KESK üyeleri bugün İzmir Konak Meydanı'nda bir araya gelerek TBMM'de görüşülen 2023 yılı bütçesini protesto etti. "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz", "Sermayeye değil, emekçiye bütçe" ve "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganı atan kamu emekçileri hükümete tepki gösterdi.

KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik: Neoliberal politikalarla birlikte kamuda da güvencesiz istihdam yaygınlaştı KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik: Neoliberal politikalarla birlikte kamuda da güvencesiz istihdam yaygınlaştı

"KAYNAKLAR KİMLERİN FAYDASI İÇİN KULLANILIYOR?"

KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Güven basın açıklamasını yaptı. Güven şunları söyledi:

"Sembolik oylamalarla halkı, emekçilerin bütçe hakkını yok sayarak yapılan saray, savaş ve rant bütçesini asla kabul etmeyeceğiz. Bu bütçede ne görüyoruz. Kaynaklar, gelirler kimlerden toplanıyor, kimlerin faydası için kullanılıyor? Bütçeler, yoksuldan alıp zengine verme politikasının en temel aracı olarak kullanılmaktadır. Çünkü bütçelerin temel kaynağını oluşturan vergilerin tüm yükü başta biz emekçiler olmak üzere halka yıkılırken, vergi istisnası, muafiyeti, affı, indirimi, teşvik, Hazine garantisi gibi yollarla zenginler, patronlar kollanmaktadır. 'Vergi harcaması' adı altında her yıl on milyarlarca vergi gelirinden vazgeçilmektedir. Örneğin, 2021 yılında toplanması hedeflenen her 100 TL’lik verginin 25 TL’sinden sermeye lehine vazgeçilmiştir. Toplanan vergiler artık bize yol, su, elektrik olarak dönmemekte, aksine yol, su, köprü, tünel için ayrıca yüklü miktarda para alınmaktadır. Vergilerimiz, hizmet alsak da almasak da Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri denilen şehir hastanesi, yol, köprü, tünel yapan şirketlere, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine Hazine garantisi olarak aktarılmaktadır. Kamu hizmetlerine ayrılan kaynaklar-yatırımlar gittikçe azaltılmakta, sağlık ve eğitim başta olmak üzere kamu hizmetleri piyasalaştırılmaktadır.

"ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA"

2023 yılı bütçesi bir faiz bütçesidir. AKP, MHP iktidar bloğu son yıllarda giderek anaparaya yetişecek oranda faize kaynak ayırmaktadır. Bütçeden faiz giderleri için, KKM için ayrılan tutar hariç 566 milyar TL ayrılmıştır. Bu da bütçede üçüncü sıraya getirmektedir faiz giderlerini. İktidarın her fırsatta faize karşı olduğunu belirtmesinin büyük bir yalan olduğu bütçede açıkça görülmektedir. 2023 yılı bütçesi aynı zamanda bir seçim bütçesidir. İktidarın kimi kesimlere bir miktar kaynak aktarması tamamen seçime endeksli olup kaşıkla vereceğini kepçeyle toplayacağı yeniden değerleme oranlarından da anlaşılmaktadır. 2023 yılı bütçesinde toplanacak her 100 lira verginin en az 15 TL’si silahlanma için harcanacaktır. Sırtını halka, emekçilere yüzünü ise sermayeye ve patronlara dönen bu bütçelerle geldiğimiz yer ortadadır. Hayat pahalılığı ve işsizlik kronik bir hale gelmiştir. Türkiye 'Asgari Ücretliler Ülkesi' cehennemine dönüştürülmüştür. 20 Yıl önce asgari ücretin 3.25 katı olan kamu emekçisi maaşı Bugün 1.8 katına düşmüştür. Ortalama kamu emekçisinin taban maaşı asgari ücretin artık altına düşmüştür. En düşük kamu emeklisi aylığı 3 bin 500 TL civarındadır. Bu koşullarda asgari ücret hala açlık sınırının altında tartışılmaktadır. Oysa ki 2023 Ocak ayında açlık sınırı 8 bin 600 TL olarak öngörülmektedir."