Sosyolojik anlamda ve sosyo-ekonomik parametreye göre; “orta sınıf”; demokrasinin sigortası, toplumsal gerginliği de yumuşamaya ve dayanışmaya dönüştüren toplumsal dinamiktir.

Toplum sadece “zengin”lerden ve “yoksul”lardan oluşuyorsa, bu iki sosyal sınıf arasında “eklem” görevini yapan “orta sınıf” yoksa; o toplumda yumuşamayı, barışı ve dayanışmayı sağlamak giderek zorlaşır.

Yoksul”lardan oluşan toplumsal alanı daraltarak “orta sınıf”ın alanını genişletmek; demokrasiyi de, halkı da esenliğe taşır.

Yoksulluk; her türlü olumsuzluğun, kötülüğün anasıdır.

Varsıllık ise; dayanışmanın, barışın, hoşgörünün, uzlaşmanın zeminidir.

Orta sınıf”; genel olarak eğitimli “beyaz yakalı”, kendisine ait konutu, otomobili olan, standart gelire, sosyal statüye ve sosyal güvenliğe sahip bir toplumsal katmandır.

Bu toplumsal katman, aynı zamanda, toplumu ayakta tutan “orta direk”dir. “Orta direk” çökerse, toplum da, çöküşe sürüklenir.

Demokratik rejimlerde ülkeyi yönetenlerin temel stratejisi; yoksulluğu azaltmak, “orta sınıf”ı güçlendirmek, sosyal güvenliğin alanını genişletmek, zengin-yoksul arasındaki makası daraltmak olmalıdır.

Milli gelirin azaldığı, gelir dağılımı adaletinin bozulduğu, yoksulluğun yaygınlaştığı, yoksul-zengin arasındaki makasın iyice açıldığı bir ortamda toplumsal huzuru, dayanışmayı ve demokrasiyi sürdürülebilir kılmak, giderek zorlaşır.

GELİR DAĞILIMI UÇURUMU…

ZENGİN İLE YOKSUL ARASINDA MAKAS AÇILIYOR

4 kişilik bir ailenin “açlık sınırı” 3 bin 49 TL, “yoksulluk sınırı” da 9 bin 900 TL.

TUİK’in verilerine göre; yıllık enflasyon %19.58.

Üretici enflasyonu %43.96’ya ulaştı.

Enflasyon vatandaşı eziyor.

Bu arada; bağımsız enflasyonu açıklayan bilim insanlarından oluşan ENAG’a göre, enflasyon, %43.96’ya ulaştı.

Ayrıca; 10 milyon işsizimiz var, her 4 gençten 1’i, her 3 kadından da 1’i işsiz.

Öte yandan; yüksek kur, yüksek faiz, yüksek enflasyon; sadece ekonomiyi “alabora” etmekle kalmıyor, aynı zamanda “sosyal doku”yu da çürütüyor.

Bu arada; gelir dağılımı adaletsizliği de giderek kronikleşiyor.

Nüfusun %10’u milli gelirin %70’ini, %90’ı da milli gelirin %30’unu alıyorsa; bu tablo gelir dağılımı çarpıklığını gösterdiği gibi, “orta sınıf”ın da giderek yoksullaştığına işaret ediyor.

Bir başka ölçüye göre de; toplumun en zengin %1’lik bölümü toplam gelirin  %23.4’üne sahip oluyor, %99.’u da toplam gelirin %70.6’sına sahip oluyor.

Bunun anlamı; zenginlik artıyor, “orta sınıf” alan kaybederek yoksullaşıyor.

Sonuç olarak: Orta sınıf; demokrasinin sigortası, gerginlik ve çatışma ortamının yumuşatıcısı, sosyal barışın ve dayanışmanın da katalizörüdür.

Orta sınıfı işsizliğe, yoksulluğa terk ederek huzuru ve toplumsal güvenliği sağlayamayız.