Aileler ve toplum için çok önemli bir sosyal sorumluluk konusu olan çocuk istismarı ile mücadelede; eğitim ve iletişim uzmanı, dinamik sivil toplumcu, ulusal ve uluslararası düzeyde “gönüllülük hareketi”nin saygın ismi aynı zamanda kurucusu olduğu Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin de Genel Başkanı Saadet Özkan; bu kapsamlı mücadelede gerçek bir “ROL MODEL”dir.

Saadet Özkan; Çocuk İstismarı ile mücadele bağlamında aile, toplum ve ülke düzeyinde yürüttüğü eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık yaratma faaliyetlerinin yanında, İzmir-Menderes’te 6 öğrenciye “cinsel istismar”da bulunan Okul Müdürü’nün yargılanmasını sağladı, 82 yıl hapis cezası almasının yolunu açtı ve bu “soylu” mücadeleyle de dünyaya örnek oldu.

Bu arada Saadet Öğretmen; “gönüllülük” hareketinin ve “sosyal sorumluluk” bilincinin toplumsal zemin bulmasında “özendirici güç” oldu.

Çocuk İstismarı mağdurlarına İzmir Barosu’ndan “gönüllü” avukatlarla birlikte hukuk desteği veren Saadet Öğretmen; milyonlarca aileye umut ışığı oldu.

Çocuk, insan, aile ve toplum sevgisini özümseyen Öğretmen Saadet Özkan; “gönüllülük” hareketinin yanında “iyilik” hareketinin de öncüsüdür.

Öte yandan; Saadet Özkan’ın oluşturduğu ve Genel Başkanlığını üstlendiği Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin temel felsefesi; “Değişimi çocukları ve kendimizi eğiterek gerçekleştireceğiz. Çocuklar konuşacak, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği yanlarında olacak..” şeklinde özetlenebilir.

Saadet Öğretmen; “Çocuk İstismarıyla mücadelede yasaların yeterli olduğunu, asıl problemin yargı aşamasında uygulamadan kaynaklandığını” özellikle vurguladı.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin faaliyetini de; “Çocuklarımızı ve ailelerini eğitmek; istismara uğrayan çocuklarımıza rehabilitasyon ve psikolojik destek vermek, istismar davalarında müdahil olmak, mağdurlara hukuki destek vermek, bu konuda kamuoyu oluşturmak” olarak özetleyebiliriz.

GÜÇLÜ BİR KADIN DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR

Saadet Özkan Öğretmen’in kişiliğinde güçlü, kararlı, cesur bir kadın; dünyayı değiştirme dinamiğine sahiptir.

Çocuk; toplumumuzun zenginliği, en önemli değeri; sağlıklı, mutlu, huzurlu ve aydınlık geleceğimizin de mutlak güvencesidir.

Çocuk istismarını önleme amaçlı her yapılanma ve gönüllü hareket; toplumsal geleceğimizin inşasında atılan değerli bir adım, aynı zamanda da; her türlü istismarın, olumsuzluğun ve kötülüğün de “panzehir”idir.

Saadet Özkan Öğretmen gibi güçlü bir kadının çocuk istismarı ile mücadele bayrağını dalgalandırması; toplumsal katılımı sağlaması, mücadeleyi de akıl, bilim, cesaret ve hukuk ekseninde yürütmesi; giderek toplumsal mücadele gücüne dönüşerek problemi temelden çözüme kavuşturur.

Gücün kaynağı güçlü bir kadın, ortak paydası da toplumsal destek olarak şekillenir.

Unutmayalım ki; güçlü, kararlı ve cesur bir kadın dünyayı değiştirir.

Cesaret ve iyilik bulaşıcıdır.

Cesur, güçlü ve iyiliksever bir kadın olan Saadet Özkan; toplumsal değişim hareketinin de öncüsüdür.

Sonuç olarak: Saadet Öğretmen; güçlü, cesur ve kararlı bir kadın olmanın yanında; “gönüllülük” ve “iyilik” kavramlarını da kişiliğinde somutlaştırmıştır.