TOGG, 'T10X’ sayısını 12 binden 20 bine çıkardı TOGG, 'T10X’ sayısını 12 binden 20 bine çıkardı

Koza Altın'dan Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, şirket tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı Projesi'ne ilişkin olarak, Egeçep Derneği ve Osman Nuri Özgüven tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın vermiş olduğu ÇED olumlu kararının iptali talebiyle açılan davanın, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği belirtildi. Açıklama, şöyle:

“DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ: Şirketimize bugün tebliğ edilen İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 2021/1407 E., 2022/2317 K. sayılı gerekçeli kararı ile 'Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı Projesi'ne ilişkin verilen dava konusu 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararının hukuka ve çevre etki değerlerine uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

FAALİYETLERE MEVZUATLARA UYGUN ŞEKİLDE DEVAM EDİLİYOR: Mevcut durumda, Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı Projesi'ne ilişkin ilgili mahkeme kararına binaen, ÇED Olumlu kararı kapsamında madencilik (üretim) faaliyetleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde devam etmektedir."