AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin EYT’liyi ilgilendiren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na verdiklerini açıklayan Akbaşoğlu, teklifin detaylarıyla ilgili şunları söyledi:

“9 EYLÜL 1999’DAN ÖNCEYE SİGORTALILIK SÜRESİNİ GÖTÜREBİLEN HER BİR ÇALIŞANIMIZ, YAŞ ŞARTINA BAĞLI KALMAKSIZIN EMEKLİ OLABİLECEK”

“Özellikle EYT platformları, yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuyla ilgili, aynen EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes, kendi mevzuatı çerçevesinde, yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip. İster BAĞ-KUR’lu ister SKK’lı ister Emekli Sandığı; hangi noktada olursa olsun, bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe karışmış olacak.

9 Eylül 1999’dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız, artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili, bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi Hazine’miz, devletimiz üstleniyor. Bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor.

“EMEKLİLİĞE HAK KAZANILDIĞI TAKDİRDE ZORUNLU OLARAK İŞ AKDİNİN FESHİNE DÖNÜK DÜZENLEMEYİ KALDIRIYORUZ”

Taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenlemeyle kadrolu işçi statüsüne geçen yüz binlerce çalışanımız için bir düzenlemede bulunuyoruz. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 23 ve 24’üncü maddesinde düzenlenen ve emekliliğe hak kazanıldığı takdirde zorunlu olarak iş akdinin feshine dönük düzenlemeyi kaldırıyoruz. Emekliliği hak eden, taşerondan işçi kadrosuna geçen bütün arkadaşlarımız için, isterlerse emekli olabilme isterlerse kendi yerlerinde çalışma imkanlarını sağlıyoruz.”

Akbaşoğlu, teklifin detaylarını paylaştıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akbaşoğlu’nun EYT takviminin nasıl olacağı, etki analizi ve EYT’lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacağı sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

“2 MİLYON 250 BİNE YAKIN İNSANIMIZ 2023 YILINDA EMEKLİLİĞİ HAK EDECEK”

“Resmi Gazete’de yayınlandığında yürürlüğe girecek, 5 milyon insanımızı süreç içerisinde etkileyecek. Yapılan simülasyonlara, tahminlere göre; 2 milyon 250 bine yakın insanımız, 2023 yılında emekliliği hak edecek. Emekliliğe hak kazananların çalışmaya devam etme veya emekli olma kendi iradelerinde olduğu için bunun nasıl tezahür edeceğine hep beraber şahit olacağız. Prim gününü şu andaki mevzuata göre ve çalışma süresini dolduran bütün çalışanlar, yaş şartı olmaksızın emekliliği hak edebilecekler.

Bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda EYT ile ilgili kanun teklifimizi görüşmeyi planlıyoruz. Kanun teklifi, hızlı bir biçimde geçsin diye, herhangi bir ilavede bulunulmaksızın sadece EYT’nin düzenlenmesine ilişkin maddeleri ihtiva ediyor. En geç haftaya salı günü veya çarşamba günü EYT’nin Genel Kurul’da yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubat ayında yasalaşarak, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmekle beraber, emeklilik başvuruları ister E-devlet’ten veya bizzat sosyal güvenlik kurumlarına müracaatla, çalışan memurlarsa kendi kurumlarına müracaatla bu taleplerini ortaya koyabilirler. Yürürlükteki mevzuata göre, emeklilik dilekçelerinin başvuru tarihinden itibaren takip eden ay başı itibariyle emekliliğe hak kazanılmış olur ve emekli maaşına hak kazanır. Şubatta başvuran bütün emeklilerin martta maaşlarını alabilme imkanı söz konusudur. Hak sahibi olacaklardır. O konuda en ufak bir endişe söz konusu değildir.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 LİRA, BUNUN ALTINDA HİÇBİR KİMSE MAAŞ ALMAYACAK”

TÜİK: Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 31,9 azaldı TÜİK: Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 31,9 azaldı

En düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira, bunun altında hiçbir kimse maaş almayacak. Bu konuda farklı bir değerlendirme doğru değildir. Bütün bakanlıklarda, belediyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, il özel idarelerinde ve bunlara bağlı şirketlerde taşerondan işçi kadrosuna geçen bütün çalışan kardeşlerimiz, bu konuda kapsam içerisindedir. Zorunlu emeklilik söz konusu olmayacaktır. Kendi taleplerine bağlıdır. Emekli olmak isteyen, emekliliği hak eden, yaş şartı olmaksızın, prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduranların çalışabilme imkanlarını kendilerine bırakıyoruz. İster emekli olabilirler isterlerse çalışmaya devam edebilirler. Gerek Çalışma Bakanlığı’mız gerek Maliye Bakanlığı’mız etki analizini ortaya koymuş vaziyette. Bu konuda, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, detaylı bir şekilde etki analizini Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimize sunacaklar.

“MEVCUT PRİM GÜN SAYISI, ÇALIŞMA SÜRESİ YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUNLARDA NE İSE BU GEÇERLİ”

Mevcut yürürlükteki mevzuata göre düzenleme geçerli. Daraltıcı asla bir düzenleme getirmedik. Genişletici anlamda bir düzenleme yapıyoruz. Mevcut prim gün sayısı, çalışma süresi yürürlükte olan kanunlarda ne ise bu geçerli. Emeklilikte yaşa takılanların talebi doğrultusunda, prim gün sayısını dolduran, sigortalılık süresini dolduran, ama yaşını bekleyen milyonlarca insan vardı. Bu iki şartı taşıyan herkes, yaş şartı ortadan kalkmak suretiyle emeklilik haklarını elde etmiş olacaklar.

Kıdem tazminatıyla ilgili bu kanun teklifinde herhangi bir düzenleme yok. O konuda Maliye Bakanı’mız ve Çalışma Bakanı’mız beraberce görüştüler, kamuoyuna da deklare ettiler. İşverenlerimizin de yanında olmak üzere, işçilerimizin de mağduriyetini gidermek üzere iş yerinde üretime dayalı, ihracata dayalı, istihdama dayalı dinamik ekonomik modelimizi sektesiz bir şekilde devam ettirmek üzere, bir KGF destekli uygun kredilerle doğrudan kıdem tazminatını işçimizin hesabına yatıracak bir model üzerindeki açıklama kamuoyuna deklare edildi. Bu konuda da en ufak bir problem yok.”