TENZİLE AŞÇI/EGEPOSTASI- İzmir’de 62 yıl hizmet veren ve depremde zarar gördüğü için yıkılan Buca Cezaevi alanı planlarına ilişkin tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. 

Cezaevinin kaldırılmasının ardından AK Parti ve CHP başta olmak üzere birçok oda ve STK'yı karşı karşıya getiren planlarla ilgili "yeşil alan" ve "rant" polemikleri yaşanırken planlara ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. 

İktidar ve muhalefet arasında “yeşil alan” ve “plan” tartışmalarına konu alan Buca Cezaevi alanı için AK Parti kanadı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bölgeye ilişkin planları olduğun ve Büyükşehir’in ayrı bir plan hazırlamasının hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.  

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da planlarının bulunduğu alanla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de mevcutta “Ticaret Alanı” olan planlarının Rekreasyon Alanı ve Genel Otopark Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi geçtiğimiz aylarda kabul edilmişti.

Öte yandan; hazırlanan planların bugün itibariyle askıya çıktığı ifade edildi. Planlar, 13 Şubat 2023 tarihine kadar askıda kalacak.

Planların askıya çıkarıldığını sosyal medya hesabından duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, “Buca cezaevi arazisinin tamamının yeşil alan olmasına dair İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin kabul ettiği imar planları bugün askıya çıktı. Halk kazanacak, yeşil alan kazanacak” ifadelerini kullandı.

İŞTE PLANIN AYRINTILARI…

Hazırlanan planlarda toplamda 16 parselden oluşan cezaevi alanının parsel parsel arsa malikleri bilgisi verilirken parsellerin, İller Bankası, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şahıs mülkiyetinde olduğu ifade edildi.

Hazırlanan raporda ayrıca, mevcut alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda kısmen büyük bir kısmının “Tali İş Merkezleri ve Ortaöğretim Tesis Alanı ve Park ve Dinlenme alanı”, kısmen de “Taşıt Yolu, Otopark, Belediye Hizmet Alanı ve Orta Yoğunluklu Konut Alanı” kullanımında kaldığı belirtildi ve “1/500 ölçekli Nazım İMar PLanı doğrultusunda, Buca Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanarak belediyemize iletilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2003 tarihli ve 2003/32 sayılı kararı ile uygun görülerek 20.10.2003 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde;
-       24 bin 580 metrekarelik alanın E: 1.50 Taks: 0.50 yapılaşma koşullu TM (Zemin Kat Ticaret Üst Katlar Tercihli Ticaret veya Konut Alanı) kullanım kararında olduğu ve bu doğrultuda toplam inşaat alanının 36 bin 870 metrekare olduğu,
-       Bin 245 metrekarelik alanın Ayrık Nizam Yapılaşma koşullu Konut Alanı
-       7 bin 819 metrekarelik alanın Emsal: 1.00 yapılaşma koşullu Eğitim tesisi Alanı
-       20 bin 417 metrekarelik alanın Park Alanı
-       bin 362 metrekarelik alanın Belediye Hizmet Alanı
-       7 bin metrekarelik alanın Otopark alanı kullanımında kalmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

YEŞİL ALAN VE YERALTI OTOPARKINA OLUMLU GÖRÜŞ

Raporun, kurum görüşleri başlığı altında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının 06.10.2022 tarihli yazısında ilçe sınırları içerisinde yeşil dokunun artırılması amacıyla Buca Cezaevi alanının kamusal açık yeşil alan belirlenmesi ve bu kapsamda çalışma yapılması talebinde bulunduğu ve plan çalışmalarının bu doğrultuda yürütüldüğü ifade edildi.
 
Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının ise aynı tarihli yazısında Buca’nın ‘en çok otopark bedeli tahsis edilen ilçeler arasında yer aldığı’ belirtilirken otopark ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla alanda otopark alanı sınırları içerisinde planlarda tariflenen ticari kullanımların yoğun olduğu alanda imar planında büyük alanlı bir yeraltı ve/veya katlı bölgesel otopark alanı belirlenmesinin bölgenin otopark ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir yeri olduğu noktasında görüş belirtildiği ifade edildi.

Şehit ve gaziler onuruna buluştular Şehit ve gaziler onuruna buluştular

SADECE REKREASYON ALANI VE OTOPARK ALANI

Plan raporunda ayrıca hazırlanan öneri plan değişikliğinde yaklaşık 60 bin metrekareyi kapsayan cezaevi alanının 45 bin metresinin Rekreasyon alanı (Yeraltı Otoparkı) ve 7 bin metrekarelik alanının ise Otopark Alanı kullanımına ayrıldığı belirtildi.
 
Planda, kamu faydasının ön planda tutulduğuna dikkat çekildi ve “Hazırlanan imar planı ile önerilen rekreasyon ve otopark kullanımları ile kent ölçeğinde bahse konu donate yüzölçümlerinin artırıldığı, bununla birlikte alanda nüfus artışı getirecek herhangi bir ticari kullanım kararı alınmadığı, bilakis yürürlükteki planda yer alan 25 bin metrekarelik TM- ticaret seçenekli konut kullanım kaldırılarak alandaki nüfus yüklemesi kaldırılmış ve bölgedeki trafik yoğunluğunun artışı engellenmiştir. Bu bağlamda planlama çalışması ile kent ölçeğinde mevcut kentsel sosyal ve teknik altyapı alanlarında büyüme ve iyileştirme yapılmış olması, öneri imar planının ‘Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ilgili maddesine uygunluğunu görülmektedir” denildi.