"Başörtüsü siyasi gol fırsatı görülmemeli"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başörtüsü konusunu görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep etti. Davutoğlu, “Bütün baskıları, hakaretleri ve provokasyonları bir kenara bırakarak ve nefsimi bir kez daha ayaklar altına alarak, on yıllarca bu sorunun acısını yaşamış onurlu kızlarımız ve kadınlarımız adına sizden bu konuyu ele almak üzere kamuoyuna açık bir şekilde randevu talebinde bulunuyorum. Hikmet ve erdemden yoksun güç odaklı liderler, her fırsatı güçlerini pekiştirecek ve rakiplerini zayıflatacak araç olarak görürler. Kendisi için nice bedeller ödenen bir onur mücadelesinin sembolü olan başörtüsünü siyasi bir gol fırsatı olarak görmeyiniz. Siz, bugün başörtüsünü siyasi bir gol fırsatı olarak görüp araçsallaştırırsanız bu tarihi fırsatı kaçırırsınız" dedi.

Politika 10.10.2022, 17:43 10.10.2022, 17:54
"Başörtüsü siyasi gol fırsatı görülmemeli"

Ahmet Davutoğlu, bugün partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü konusunu konuşmak üzere randevu talep etti. Davutoğlu, şunları söyledi:  

“12 EYLÜL VE 28 ŞUBAT DARBE REJİMLERİ, BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI KEYFİ OLARAK DEVREYE SOKMUŞLARDIR: Bugün, kamu vicdanında derin yaralar açmış, 12 Eylül ve 28 Şubat darbelerinin kalıntısı başörtüsü yasağının tümüyle gündemden kalkması ve başörtüsü özgürlüğünün bir insan hakları meselesi olarak anayasal ve yasal teminat altına alınması konusunda tarihi sorumluluk bilinciyle bir çağrıda bulunmak üzere huzurunuzdayım. Esasen insan odaklı anayasalar ve yasalar, insan hak ve özgürlüklerine dayanmak zorundadır. İnsan hak ve özgürlüklerinin ise anayasalardan ve yasalardan güç almaya, onlar tarafından korunmaya ihtiyacı yoktur. Bu temel ilkeyi göz ardı eden 12 Eylül ve 28 Şubat darbe rejimleri, hiçbir anayasal ve yasal temeli olmayan başörtüsü yasağını fiili ve keyfi olarak devreye sokmuşlardır. 

BU YASAK KADEMELİ BİR ŞEKİLDE ORTADAN KALDIRILMIŞTIR: Bu yasak, çetin mücadeleler sonrasında, benim de içinde bulunduğum AK Parti hükümetleri döneminde kademeli bir şekilde yine fiili olarak kaldırılmıştır. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere bu yasağın kalkması konusunda birlikte mücadele ettiğimiz bütün siyasilere, aydınlara ve kanaat önderlerine teşekkürü bir borç biliyorum. Ancak acı tecrübelerle biliyoruz ki ülkemizde pusuda bekleyen yasakçı zihniyet her an yeniden hortlayabilir ve fiili olarak başlatılan, fiili olarak kalkan yasağı tekrar fiili olarak getirmeye kalkabilir. 

BU YASAĞI BİR DAHA GÜNDEME GELMEYECEK ŞEKİLDE ORTADAN KALDIRMA FIRSATI ÖNÜMÜZDE: Başörtüsü özgürlüğünü yasal teminat altına alma yönünde Sayın Kılıçdaroğlu’nun teklifi sonrasında ortaya çıkan tartışmalar, bu yasakçı ve rövanşist çevrelerin hâlâ var olduğunu ve fırsat kolladığını açıkça ortaya koymuştur. Bugün, bu yasağı bir daha gündeme gelmeyecek şekilde ortadan kaldırabilmek için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Bu bağlamda başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Partili yöneticilere ve başörtüsü mağduriyetini yaşamış bütün kadınlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. 

HİKMET VE ERDEMDEN YOKSUN GÜÇ ODAKLI LİDERLER, HER FIRSATI GÜÇLERİNİ PEKİŞTİRECEK ARAÇ OLARAK GÖRÜRLER: Tarih, toplumların ve liderlerin önüne, zamanlıca değerlendirdiklerinde tarihe geçecekleri fırsatları altın tepsi içinde sunar. Erdemli ve hikmetli liderler, bu fırsatları kendi nefsi ihtirasları ve kısa vadeli siyasi çıkarları için değil, insanların genel yararı ve uzun dönemli kalıcı etkileri açısından değerlendirirler. Niyet sorgulaması yapmazlar, neticeye odaklanırlar, değerleri hakim kılmaya çalışırlar, asla araçsallaştırmazlar. Hikmet ve erdemden yoksun güç odaklı liderler ise her fırsatı güçlerini pekiştirecek ve rakiplerini zayıflatacak araç olarak görürler. Kısa dönemli güç birikimini, uzun dönemli ve kalıcı değer birikimine tercih ederler. Bu nedenledir ki bu fırsatları oportünistçe kullanmak isterken zamanın momentumunu kaybederler. Başörtüsü yasağının her aşamasını yaşamış bir nesil adına, ama en önemlisi de bu yasağın gerçek mağdurları onurlu kadınlarımız adına sizden istirham ediyorum. 

BU MOMENTUMU KAÇIRMAYINIZ: Kendisi için nice bedeller ödenen bir onur mücadelesinin sembolü olan başörtüsünü siyasi bir gol fırsatı olarak görmeyiniz. Siz, bugün başörtüsünü siyasi bir gol fırsatı olarak görüp araçsallaştırırsanız bu tarihi fırsatı kaçırırsınız. Allah, sunduğu imkanı değerlendirmek yerine nefsi hesap yapan fırsatçılara fırsat vermez. Bugün bu imkânı değerlendirmemeniz sebebiyle bu fırsat kaçarsa ve pusuda bekleyen yasakçı zihniyet ilerde bir imkan bulup bu yasağı tekrar hortlatırsa bundan zarar görecek nesillerin ağır vebali omuzlarınızda olur. 

NE YAPMALIYIZ: Birincisi; başörtüsü özgürlüğünü anayasal teminat altına alacak teklifi tek başına ve kendi içinde tutarlı bir şekilde gündeme getiriniz ve en kısa sürede bütün partilerin tam bir mutabakatı ile anayasa değişikliğini TBMM’nden geçirmeyi hedefleyiniz. 

ALEVİ VATANDAŞLARIMIZ İLE İLGİLİ DÜZENLEMEYİ DE TBMM’YE GETİRİN: Hepimizin en büyük değeri olan aileyi koruma ile ilgili düzenlemeyi de yine bir insan hakları meselesi olan Alevi vatandaşlarımız ile ilgili düzenlemeyi de ayrı ayrı TBMM’ne getirin. Onlara da hep beraber en güçlü desteği verelim. 

SİYASİ LİDERLERİ GÖRÜŞMEYE DAVET EDİNİZ: İkincisi; kimileri kimyasal silahlar da kullanarak yüzbinlerce insanı katleden, milyonlarca insanı süren, kimilerini 15 Temmuz darbesinin faili, kimilerini terörist devlet terörü uygulamakla itham edip hiçbir zaman konuşmayacağınızı ilan ettiğiniz yabancı liderlere uzattığınız elinizi, farklı siyasi görüşlere sahip olmakla birlikte aynı bayrağın altında, aynı ülkenin vatandaşları olarak yaşayan siyasi liderlere de uzatınız ve bu konuyu kendileri ile müzakere ederek tam bir mutabakat ile çözmek üzere görüşmeye davet ediniz. 

RANDEVU TALEBİNDE BULUNUYORUM: Sayın Kılıçdaroğlu’nu geçmişteki söz ve eylemleri üzerinden mahkum etmeye kalkmanız da inandığımız değerler açısından doğru değildir. Yaşanan tecrübelerden ders alarak tutum ve görüş değiştirmek, bir zaaf değil bir erdemdir. İşte, son yıllarda gördüğüm bütün baskıları, hakaretleri ve provokasyonları bir kenara bırakarak ve nefsimi bir kez daha ayaklar altına alarak, on yıllarca bu sorunun acısını yaşamış onurlu kızlarımız ve kadınlarımız adına, sizden bu konuyu ele almak üzere kamuoyuna açık bir şekilde randevu talebinde bulunuyorum.”

“LÜTFEN SAYIN CUMHURBAŞKANI’NA BU TARİHİ FIRSATI KAÇIRMAMAK GEREKTİĞİNİ ANLATIN”

AKP yöneticilerine de seslenen Davutoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Sayın Cumhurbaşkanı’na yaptığım bu çağrı sizler için de geçerlidir. Bu konuşmamı kaleme alırken her biriniz gözümün önünden geçtiniz. Hanımlarımızın ve kızlarımızın başörtüleri için omuz omuza mücadele verdiğimiz günleri hatırladım. Gözüm doldu, yüreğim yandı. Son yıllarda yaşadığım derin hayal kırıklıklarını ve ihtilaflarımızı da bir kenara bırakarak, geçmişte bu mağduriyeti yaşamış kadınlarımız ve ilerde yaşaması muhtemel gelecek nesillerimiz adına sizlerden de istirham da bulunuyorum; alanı, gençlik yıllarımızdan bugüne yüreğimizi yakan bu sorunun çözümünü başka konularla ilişkilendirerek Sayın Cumhurbaşkanı’na bir siyasi gole çevirme telkininde bulunan Makvayelist çevrelere bırakmayınız. Bilin ki bu fırsatçı çevreler, güç ve çıkar için yarın aynı golü sizlere ve bizlere atmaktan hiç çekinmeyecektir. Son dönemde bazı konuları Sayın Cumhurbaşkanı’na aktarmakta zorluklar yaşadığınızı biliyorum. Ne olur, bu kez yüreğinizin sesini dinleyin ve bu sorunun tam bir toplumsal mutabakat ile çözülmesine katkıda bulununuz ki tarihi bir sınavı hep beraber aşabilelim."

"BU KONUNUN SİYASİ BİR MALZEME, BİR GOL FIRSATI OLMADIĞINI HAYKIRMA HAKKI SİZE AİTTİR"

Ahmet Davutoğlu, basın açıklamasında kadınlara da şöyle seslendi:

"Başörtüsü mağduriyetini yaşamış saygıdeğer kadınlarımız, aziz kardeşlerim, bu sorunun gerçek mağduru da kahramanı da sahibi de sizlersiniz. Bu konunun siyasi bir malzeme, bir gol fırsatı olmadığını haykırma hakkı da size aittir. Bütün partilerin mutabakatı ile çıkacak yasal ve anayasal düzenleme, başörtüsü özgürlüğünü bir daha hiçbir gücün geri alamayacağı şekilde teminat altına alacaktır. Sizden bu bağlamda siyasi destek ve oy talebim de yoktur. Bu tür insan hakları konularını oy hesabı ve siyasi fırsat veya gol perspektifinden değerlendirmeyi siyasi rantiyecilik olarak görürüm. Siyasi ahlak anlayışımda böylesi bir siyasi rantiyeciliğin yeri olmamıştır, asla olmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı’na, sayın AK Parti yöneticilerine ve başörtüsü mağduriyeti yaşamış saygıdeğer kardeşlerimize yönelik bu çağrımın karşılık bulacağını ümit ediyorum. Bu çerçevede atılacak hiçbir adımdan geri durmayacağımı bir kez daha kamuoyumuza ilan ediyorum."

Yorumlar (0)
banner115
banner83
banner84
banner114
Namaz Vakti 28 Ocak 2023
İmsak 06:49
Güneş 08:14
Öğle 13:29
İkindi 16:11
Akşam 18:35
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Adana Demirspor 20 37
5. Başakşehir 19 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Giresunspor 19 21
14. Hatayspor 19 20
15. Kasımpaşa 19 19
16. Antalyaspor 18 18
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 21 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 45
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 22
13. Valencia 17 20
14. Espanyol 19 20
15. Cadiz 19 19
16. Sevilla 18 18
17. Getafe 18 17
18. Celta Vigo 18 17
19. Real Valladolid 18 17
20. Elche 18 6