EGEPOSTASI- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 8 Nolu Şube, Dikili Belediyesi’nde ekim ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. 

DİSK/Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşma sağlanmazsa en geç 28 Mart tarihinde 42 kadrolu işçinin greve çıkacağı belirtildi. 

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar sertifikalarına kavuştu Geleceğini Kuran Genç Kadınlar sertifikalarına kavuştu

Sendika tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

''Genel-İş Sendikası İzmir 8 Nolu Şubemizin; Sodemsen yetkilileri ile sürdürmekte olduğu toplu iş sözleşmesi konusunda anlaşmaya varılamamıştır. 

Emeğinden başka geçim kaynağı olmayan işçilerin ekonomisi çökerken ekonomik kriz ile birlikte emekçilerin enflasyonu her geçen gün artarak işçilerin alım gücü düştü, gelir dağılımı bozuldu, yoksulluk arttı, emekçilerin büyümeden aldığı pay ise  daha da  azaldı. Hükümetin ekonomi politikalarını kötü yönetmesi, artan borçlar ve vergi yükü işçi ücretlerini enflasyon karşısında eritti, yaşam koşullarını ağırlaştırdı. Zamların ve hayat pahalılığının sorumlusu işçiler değil ama hayat pahalılığı karşısında her gün yoksullaşan işçilerdir. Bizler en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz hale geldik. 

Dikili halkına canla başla çalışarak hizmet ediyor, insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamak, sosyal haklarımızı ve toplu sözleşme kazanımlarımız ile emeğimizin değerinin bilinmesini istiyoruz. Bir önceki yıl imzaladığımız Toplu İş Sözleşmesi, bugünün ekonomik şartlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Ücretlerimize yapılan zamlar daha elimize geçmeden enflasyona yenik düşmüştür. Ağırlaşan yaşam koşulları, artan enflasyon, ardı arkası kesilmeyen zamlar, yaşanan ekonomik  kriz, işçi sınıfına yönelik saldırıları derinleştirmektedir. Toplu İş Sözleşmemizin bitmediği her gün, bizi ücretlerimizin eridiği ekonomik kriz ile daha fazla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu açıdan bizim için durum açık ve nettir; insanca bir yaşam için enflasyon karşısında ezilmediğimiz bir ücret talep ediyoruz. Eriyen ücretlerimiz ve sosyal haklarımız talep ettiğimiz noktaya gelinceye dek aynı kararlılıkla ve inançla mücadelemize devam edeceğiz. Eğer Toplu İş sözleşmesi masasında anlaşma sağlanamazsa, Dikili Belediyesi İşçileri greve çıkacaktır."