EGEPOSTASI- Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, İzmir’in Çeşme, Torbalı, Selçuk ve Bornova ilçelerinde belirlenen alanlar 1. derece arekolojik sit alanı olarak belirlendi. 

Çeşme ilçesi Residere Mahallesinde 4025 ada 1 ve 2 parsel 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. 

Torbalı ilçesi Tulum mahallesi 524 parsel ile tescil alanda bulunan Taşatacak Tepe ile 354 ve 577 parsellerde bulunan İnpınarı tepesi 1. derce arkeolojik sit olanı olarak ilan edildi. 

Asbestli gemi kaderine terk edildi Asbestli gemi kaderine terk edildi

 Torbalı ilçesi Arslanlar mahallesi 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666 parseller 1. arkeolojik sit alanı olarak belirlendi. Yine Arslanlar mahallesinde bulunan Üçler Tepe Tümülüsü 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. 

Torbalı Özbey mahallesi 342, 343, 377, 923, ve kısmen 320,331, 332, 333, 334, 335, 344, 345, 378, 379, 380, 877 parsellerdeki Arapkahve Höyüğü 1. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlendi. 

Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi 282 ada 1 parsel ile tescil harici sahada yer alan Göztepe’de tespit edilen yüzey buluntusu ve kalıntılara ilişkin olarak alanın 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. 

Selçuk ilçesi 14 mayıs mahallesi 445 ada 27 ve 34 parsellerin bir bölümü 1. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlendi. 

Bornova Kazımdirik Mahallesi Katipoğlu mevkii’nde bulunan tapunun 1 pafta 2 ada 77 parselin özel mülkiyete kayıtlı olan 3. derece arkeolojik sit alanı,  1. derece arekolojik sit alanı olarak  değiştirildi. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, taşınmazda yapılan kurtarma kazısı sonucu Geç Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı, Erken Tunç Çağı, ve Kalkolitik Dönem kalıntılarının Yassıtepe Höyüğü’nün yayılım alanı içinde kalan parseller 1. derece arkeolojik sit alanı olarak değiştirildi.