Az bilinen fotoğraflarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Az bilinen fotoğraflarıyla ölümünün 84. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk...

Güncel 09.11.2022, 23:36 10.11.2022, 00:08
Az bilinen fotoğraflarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk...

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,  84 yıl önce 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 2

57 yaşında hayata gözlerini yuman Atatürk'ün naaşı, Dolmabahçe Sarayı salonunda özel bir katafalka yerleştirildi. Türk bayrağına sarılı ve başında silah arkadaşlarının nöbet tuttuğu tabut, üç gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 3

20 Kasım'da Ankara'ya nakledilen Atatürk'ün naaşı, 21 Kasım'da törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 4

Naaş, 10 Kasım 1953'de düzenlenen devlet töreniyle Etnografya Müzesi'ndeki kabirden alınarak Anıtkabir'e nakledildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 5

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, cesur ve unutulmaz önderi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçti. Atatürk, 57 yıl süren yaşamının büyük kısmında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı, mutluluğu için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 6

1881 yılında dünyaya gelen Mustafa Kemal, Harp Akademisi'ni 1905'te kurmay yüzbaşı olarak bitirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 7

Atatürk, 1905'te Şam'da 5'inci Ordu'da, 1907'de Makedonya'daki 3'üncü Ordu'da görevlendirildi. Manastır ve Selanik'te görevliyken 1909'da İstanbul'daki 31 Mart Vakası'nı bastıran Hareket Ordusu'nda görev yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 8

Arnavutluk isyanını bastırma harekatına katılan Atatürk, İtalya'nın 1911'de Trablusgarp'a asker çıkarması üzerine Tobruk'a gönderildi. Tobruk ve Derne'de Türk kuvvetlerini başarıyla yönettikten sonra binbaşı rütbesiyle 1912-1913 yıllarında Balkan Savaşı'na katılan Atatürk, Edirne'yi Bulgaristan'dan geri alan kolorduda görev yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 9

ÇANAKKALE'DE ÜSTÜN BAŞARI

Sofya'da 1913-1915 yıllarında ataşe olarak bulunan Atatürk, Birinci Dünya Savaşı'nda, 1915'te 19'uncu Tümen Komutanı olarak Çanakkale Savaşı'na katıldı. Mustafa Kemal Atatürk, Gelibolu'da düşman saldırılarını başarıyla durdurdu, "Anafartalar kahramanı" olarak ün kazandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 10

Doğu Cephesi'ne 1916'da Kolordu Komutanı olarak atanan Atatürk, generalliğe terfi etti. Rus saldırılarını durduran, Bingöl ve Muş'u düşmandan geri alan Mustafa Kemal Atatürk, 1917'de Filistin ve Suriye'de görevli 7'nci Ordu Komutanlığı'na atandı. Atatürk, aynı yıl Veliaht Vahdettin ile Almanya'ya gitti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 11

Alman Genel Karargahı ve Alman savaş cephelerinde incelemeler yaptı. 1918'de yeniden görevlendirildiği Suriye cephesinde 7'nci Ordu Komutanıyken, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'a döndü. Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak amacını gizli tutarak, Ordu Müfettişliği görevi ile İstanbul'dan ayrıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 12

TAM BAĞIMSIZLIĞA GİDEN İLK ADIM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), onun çabalarıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da tarihi görevine başladı. Mustafa Kemal, Meclis ve Hükümet Başkanı seçildi. Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması'nı Türk milletinin kabul etmediğini dünyaya duyurdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 13

YUNAN ORDUSU BOZGUNA UĞRATILDI

İtilaf Devletleri'nin yardımıyla İzmir'i işgal eden Yunan kuvvetlerinin ilerlemesi 1921'de, Birinci ve İkinci İnönü savaşlarıyla durduruldu. 23 Ağustos 1921'de yeniden saldıran Yunan ordusu bozguna uğratılarak, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın yönettiği Türk ordusu, Sakarya Meydan Savaşı'nı zaferle sonuçlandırdı. 22 gün süren bu savaşta Yunan ordusu ağır kayıplara uğratıldı. Bu zafer nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'e, TBMM tarafından "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 14

Türk ordusu, vatanı düşman işgalinden kurtarmak için 26 Ağustos 1922'de karşı saldırıya başladı. Mustafa Kemal Paşa'nın yönettiği 30 Ağustos 1922'deki Başkomutan Meydan Savaşı'nda Türk ordusu, Yunan ordusunun büyük kısmını yok etti. Bozguna uğrayarak kaçan düşman kuvvetlerini izleyen Türk ordusu, 9 Eylül 1922'de İzmir'e girdi. 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı ve İtilaf Devletleri işgal ettikleri Türk topraklarından çekildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 15

CUMHURİYETİN KURUCUSU

Kurtuluş Savaşı'nın ardından TBMM tarafından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilirken, Mustafa Kemal Atatürk de Cumhurbaşkanı seçildi. 1938'deki ölümüne dek arka arkaya 4 kez cumhurbaşkanı seçilen Atatürk, bu görevi en uzun süre yürüten cumhurbaşkanı oldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 16

Mustafa Kemal'e, 24 Kasım 1934'de 2587 sayılı kanunla "Atatürk" soyadı verildi ve bu soyadının başkaları tarafından kullanılması yasaklandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 17

İşte az bilinen fotoğraflarıyla Atatürk...

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 18

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 19

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 20

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 21

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 22

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 23

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 24

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 25

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 26

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 27

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 28

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 29

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 30

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 31Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 32

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 33

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 34

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 35

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 36

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 37

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 38

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 39

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 40

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 41

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 42

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı (10 Kasım 1938) - 43

Yorumlar (0)
banner83
banner84
banner114
Namaz Vakti 04 Aralık 2022
İmsak 06:38
Güneş 08:05
Öğle 13:06
İkindi 15:36
Akşam 17:58
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Keçiörengücü 15 26
4. Rizespor 14 25
5. Pendikspor 14 25
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Adanaspor 15 18
12. Altay 15 21
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4