Ali Babacan yeni eylem planını açıkladı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin “Yükseköğretim Eylem Planı’nı” açıkladı. Babacan, “YÖK’ü kapatacağız. Altı partinin ortak anayasa değişikliği metninde de bir mutabakat hususu olarak yer aldı… Cumhurbaşkanı’nın üniversitelere, kafasına estiği gibi rektör atamasını da engelleyeceğiz. Rektör seçimlerini, mütevelli heyetlerine bırakacağız. Üniversiteleri özgürleştireceğiz… Üniversiteye giriş sınav sistemini de değiştireceğiz. Tasarlayacağımız yeni sistemde; çoklu sınav, açık uçlu sorular, öğretmen notu, yetenek ve öğrenci başarısı gibi ilave bazı belirleyici hususları ekleyeceğiz. Üniversite sınavlarını yılda birkaç defa yaparak, sınav stresini azaltacağız” dedi.

Politika 10.05.2022, 13:23 10.05.2022, 14:09
Ali Babacan yeni eylem planını açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin yedinci eylem planı olan “Yükseköğretim Eylem Planı’nı” açıkladı. Babacan, sonbaharda okulların açılmasıyla beraber, “3-18 yaş Eylem Planı’nı” da açıklayacaklarını duyurdu. Babacan, açıklamaları özetle şöyle:

“Şu anda ülkeyi yönetenlere bakıyorsunuz, tamamen kendi koltuklarının derdine düşmüş durumdalar, akılları fikirleri beton. Türkiye en iyisine, en büyüğüne layıktır. Ama nerede beton, orada rant. Biz ‘eğitim’ diyoruz. Onlar ‘şu kadar okul binası yaptık’ diyorlar. Çünkü kafa öyle işliyor. Biz sağlık diyoruz, onlar hastane binası… Biz bunu değiştireceğiz. Projeleri ucuza mal edeceğiz. 2011-2012 yıllarından beri ne diyordum? ‘Türkiye bir orta gelir tuzağına düşecek’ diyordum. Hükümet içindeyken, Başbakan Yardımcısıyken ben bu uyarıyı yapıyordum. ‘Eğitim olmazsa, hukuk olmazsa Türkiye orta gelir tuzağına düşer’ diyordum. En az 50 tane böyle konuşmam var. Bazıları o günleri unutuyor.  Diyorlar ki ‘zamanında konuşsaydın.’ Biz zamanında her şeyi konuştuk, her şeyin uyarısını yaptık. Eğitimi okul binalarından, hukuku adalet saraylarından ibaret gördükleri için bu ülke orta gelir tuzağına düştü. 2013’te 12 bin 500 dolara ulaşan milli gelirimiz 8 bin dolarlarda dolaşıyor şu an. Aradan 9-10 yıl geçmiş. Niye? Eğitimde, hukukta gereken yapılmadığı için. 2013 yılında 12 bin 500 dolara ulaşmışız bugünlerde 8-9 bin dolarlarda dolaşan milli gelirimiz var.

Öncelikle, yükseköğretimde bu aşırı merkeziyetçiliğe son vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber zaten ülke yönetimi çok ciddi anlamda tek elden yönetilir hale getirildi. Bu merkeziyetçi zihniyetin bu ülkeye ne kadar büyük zarar verdiğini her alanda görüyoruz. Ekonomide daha çok görüyoruz. Eğitimdeki sonuçlarını bir süre sonra görüyoruz. Biz nasıl ‘Güçlenmiş Parlamenter Sistem’ diyerek ‘merkezi zihniyeti yok edeceğiz’ dediysek aynı kavramı, yaklaşımı da yükseköğretim sistemine getireceğiz. Bunun da ilk adımı olarak YÖK’ü kapatacağız. YÖK’ün kapatılması meselesi sadece partimizin kuruluş programında yer alan bir husus olarak kalmadı. Altı partinin ortak anayasa değişikliği metninde de bir mutabakat hususu olarak yer aldı. Yani bu sadece DEVA Partisi’nin iddiası değil, altılı masada hep beraber kabul edip imza altına aldığımız, parlamenter sistem anayasa değişikliği maddelerinin içinde de yer alan bir husustur bu. Bu da çok önemli. YÖK’ün kapatılması şu açıdan önemli. Bu arkadaşınız 13 yıl hükümet yönetiminde görev aldı. Şunu gördüm ki; kurumsal kültür denen bir kavram var. Kurumsal kültürün değişmesi kolay bir şey değil. Kurumsal kültür oluşuyorsa, hele hele o kurum hükmetmeye, merkezden her şeyi idare etmeye alışmışsa o kuruma ‘ya sen yetkilerinin bir kısmını ver. Bu kadar merkezi bir anlayışla bu işi yapma’ dediğinde bu iş olmuyor, mümkün değil. Onun için onu kapatıp, küçük bazı konularda koordinasyon gerekebilir, ama öncelikle merkezi zihniyeti kapatıp bir kenara koymak gerekiyor.

KAFASINA ESTİĞİ GİBİ REKTÖR ATAMASINI ENGELLEYECEĞİZ: Cumhurbaşkanı’nın üniversitelere, kafasına estiği gibi rektör atamasını da engelleyeceğiz. Bu sorunu kökünden çözeceğiz. ‘Bunun siyasi görüşü nedir’, ‘Bu bize yakın mıdır?’ böyle bir şey yok. Rektör seçimlerini, mütevelli heyetlerine bırakacağız. Ayrıca rektörleri de performans denetimine tabi tutacağız. Herkesin performansı ölçülecek. Başka türlü mümkün değil. Ve rekabet… Rekabetin olmadığı yerde rehavet oluyor. Tatlı bir yarış… Daha iyinin yarışı, bunu gerçekleştirmek zorundayız. Üniversiteleri özgürleştireceğiz. Her üniversite, kendi özgür alanında daha iyinin mücadelesini verecek. Bir bakıma üniversiteler birbiri ile rahat yarışır hale gelecek. Üniversiteleri özgürleştiren, akademik özgürlükleri sonuna kadar genişleten ve eleştirel düşüncenin önünü açan bir yaklaşımla hareket edeceğiz. Üniversitelerin idari, mali ve bilimsel özerkliğini tesis edeceğiz. Her daim eleştirel düşünceyi destekleyeceğiz. Bilimin üzerindeki baskıyı kıracağız. Eleştirel düşünce meselesi, sadece üniversitelerle sınırlı değil.

HER ÜNİVERSİTENİN KENDİ ÖZGÜN KİMLİĞİ OLUŞTURMASINI ÖNEMLİ BULUYORUZ: Son yıllarda üniversite kapılarında kolluğun cübbeleri ezdiği, kapılara kelepçe vurulduğu çirkin görüntülerle karşılaştık. Başta Boğaziçi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi olmak üzere, tüm köklü eğitim kurumlarımız çok yıprandı. Maalesef bu biat beklentisi o kadar kötü etkiliyor ki… Boğaziçi; en başarılı okullardan birisi, en başarılı öğrencileri yetiştiren kurumlardan birisi… Ama geleneğinde ‘Hayır’ diyebilmek bazılarının işine gelmiyor. Sorunun tam odağında bu var. Onun için her üniversitenin kendi özgün kimliği oluşturmasını, kendi geleneklerini zaman içinde oluşturmasını önemsiyoruz.

AKADEMİSYENLERİN SİYASET YAPMALARI ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ: Devletin işi; üniversite ile öğrenci ile akademisyen ile kavga etmek değildir. Akademisyenlerin ifade özgürlüğü ve siyaset yapmaları önündeki engelleri de kaldıracağız. Bilimsel faaliyetin önünde hiçbir engel bırakmayacağız. Ülkemiz şimdiye kadar çok vakit kaybetti. Her sene ilk 500’e, ilk 1000’e giren üniversitelerimiz kaç tane diye, üzülüyoruz. Üniversitelerin özgürleşmesi ve daha iyinin mücadelesinin vermesi ile olacak. Dünya ile rekabet edebilmek için yenilikçiliğin önünü açacağız. Yükseköğretim ile kalkınma hedefleri arasındaki kopukluğun giderilmesini ülkemiz açısından stratejik bir mesele olarak ele almak zorundayız. Eğitim hayatı ile çalışma hayatı arasındaki uyumun sağlanmasının şart olduğunun da gayet iyi farkındayız. Üniversiteler, kuşkusuz memlekete hizmet edecek. Bizim insan kaynağımız hazır, var. Önemli olan önünü açabilmek. İyi bir organizasyon ile o insan kaynağının daha iyi çalışmasını sağlayabilmek. Bizim insanlarımız BionTech aşısını bulmadılar mı? Ama Türkiye’de yapamadılar. Niye Türkiye’de olamadı? Çünkü Türkiye’deki baskı iklimi buna müsaade etmiyor, üniversiteler üzerindeki aşırı tahakküm buna izin vermiyor. Üniversitelerimizi; elektrikli araç, 5G teknolojisi, yeni nesil savunma sanayi ve oyun sektörü gibi alanları geliştirmek için seferber edeceğiz. Üniversitelerin dijital yetkinliklerini, araştırma ve geliştirme kapasitelerini arttıracağız. Üniversite araştırmalarından çıkacak derin teknolojiler için girişimcilik fonlarının kurulmasına katkı vereceğiz.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİNİ DE DEĞİŞTİRECEĞİZ: Meselenin tam da odağına öğrenci arkadaşlarımızı koyduk. Bildiğiniz gibi, son yıllarda eğitimde fırsat eşitliğini tamamen yitirdik. O nedenle, öncelikle fırsat eşitliğini sağlayacağız. Sistem, emek verenin arkasında duracak. Hiçbir öğrencinin emeği heba edilmeyecek. Üniversite denince ilk akla gelen konulardan birisi sınav. Üniversiteye giriş sınav sistemini de değiştireceğiz. Yeni sistemde üniversiteye girişi esnek ve stresini daha azaltmış hale getireceğiz. Bir ay sonra sınavlar var. Gençler, aileler, öğretmenler stresli. Yılların emeğini iki güne odaklarsanız… Tasarlayacağımız yeni sistemde; çoklu sınav, açık uçlu sorular, öğretmen notu, yetenek ve öğrenci başarısı gibi ilave bazı belirleyici hususları ekleyeceğiz. Üniversite sınavlarını yılda birkaç defa yaparak, sınav stresini azaltacağız.

BARINMA SORUNLARINI DA ÇÖZECEĞİZ: Üniversiteyi kazanan öğrencilerin barınma sorunlarını gidereceğiz. İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine devlet yurtlarında ücretsiz veya kredili kalma imkanı sağlayacağız. Devlet yurtlarının sayısını artıracağız. Bağış yoluyla ve yatırım bütçesiyle üniversite içinde yurt yapılmasını kolaylaştıracağız. KYK kredi ve burslarının dağıtım kriterlerini de şeffaf hale getireceğiz. Bunlar kime, neye, hangi kriterlere göre veriliyor; belli değil.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNİN KAPISINI HALKA AÇACAĞIZ: DEVA Partisi iktidarında üniversiteler, işsiz yetiştiren kurumlar artık olmayacak. Bunu önleyeceğiz. Üniversiteler hayat boyu eğitim verecek. Bu amaçla üniversite bünyesinde, yeniden ‘beceri edindirme programlarını’ açacağız. Vatandaşlarımız, hayatının hangi evresinde olursa olsun, üniversiteye gidip çağın ihtiyacı olan eğitimi alabilecek. Mesleklerinde kendisini geliştirmek isteyen vatandaşlarımız da bu programlardan faydalanacak. Üniversite kampüslerinin kapısını halka açacağız. Ders veren öğretim üyelerinin rızası dahilinde, vatandaşlarımızın üniversitelerde derslere katılmasına izin vereceğiz. Kısacası, kampüsler halka açılacak. Emin olun, Yükseköğretim sisteminde yapacağımız atılım, önümüzdeki on yıllara damgasını vuracak.”

DEVA Partisi, daha önce “Tarım Eylem Planı”, “Afet Eylem Planı”, “Yarına Atılım Eylem Planı”, “Ekonomi ve Finans Eylem Planı”, “Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı” açıklamıştı. 

Yorumlar (0)
banner83
14
parçalı bulutlu
banner84
banner82
Namaz Vakti 22 Mayıs 2022
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:13
İkindi 17:05
Akşam 20:28
Yatsı 22:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 37 57
9. Sivasspor 38 54
10. Kasımpaşa 38 53
11. Adana Demirspor 37 52
12. Galatasaray 38 52
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 37 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31