Politikada başarılı kişilerin genellikle ortak bir dili vardır, ”Ba-şarılarımı, eleştirilerini yüzüme karşı söyleyebilme yürekliliğini gösteren gönül dostlarıma borçluyum.”

Gelecek için umut vadeden kimi politikacı dostlarımız, siyasi yaşamın zorluklarının neden olduğu stresle, dostlarının iyi ni-yetli eleştirilerine tepki gösteriyor nedense.   

Oysa halk oyuyla mevki ve makam sahibi olmuş kişiler, insan-ların mutluluğunu ilgilendiren konularda yapıcı ve samimi eleş-tirilere tepki göstermemeli, teşekkür etmelidir.

Hiç bir tasarı ve düşünce, tamamen hatalı ya da tamamen mü-kemmel değildir. Mutlaka eksik yönleri fazla yönleri vardır. Önemli olan ortak akılla en iyiyi en güzeli bulup ortaya koy-maktır. 

Kırıcı olmayan, saygı kuralları içinde yapılan eleştirileri, an-layışla karşılayan karar vericiler, daima başarılı olmuştur. Dos-tane yapılan eleştiriler doğru kararların önünü açmıştır hep.

Eleştiri sözcüğünü negatif bir eylem gibi algılamamalıyız. Harika düşünülmüş bir fikir bile olsa, her konunun yerindeliğini, her yönüyle enine boyuna tartışmak gerekir.

Ancak eleştiri, dostluk bağlarına zarar vermeyecek bir düzeyde yapılmalıdır. Halka hizmet etmenin kutsallığı özümsenerek yapılan eleştiriler masumiyet karinesinin en güzel halidir.

Sözün özü:

Unutmamalıyız, bir dosta yapılan haksız eleştiri, kurşun yarası gibi ömür boyu yürekte saklanır, unutulmaz. Dost kendini bi-lendir; yüreği gerçek sevginin sığınadır.