TTB, '10 Acil Talep İmza Kampanyası' başlatacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Ersin Arslan’ın 2012 yılında bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin yıl dönümü olan 17 Nisan Pazar günü, '10 Acil Talep İmza Kampanyası' başlatılacağını açıkladı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur, kampanyaya ilişkin siyasi partilerle de görüştüklerini belirterek, “Özellikle 6’lı grup olarak açıklama yapan siyasi partiler, bunu 6’lı grubun içinde de konuşacaklarını ifade ettiler. İttifak çalışması içinde olanlar da yine ittifakta bunu dile getireceklerini belirttiler” dedi.

Güncel 14.04.2022, 16:17
TTB, '10 Acil Talep İmza Kampanyası' başlatacak

TTB, 'Emek bizim, söz bizim' sloganıyla düzenlediği eylemlerin programını açıklamak için İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) Cağaloğlu’ndaki binasında bugün basın toplantısı düzenledi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, basın toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, aylardır süren eylemlerinin devam edeceğini belirtti. Geçen hafta siyasi partileri ziyaret ederek sağlıkçıların özlük hakları ve sağlık sisteminin iyileştirilmesi için başlatacakları imza kampanyasına destek istediklerini söyleyen Fincancı, “Özellikle 6’lı grup olarak açıklama yapan siyasi partiler, bunu 6’lı grubun içinde de konuşacaklarını ifade ettiler. İttifak çalışması içinde olanlar da yine ittifakta bunu dile getireceklerini belirttiler” diye konuştu.

Hazırlanan ortak basın açıklamasını TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan okudu. 14-15 Mart’taki “Büyük G(ö)rev” sloganıyla yapılan iş bırakma eylemini hatırlatan Arslan, bunun yakın dönemin en yoğun katılımlı eylemlerinden biri olduğunu söyledi. Arslan, şöyle konuştu:

"İKTİDAR BİZİ ŞAŞIRTMAMIŞ, VAATLERİNİN HİÇBİRİNİ YERİNE GEİRMEMİŞTİR"

“Bizlerin emeğine ve geleceğine sahip çıktığı ‘g(ö)rev’in gerek öncesinde ve gerek sonrasında çeşitli vaatlerde bulunan iktidar, ne yazık ki bizi şaşırtmamış, zaten yetersiz olan bu vaatlerinin bile hiçbirini yerine getirmemiştir. Ne özlük haklarımızda bir iyileşme ne sağlıkta şiddette azalma ne de sağlığın herkes için ücretsiz olması… İyileşme bir yana, pandemideki gibi gerçek verilerin yansıtılmadığı enflasyonda her emekçi gibi biz hekimlerin de maaşları iyice erimiştir. Sağlıkta şiddetse tırmandıkça tırmanmıştır. Kamu hastanelerinde, üniversitelerde hekim bulamayan halk, Sağlık Bakanı da dahil belli bir zümrenin elinde bulunan özel hastaneler zincirine fahiş fiyatlar ödeyerek sağlık aramak zorunda bırakılmıştır. Göç eden, tükenen hekimler iktidarın gündemi olamamıştır. ‘Giderlerse gitsinler’ denilince hekimlere sahip çıkmayan Sağlık Bakanı, bizlere yazdığı kendi mektubuna da sahip çıkamamıştır.” 

TALEPLER YANITSIZ KALDI

Dr. Çiğdem Arslan, yanıtsız kalan taleplerini de şöyle sıraladı:

- “Şiddeti kışkırtan söylemlere son verilmeli, etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalı, uygulanmalı, çalışma koşulları güvenli hale getirilmelidir.

- Covid-19 meslek hastalığı sayılmalıdır.

- Sağlık sisteminin temelini birinci basamak sağlık hizmetleri oluşturmalı, basamaklı bir sağlık sistemi modeline geçilmelidir. Koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilerek nitelikli sağlık hizmeti verilebilecek düzeye getirilmelidir.

- İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri, bilime ve toplum sağlığına uygun, kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinde sunulmalıdır. 5 dakikada sağlık olmaz; bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.

“İNSANCA YAŞANABİLİR ÖDEME SAĞLANMALIDIR”

- Katkı payları adı altında kalem kalem ücretlendirmelerle sağlığın paralı hale getirilme sürecine derhal son verilmeli; sağlık herkes için parasız olmalıdır.

- Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gelirleri insanca yaşanabilir, emekliliğe yansıyacak tek ödeme olarak sağlanmalıdır.

- Sağlık hizmeti kaynaklı tazminatlar, hekim ve sağlık çalışanlarına yansıtılmadan kamusal olarak karşılanmalıdır.

- Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği, mobbing, KHK, arşiv taraması ve güvenlik soruşturması baskılarına son verilmelidir.

- Tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi, alanın uzmanları ve meslek örgütünün önerileri ile nitelikli, uluslararası standartlara uygun hale getirilmelidir.”

“YARIN SAYGI DURUŞLARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Arslan, konuşmasında, “Hekimleri yoksulluk sınırının altına mahkûm edenler, emeklileri açlık sınırının altında ücretlerle yaşamak zorunda bırakanlar, gencecik meslektaşlarımızı kölelik koşullarında çalışmaya zorlayanlar, bizleri dillerindeki şiddetle anıp her gün şiddetle karşı karşıya bırakanlar sağlık için üzerlerine düşen bu diyorlarsa bizlerin üzerine düşen de hekimlere, topluma verdiğimiz sözü tutup emeğimize, geleceğimize, sağlığımıza sahip çıkmaktır” vurgusu da yaparak “Emek bizim, söz bizim” eylem sürecinin programını şöyle açıkladı:

- “15 Nisan Cuma günü, giderek artan sağlıkta şiddete karşı sözümüzü kurmak, Dr. Ersin Arslan şahsında kaybettiklerimizi anmak için hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde (ASM), toplum sağlığı merkezlerinde (TSM), tüm iş yerlerimizde/sağlık kurumlarında anma etkinlikleri, saygı duruşları gerçekleştirileceğiz.

- Hastaneler, ASM’ler, TSM’ler, tüm sağlık kurumlarında hekimleri, sağlık çalışanlarını, sivil toplum örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, esnaf odalarını, muhtarları, sendikaları, toplumun tüm kesimlerini ziyaret ederek mümkün olan en yaygın hali ile toplumla buluşturacağımız 10 acil talebimizi içeren imza kampanyasını başlatacağız. İmza kampanyası, Dr. Ersin Arslan’ı kaybettiğimiz gün olan 17 Nisan 2022’de başlayacak ve Dr. Kamil Furtun’u kaybettiğimiz gün olan 29 Mayıs 2022’de sona erecektir.

“29 MAYIS’TA ANKARA’DA MİTİNG YAPACAĞIZ”

- 1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında 'Bu düzen böyle gitmez! Birlikte değiştireceğiz' diyerek tüm emek meslek örgütleriyle en güçlü şekilde, omuz omuza, hep birlikte meydanlarda olacağız.

- Mayıs ayı boyunca hekimlerle buluşmalarımıza, bölge toplantılarımıza devam edecek; emeğimiz ve geleceğimiz için neler yapabileceğimizi birlikte tartışacağız.

- 29 Mayıs’ta Ankara’da yapacağımız miting için tüm sağlık emek-meslek örgütleriyle süreç yürütecek ve bunu ilan edeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek beyaza bürüdüğümüz mitingde taleplerimizi en güçlü şekilde dile getireceğiz.”

“SAĞLIK HERKES İÇİN PARASIZ OLMALIDIR”

Başlatılacak imza kampanyasında yer alan 10 acil talep ise şunlar:

- “Toplum sağlığı, koruyucu sağlık hizmetlerinin üzerine inşa edilmelidir. Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli; öncelikli politikalar hastalık ve tedaviye yönelik değil sağlığımızı korumaya yönelik olmalıdır. Sağlık sisteminin temelini birinci basamak sağlık hizmetleri oluşturmalı, basamaklı bir sağlık sistemi modeline geçilmelidir.

- Sağlık herkes için parasız olmalıdır. Katkı payları adı altında kalem kalem ücretlendirmelerle sağlığın paralı hale getirilme sürecine derhal son verilmelidir.

- Yeni sağlık sisteminde yandaş müteahhitlere kamu olanaklarının peşkeş çekildiği, geleceğimizi ipotek altına alan şehir-şirket hastaneleri politikasından tamamen vazgeçilmelidir. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri, bilime ve toplum sağlığına uygun, kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinde sunulmalıdır.

- Nüfus başına hekim ve sağlık çalışanı sayısı, koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilerek nitelikli sağlık hizmeti verilebilecek düzeye getirilmelidir.

“GÜVENLİK SORUŞTURMASI BASKILARINA SON VERİLMELİDİR”

- Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gelirleri insanca yaşanabilir, emekliliğe yansıyacak tek ödeme olarak sağlanmalıdır. Hekimler için 7200 ek gösterge verilmelidir.

- Şiddeti kışkırtan söylemlere son verilmeli, etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalı, uygulanmalı, çalışma koşullan güvenli hale getirilmelidir.

- Sağlık hizmeti kaynaklı zararlarda hastalanın kayıpları kamu tarafından vakit kaybedilmeksizin ödenmelidir. Ödenecek tazminatlar hekim ve sağlık çalışanlarına yansıtılmadan kamusal olarak karşılanmalıdır.

- Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği, mobbing, KHK, arşiv taraması ve güvenlik soruşturması baskılarına son verilmelidir.

- Tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi, alanın uzmanları ve meslek örgütünün önerileri ile nitelikli, uluslararası standartlara uygun hale getirilmelidir.

- Hekimlerin örgütlenmesi ve haklarını savunması için tüm olanaklar sağlanmalı; başta hekimlerin meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği olmak üzere hak mücadelesi veren emek ve meslek örgütleri hedef gösterilmekten vazgeçilmelidir. Topluma ait sağlık verileri toplumla ve sağlık emek-meslek örgütleriyle paylaşılmalıdır.”

“İKTİDARA SESİMİZİ DUYURANA KADAR YILMAYACAĞIZ”

İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip de “Ne yazık ki iktidar sesimizi duymuyor ama biz biliyoruz ki bu bir maraton. Mücadele devam edecek. Sesimizi duyurana kadar mücadeleye devam edeceğiz. İktidara sesimizi duyurana kadar yılmayacağız. Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
banner83
20
az bulutlu
banner84
banner82
Namaz Vakti 23 Mayıs 2022
İmsak 04:05
Güneş 05:47
Öğle 13:13
İkindi 17:06
Akşam 20:29
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31