KESK'ten 3600 ek gösterge açıklaması: Verilen sözlerin çok uzağında

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın ‘devrim’ diye sunduğu 3600 ek gösterge değişikliği konusu belirsizliğini koruyor. Açıklandığı kadarıyla bırakalım devrim gibi olmasını, reform bile olamayacak kadar yüzeysel ve verilen sözlerin çok uzağındadır” açıklamasını yaptı.

Güncel 07.06.2022, 17:36
KESK'ten 3600 ek gösterge açıklaması: Verilen sözlerin çok uzağında

KESK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısının ardından açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesini bugün yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. KESK’in açıklamasında şunlar kaydedildi:

“TÜM AÇIKLAMALARIN ORTAK NOKTASI KOCAMAN BİR BELİRSİZLİKTİR”

“Attığı tüm adımları yapılacak genel seçimlere göre atmaya başlayan ve seçim startını veren AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı haliyle tam olarak ne tür değişiklikler yapılacağını anlamak mümkün değildir. Muhtemelen taslak üzerinde çalışmalar devam etmekte olup son hali henüz verilmemiştir. İktidarın dün itibariyle ‘Temmuz ve aralık ayında yeni düzenlemeler daha olacak’ şeklindeki açıklamaları ise emekçilerin beklentisini maksimum düzeye çıkararak seçim öncesi kendi lehlerine bir hava estirmeyi amaçlamaktadır. Ancak tüm açıklamaların ortak noktası kocaman bir belirsizliktir. Bir devrimden bahsedeceklerse bu, çok bilinmeyenli denklemi icat etmiş olmaları olsa gerek. Neredeyse bir yıldır diğer konfederasyonları sürece dâhil etmeyerek Bakanlıkla birlikte çalışma yürüten MEMUR SEN konfederasyonunun da ‘içeriğini bilmiyoruz’ demesi ise düzenlemenin beklentilerin çok gerisinde olduğunu ve kendilerini işin içinden sıyırmak istediklerini düşündürmektedir. Değişiklik taslağının Meclis’e verilmesi ile detayları öğrenmiş olacağız. Elimizde sadece AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 06.06.2022 tarihinde kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama bulunmaktadır.

Açıklamaya göre; bütün memurların ek gösterge rakamları 600 puan artırılacak, ek göstergesi 3000 olan tüm kamu çalışanlarının ek göstergesi 3600’e yükseltilecek, hiyerarşik denge korunacak, genel müdür yardımcılarının ek göstergesi 3600'den 4400'e çıkarılacak, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri 2200'den 3000'e yükseltilecek, yardımcı hizmetlilere ek gösterge verilecek ve idareci konumundaki personelin ek gösterge rakamları düzenlenecek.

“AÇIKLAMA ESAS ALINIRSA KAMU EMEKÇİLERİNİN YAŞADIĞI EŞİTSİZLİK AYNEN DEVAM EDECEKTİR”

Açıklama ekseninde birkaç hususa dikkat çekmek gerekirse; açıklamanın içeriği esas alınırsa ek gösterge rakamı 3600’ün altındaki kamu emekçilerinin yaşadığı eşitsizlik aynen devam edecektir. Bu da toplam çalışan kamu emekçilerinin yüzde 35-40’ına denk gelmektedir. Bu kesimler için ek göstergede 600 artırımının ne maaşlarında ne de emeklilik maaşlarında ciddi bir karşılığı yoktur. Örneğin Mart 2022 itibariyle ek gösterge cetvelinde her 100 puanın karşılığı, brüt 23,54 TL’dir. 3600’ün altındaki 600 puanın karşılığı, brüt olarak 141,24 TL, net olarak ise yaklaşık 117 TL’dir. Açıklamada genel idari hizmetler sınıfındaki şube müdürü ve genel müdür yardımcı dışında kalan alt kademe diğer personele dair hiçbir ayrıntı yoktur. Dolayısıyla bir değerlendirme yapmak için elimizde veri bulunmamaktadır. Açıklamada ek göstergeye bağlı özel hizmet tazminat oranlarına dair bir ibare bulunmamaktadır. Oysa esas olarak özel hizmet tazminat oranlarında bir artış beklenmekteydi. Konfederasyonumuz ısrarla mevcut aylıklarda ve emekli maaşlarında bir artış olacaksa özel hizmet tazminat oranlarında ve emekli maaşı bağlama oranında değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirtmiş, talep etmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, yaptığı açıklamada ‘Bütün kamu çalışanları yani 5 milyon 300 bin civarında çalışan ve emeklileri kapsayan bir düzenleme yaptık. Lise mezunu ve ortaokulu mezunu dâhil 600 puan verdik. Dolayısıyla hiçbir sendikanın, hiç kimsenin talep etmediği bir düzenleme yaptık’ demiştir. Bu açıklama gerçeği ifade etmemektedir. Kamuoyu ve kamu emekçileri yanıltılmaktadır.

Konfederasyonumuz, 15.03.2022 tarihinde, Bakanlığın MEMUR SEN ile konuya ilişkin yapacağı toplantının bir gün öncesinde, 2022–165/01–10 sayı no ile görüş ve taleplerini Bakanlığa iletmiştir. Taleplerimiz özet olarak;

Ön lisans ve lisans mezunlarının ek göstergesinin 3600’den başlayarak düzenlenmesi; tabip, diş tabibi bakımından ise bu oranların yukarıya doğru 7600 ek göstergeye ulaşacak şekilde yükseltilmesi, lise ve altı mezun olanlar bakımından ise ön lisans ve lisans mezunlarına yapılacak oransal artış dikkate alınarak, yardımcı hizmetler sınıfına tabi hizmetliler de dâhil edilerek, ek gösterge tablosunun yeniden düzenlenmesi ve bu şekilde 1400 puan artışın bu gruptakilerine de yansıtılması, ek gösterge tablosunda yapılacak düzenlemenin 5434 sayılı Kanun’a tabi kamu görevlilerinin emekliliğine adaletli bir şekilde yansıyabilmesi için 5434 sayılı Kanun’un ek 70. maddesinde düzenlenen özel hizmet aylığı oranlarının aşağıdaki gibi yükseltilmesi.

Buna göre; ek göstergesi 2200’den daha az olan ve ek göstergesi olmayan kamu görevlileri için mevcut yüzde 55’in yüzde 100’e yükseltilmesi, ek göstergesi 2200 (dâhil) – 3600 (hariç) arasında olan kamu görevlileri için mevcut yüzde 85’in yüzde 130’a yükseltilmesi, ek göstergesi 3600 (dâhil) – 4800 (hariç) arasında olan kamu görevlileri için mevcut yüzde 145’in yüzde 160’a yükseltilmesi, ek göstergesi 4800 (dâhil) – 6400 (hariç) arasında olan kamu görevlileri için mevcut yüzde 165’in yüzde 180’e yükseltilmesi, ek göstergesi 6400 (dâhil) – 7600 (hariç) arasında olan kamu görevlileri için mevcut yüzde 195’in yüzde 200’e yükseltilmesi, ek göstergesi 7600 üzeri olan kamu görevlilerinin ek göstergesinin aynen korunması, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kamu görevine başlayan kamu grevlileri de dâhil olmak üzere emekli aylıklarının insan onuruna yakışır bir düzeye çıkarılması için, yaşlılık aylığına esas aylığın hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısının, 4447 sayılı Kanun’da tanımlanan ilk halinde olduğu gibi TÜFE ile gelişme hızının çarpımı olması, yaşlılık aylığı bağlama oranlarının her tam yıl için iki puan yerine üç puan olarak değiştirilmesi şeklinde olmuştur.

“TALEPLERİMİZ TEKNİK BOYUTUYLA DA DETAYLANDIRILARAK BAKANLIĞA İLETİLMİŞTİR”

Taleplerimiz, teknik boyutuyla da detaylandırılarak Bakanlığa iletilmiştir. Dolayısıyla Bakan’ın 'hiçbir sendikanın talep etmediği' ifadesi AKP’nin klasik algı ve beklenti yaratma politikası olup MEMUR SEN dışındaki emek örgütlerini sürece dâhil etmedikleri gerçeğini örtbas etmeye yöneliktir. Yandaş konfederasyon talep etmemiş olabilir ancak konfederasyonumuzun talepleri nettir, açıktır ve her aşamada kamuoyu ve bakanlık ile paylaşılmıştır. Yardımcı hizmetlere dair bir artış yapıldığı ifade edilmekle birlikte yapılan artışın maddi karşılığı çay-simit parası bile etmeyecek bir orana denk gelmektedir. Açıklamada 5510 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği Ekim 2008 sonrasında göreve başlayan kamu emekçilerinin durumuna dair hiçbir ifade yoktur. Dolaysıyla bu kesimdeki kamu emekçilerinin daha önce göreve başlayanlar ile aralarında aylık ve emekli aylıklarındaki uçurumun artıp artmayacağı bilinmemektedir. Hâlihazırda görev yapan üç buçuk milyon civarındaki kamu görevlisinin yaklaşık yarısı, Ekim 2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun’a göre kamu görevine başlamıştır. Bu nedenle ek gösterge düzenlemesi bu kesimi kapsamasa yaklaşık 1 milyon 750 bin kamu görevlisi, mevcut yasaya göre emekli aylığına yansımasından yararlanamayacaktır. Çünkü bu grubun emekli aylığı, ileride emekli olduklarında 5510 sayılı Kanun’a göre hesaplanacaktır.

“TÜM KONFEDERASYONLARIN KATILIMININ SAĞLANDIĞI TOPLANTILARLA TASLAĞA SON HALİ VERİLMELİ”

Kısacası düzenleme, Ekim 2008 sonrasında göreve başlayan kamu emekçilerini kapsamıyorsa en az 1 milyon 750 bin kamu görevlisi kapsam dışı demektir ve iktidarın bu kadar propaganda yapmasının karşılığı yoktur. Eşitsizlik ve adaletsizlik devam edecek demektir.

İktidara çağrıda bulunuyoruz: 3600 ek gösterge konusunun adaletli ve dengeli çözümü ile özel hizmet tazminat oranları ve emekli aylığı güncelleme katsayısının artırılması talebinin karşılanması için geç kalınmış değildir. Aileleriyle birlikte 20 milyonu bulan kamu emekçileri ve emeklilerine insanca yaşayacak bir maaşın sağlanması seçime endeksli yürütülmemelidir. Meclis’e sevk edilmesi öncesinde ve Meclis’te komisyonlar aşamasında tüm konfederasyonların katılımının sağlandığı toplantılarla taslağa son hali verilmeli, en geniş mutabakatın sağlanması esas alınmalıdır.”

Yorumlar (0)
banner83
31
parçalı az bulutlu
banner84
banner82
Namaz Vakti 26 Haziran 2022
İmsak 03:52
Güneş 05:42
Öğle 13:19
İkindi 17:14
Akşam 20:46
Yatsı 22:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31