzu,...
31 Aralık 2021

Enflasyon; Adı konmamış haksız, adaletsiz vergidir…

Enflasyon; en çok toplumun alt gelir gruplarını etkileyen, birçok olumsuzluğa neden olan adı konmamış haksız, adaletsiz bir vergi türüdür. Öte yandan, enflasyon sosyal dokuyu zedeleyen, insanlara yaşamı zorlaştıran ve 'kötülükleri”...
24 Aralık 2021

Tarımsal üretim tıkandı...

Tarımsal üretimdeki gerileme, girdi fiyatlarındaki yükselme nedeniyle oluşan maliyet artışı ve tarladan-pazara, pazardan-markete kadar artan fiyatların tüketiciye yansıması; tarım sektöründeki tıkanmayı en önemli problem olarak ülke gündemine...
17 Aralık 2021

Bornova Belediyesi’nin hizmet atağı… Başkan İduğ: “Bornova hepimizin”

Üniversitede, bilimde, sağlıkda, kültür-sanatta, sanayide potansiyeli olan ve derin tarihi köke sahip, sınırları içinde ulusal kurtuluş savaşımızın sembollerinden Belkahve'nin yer aldığı Bornova'da Belediye'nin 'hizmet...
10 Aralık 2021

Büyümeden pay alamıyoruz...

Türkiye ekonomisi büyüyor, ancak; toplumun geniş bir kesimi büyümeden nasibini alamıyor; giderek daha da fakirleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)nun verilerine göre; ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde (Temmuz-ağustos-eylül) yüzde...
03 Aralık 2021

Dolar kontrolden çıktı, lira serbest düşüşte…

Türk lirası sahipsiz ve savunmasız. Merkez Bankası'nın uygulamasıyla ortaya çıkan görünür politikası; 'yüksek kur, değersiz TL, düşük faiz.” Doların yükselişi kontrolden çıkmış, önlenemiyor. Ortaya çıkan tablo; dolar...
26 Kasım 2021

Teşekkürler Sayın Mesut Sancak...

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut SANCAK; Folkart'ın 15.'nci yıl anısına üç ciltten oluşan ve özel numaralandırılarak 1500 adet basılan, içinde bir 'sertifika”da olan NUTUK'u bana da gönderdi. Mesut SANCAK'a gelecek...
19 Kasım 2021

İZSİAD farkındalığıyla toplumcu projelerde hep öncü…

Demokrasilerde sivil toplum örgütleri bir yandan demokrasiye 'etkinlik” ve 'kalite” kazandırırken diğer yandan da; ürettiği toplumcu projelerle 'sosyal dayanışma”ya katkı sağlamaktadırlar. Demokrasi; sadece 'seçimler”le...
12 Kasım 2021

Saltanat kaldırıldı, egemenlik halkın oldu...

1 Kasım tarihi; Türkiye Cumhuriyeti açısından iki büyük devrimin yaşandığı tarihtir. 1 Kasım 2021; saltanatın kaldırılmasının 99'ıncı yılı, HARF DEVRİMİ'nin de 93.'ncü yılı. 1 Kasım 1922; saltanatın kaldırılmasıyla...
05 Kasım 2021

Cumhuriyet, var oluşumuzun sigortası…

Atatürk'ün 'BİZ KURDUK, SİZ YÜCELTECEKSİNİZ” sözüyle en değerli 'MİRAS”ı olarak ulusumuza 'EMANET” ettiği Cumhuriyet'imizin 98.'nci yılını coşkuyla, gururla ve geleceğimize olan güvenle kutluyoruz. Cumhuriyet;...
29 Ekim 2021

Demokrasi nedir, ne değildir?

Demokrasi; modern çağın 'sakınca”sı en az olan ve eşit, adil, dürüst, hukuka uygun seçimlerle ülkeyi yönetenlerin seçildiği bir yönetim şeklidir. Ancak; sadece 'seçim sandığı” nitelikli bir demokrasi için yeterli değildir....
22 Ekim 2021

Dolar yükseliyor, milli paramız eriyor…

Yaşadığımız ekonomik ortam; doların yükseldiği, milli paramızın eridiği, dış borçların arttığı, gıdadan faturaya her alanda pahallılığın yaygınlaştığı ve kurdaki tırmanışın zincirleme zam yağmuruna dönüştüğü bir ortamdadır....
15 Ekim 2021

'Orta direk çöküyor'

Sosyolojik anlamda ve sosyo-ekonomik parametreye göre; 'orta sınıf”; demokrasinin sigortası, toplumsal gerginliği de yumuşamaya ve dayanışmaya dönüştüren toplumsal dinamiktir. Toplum sadece 'zengin”lerden ve 'yoksul”lardan...
08 Ekim 2021

Gelecek hayali bile kuramıyoruz…

2021-2024 Orta Vadeli Program, 5 Eylül'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Orta Vadeli Programa göre ekonominin 2021'de büyüme tahmininin %9, 2022'de % 5, 2023 ve 2024'de de % 5.5 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor....
01 Ekim 2021

Ekonomi büyüyor, ne var ki cebimizdeki para azalıyor…

Baz etkisiyle oluşan 'sanal” büyüme ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri; gelir dağılımının emekçi kesimin refahını artıracak bir tablo oluşturmadığını gösteriyor. Denilebilir ki; ekonomi büyüyor, ancak cebimizdeki para...
24 Eylül 2021

Enflasyon can yakıyor, mutfağa ateş düştü…

Enflasyon can yakıyor, halkın mutfağına ateş düştü… Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)nun verilerine göre; Ağustos ayında enflasyon aylık beklentiyi ikiye katlayarak 1.12, yıllık da yüzde 19.25 oldu. Artışlarda en büyük payı aylık...
17 Eylül 2021

Kiralık konut yok, vatandaş ev alma gücünü kaybetti…

Bir yandan gelir dağılımı adaletsizliği, diğer taraftan da konut fiyatlarında ve kiralardaki 'aşırı” artış; vatandaşın konut sahibi olma gücünü kaybetmesine yol açtı ve kiralık ev bulmasına uygun ekonomik ortamı da olanaksız...
10 Eylül 2021

Maliyetlerdeki kontsolsüz fiyat artışı, inşaat sektörünü bunalıma sürüklüyor…

Ekonominin lokomotifi inşaat sektörü; maliyetlerdeki 'kontrolsüz”, fahiş fiyat artışı nedeniyle son 2-3 yılda ciddi bir sıkıntı ve bunalım yaşıyor. İnşaatlarda girdi fiyatlarından kaynaklanan 'aşırı” maliyet artışı; konut...
03 Eylül 2021

Çiftçi borç batağında…

Tarım; stratejik sektördür, gıda güvenliği de ulusal güvenliktir. Bir zamanlar, tarımsal üretimde dünyada kendi kendine yeterli 7 ülkeden biri olan Türkiye; günümüzde kendine yeterli olmayan, ithalata bağımlı bir ülke halinde. Bir yandan...
27 Ağustos 2021

Acil servislerdeki aşırı yoğunluk önlenemez mi?

Nitelikli demokraside devletin devredilemez, vazgeçilemez, ötelenemez temel görevi; yurttaşlarının 'sağlıklı yaşam hakkı”nı güvenceye almak; bu amaçla kaliteli sağlık hizmeti sunmak, mal ve can güvenliğini sağlamak olarak özetlenebilir....
20 Ağustos 2021

Doğa intikam alıyor... Ormanlarımız yanıyor, bizim de ciğerimiz yanıyor…

Ormanlarımız günlerdir yanıp kül oluyor, bizim de ciğerimiz yanıyor. Yangın felaketi Türkiye'ye özgü değil; dünyanın karşı karşıya kaldığı 'iklim krizi” sonucu olarak özellikle Akdeniz Bölgesi'ndeki bir 'doğa...
13 Ağustos 2021

Basın özgürlüğü; Toplumun özgürlüğüdür…

Uygarlık ve demokrasi alfabesinin (A) harfi; düşünce ve ifade özgürlüğü; daha açık bir anlatımla basın özgürlüğüdür. Basın özgür değilse; diğer özgürlüklerin de bir anlamı olmaz. Basın özgür değilse; varsayılan diğer özgürlüklerin...
06 Ağustos 2021

Lozan zaferi; Laik Cumhuriyet’in kuruluş belgesi…

Doksansekiz yaşındaki Lozan Barış Antlaşması; bağımsız, egemen Türkiye Cumhuriyeti'nin 'TAPU SENEDİ”, ulus devlet inşasının da en önemli aşamasıdır. Lozan'da sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları belirlenmemiş,...
30 Temmuz 2021

Yerel basın, soluksuz kalmamalı...

Yerel basının sessiz-soluksuz kalması; özünde demokrasinin, halkın sessiz kalması ve iletişim özgürlüğünün de işlerliğini kaybetmesi anlamına gelir. Atatürk; "BASIN MİLLETİN ORTAK SESİDİR" diyor. Basını susmuş bir toplum; sesi-soluğu...
23 Temmuz 2021

Meral Akşener; Merkez sağ siyasetin güçlü lideri...

Meral Akşener; merkez sağ siyasetin güçlü lideri, etkili ve belirleyici figürüdür. Genç yaşında Akademisyen, Öğretim Üyesi, Milletvekili, İçişleri Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olan Meral Akşener; günümüzde...
16 Temmuz 2021

Enflasyon; Haksız, adaletsiz vergidir…

Enflasyon; insanları yoksullaştıran, adı konmamış haksız ve adaletsiz bir 'vergi”dir. Enflasyonu düşük düzeyde ve kontrolde tutmak da; ülkeyi yönetenler açısından öncelikli görevler arasında olmak gerekir. Enflasyon; bir anlamda...
09 Temmuz 2021

İzmir’de her şey var; Küresel vizyon yok…

Bacasız sanayi olarak da tanımlanan Turizm; ekonominin önemli taşıyıcı kolonlarından biridir. Turizm; tarım, ticaret, inşaat, ulaşım gibi birçok sektörle etkileşim içinde olmanın yanında, aynı zamanda da istihdam alanıdır. Turizm sektöründe...
02 Temmuz 2021

130 müzisyenimiz intihar etti…

Müzisyenler; özel yeteneğe, dingin ruhsal yapıya, geniş hayal gücüne ve gönül zenginliğine sahip insanlardır. Müzisyenler; aynı zamanda, 'BARIŞIN ELÇİSİ” insanlığın da ortak değeridir. Müzisyen olmak; yaradanın yaradılana bahşettiği...
25 Haziran 2021

Vatandaş dertli, sorunlar dağ gibi…

Sorunlarımız dağ gibi büyüyor, vatandaşımız dert küpü. İşsizlik, yoksulluk, pahallılık; hayatı çekilmez hale getiriyor… Adaletsiz gelir dağılımı, derinleşen toplumsal ve siyasal kutuplaşma; karamsarlığı arttırıyor, umutsuzluğu...
18 Haziran 2021

Doktorlarımıza yönelik şiddet “insanlık suçu”dur…

Pandemi süreci; bir kez daha göstermiştir ki; doktorlarımız güven içinde sağlıklı yaşamımızın sigortası, hastalık halinde de canımızı emanet edeceğimiz son sığınağımızdır. Unutmayalım ki; COVİD-19 pandemisiyle mücadelede elde...
11 Haziran 2021
banner83
27
açık
banner84
banner82
Namaz Vakti 14 Ağustos 2022
İmsak 04:46
Güneş 06:18
Öğle 13:21
İkindi 17:08
Akşam 20:15
Yatsı 21:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Gaziantep FK 2 4
4. Başakşehir 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Beşiktaş 1 3
7. Giresunspor 2 3
8. Galatasaray 2 3
9. Kayserispor 2 3
10. Ümraniye 2 2
11. Fenerbahçe 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Ankaragücü 2 1
14. Sivasspor 2 1
15. Antalyaspor 2 1
16. Hatayspor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 1 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 1 3
2. Samsunspor 1 3
3. Boluspor 1 3
4. Eyüpspor 1 3
5. Altınordu 1 1
6. Gençlerbirliği 1 1
7. Keçiörengücü 1 1
8. Rizespor 1 1
9. Adanaspor 0 0
10. Bandırmaspor 0 0
11. Erzurumspor 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Pendikspor 0 0
14. Sakaryaspor 0 0
15. Tuzlaspor 0 0
16. Denizlispor 1 0
17. Manisa Futbol Kulübü 1 0
18. Altay 1 0
19. Ö.K Yeni Malatya 1 0
Takımlar O P
1. M.City 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Brentford 2 4
4. Newcastle 2 4
5. Leeds United 2 4
6. Brighton 2 4
7. Tottenham 1 3
8. Chelsea 1 3
9. Aston Villa 2 3
10. Nottingham Forest 2 3
11. Bournemouth 2 3
12. Fulham 2 2
13. Liverpool 1 1
14. Wolverhampton Wanderers 2 1
15. Leicester City 2 1
16. Southampton 2 1
17. Everton 2 0
18. Crystal Palace 1 0
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0
Takımlar O P
1. Villarreal 1 3
2. Osasuna 1 3
3. Celta Vigo 1 1
4. Espanyol 1 1
5. Barcelona 1 1
6. Rayo Vallecano 1 1
7. Almeria 0 0
8. Athletic Bilbao 0 0
9. Atletico Madrid 0 0
10. Cadiz 0 0
11. Elche 0 0
12. Getafe 0 0
13. Girona 0 0
14. Mallorca 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Valencia 0 0
19. Sevilla 1 0
20. Real Valladolid 1 0