Dr.Mehmet Bülent Nuri BEKTUR; Tınaztepe Sağlık Grubu’nda 20 yılı aşan bir sürede, elde ettiği bilgi birikimini ve deneyimini, bölgenin “sağlık temalı” ilk Üniversitesinin kuruluşuna öncülük ederek bilimsel alana taşıdı.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr.BEKTUR; Üniversitenin temel felsefesini “özgün eğitim modeli ile sorumlu, uzman, düşünen, araştıran başarılı bilim insanı yetiştirmek” olarak tanımlıyor.

Dr.BEKTUR; Tınaztepe Üniversitesi’ni kurarken hareket noktasını “ARGE” merkezlerini içeren, bilgi ekonomisi, İNOVASYON ve patent üssü olacak bir ihtisas Üniversitesini İzmir’e ve bölgeye kazandırmak olarak belirliyor ve bu felsefeyle beslenen çalışmalarını da yoğunlaştırarak sürdürüyor.

Tınaztepe Üniversitesi; teknolojik altyapısı, bilimsel araştırma laboratuarları, ulusal ve uluslararası standartlarda özgün mimarisi ve eğitim binalarından oluşan kampüsüyle bir “bilim yuvası” olmanın yanında sosyal yaşam alanı ve çekim merkezi olarak da yolunda ilerliyor.

Mütevelli Heyet Başkanı Dr.BEKTUR; Tınaztepe Üniversitesi’ni, aynı zamanda, bölgenin gelişmesine katkı sağlayan tek ve öncü “bilimsel kampus üniversitesi” şeklinde nitelendiriyor.

Tınaztepe Üniversitesi ilk aşamada Tıp Fakültesi, Eğitim ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olarak eğitim ve öğretime başlıyor.

Bu arada; Tınaztepe Üniversitesi akademik birimlerinin yanı sıra ARGE ve Uygulama Merkezleriyle, Üniversite-sanayi işbirliği bağlamında, bölgenin ekonomik gelişmesine katkı sağlamak amacıyla sanayi-çevre işbirliği ekseninde bilgi ekonomisi, İNOVASYON ve Patent üssü olma doğrultusunda ilerliyor.

Öte yandan; entegre eğitim felsefesi ve buna dayalı başarı, bilim, araştırma, düşünme ve sorumluluk odaklı entegre eğitim modeli; Tınaztepe Üniversitesi’ni tanımlıyor.

DR.BEKTUR’UN TUTKUSU, AŞKI; SAĞLIK VE EĞİTİM

Bilim ve sağlık alanı, bu konuda üniversite, hastane, sağlık tesisi kurmak; Dr.BEKTUR için bir tutku, aşk…

Unutmayalım ki; sağlığa, eğitime, bilime gönül veren İş İnsanları; topluma örnek olan seçkin, saygın, değerli ve herkes için faydalı insanlardır.

Bir ülkenin en önemli sermayesi; köprü, yol, tünel, baraj, kömür, maden değil; yetişmiş insan gücünün oluşturduğu “İNSAN SERMAYESİ”dir.

Aynı şekilde; bir ülkenin en önemli zenginliği de “beşeri zenginliği”dir.

İnsan sermayesi; aynı zamanda ulusal güvenlik konusudur, beka konusudur.

Beşeri zenginliğe giden yolun ilk adımı da; nitelikli, bilimi önceleyen, çağdaş değerleri özümsemiş, dünyayla entegre modern eğitim sistemidir.

Türkiye ancak, nitelikli insan kaynağıyla kalkınır.

Doktorluk; “adanmışlık” mesleğidir, doktorlar insanı yaşatma özverisiyle, insan sevgisiyle, tutkusuyla beslenen değerli insan kaynağımızdır.

Tıp eğitimi de; özverili, insan sevgisi ve insanı yaşatma iradesi olan çalışkan, zeki, dirençli öğrencilerin ve içinde yetkin bilim insanlarının yer aldığı bir eğitim sürecidir.

Bu eğitim süreci; sadece belli bir zaman dilimiyle sınırlı değil, yaşam boyu devam eğitim sürecidir.

Sonuç olarak: Bilim ve sağlık alanı, üniversite, hastane, sağlık tesisi kurmak; Dr.BEKTUR için bir aşk, bir tutku…

Tınaztepe Üniversitesi İzmir’e hayırlı, uğurlu olsun...