Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Değişiklikle domates konservesi ve salça ihracı bakanlığın iznine bağlandı.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, salça sektöründeki ihracat gelişmelerinin değerlendirilmesi sonucunda, salça ihracatındaki artış eğiliminin devam edeceğinin tespit edildiği belirtilerek, "Yurt içi arz/yurt dışı talep dengesi ile fiyat istikrarının korunması amacıyla yurt içi piyasa ve tüketici enflasyon dinamikleri de göz önüne alınarak ihracata yönelik gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını teminen salça ihracatımızın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir" denildi.