CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda CHP’nin ekonomi vizyonunu açıkladı. İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyon Belgesine göre CHP’nin iktidar olması halinde Merkez Bankası’nın başına tüm dünyanın saygı duyduğu bir isim atanacak ve hedef, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneye indirmek olacak. Türkiye Varlık Fonu tasfiye edilecek ve bütçe birliği sağlanacak. Türkiye’ye 100 milyar dolar doğrudan yatırım getirilmesi, 3,5 milyon kişilik istihdam sağlanması, kişi başına düşen milli gelirin 20 bin doların üzerine çıkartılması, okullarda çocuklara ücretsiz yemek dağıtılmasının dışında Vizyon Belgesi’nden öne çıkan kimi vaatler şöyle:

KÖİ DAHİL TÜM SÖZLEŞMELER MASAYA YATIRILACAK

- Durum ve Hasar Tespit Komitesi kurulacak ve AKP iktidarları döneminde imzalanan kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleri başta olmak üzere tüm projelerde devletin sırtındaki tüm yükümlülükler masaya yatırılacak.

AB İLE ÜYELİK MÜZAKERELERİ CANLANDIRILACAK

- “Güçlü Türkiye, Güçlü Avrupa’dır” sloganı ile Türkiye’nin geleceğinin demokratik kurallı dünyada olduğuna dikkat çekildi. Avrupa Birliği üyelik müzakereleri canlandırılacak. Bu çerçevede öncelikle, ‘23. Yargı ve Temel Haklar Faslının’ gerekleri hızla tamamlanacak. Bu fasıldaki siyasi blokajın kaldırılması da AB’den istenecek.  

2023 BÜTÇESİ YENİDEN YAPILACAK

- Seçimin ardından 2023 bütçesi yeniden yapılacak. Şatafata ve israfa son vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı makamını, ait olduğu yere, Çankaya Köşküne taşıyacağız. Sağlanacak tasarruflarla krizin ezdiği kırılgan kesimleri destekleyeceğiz.

VERİ ALTYAPISI GÜÇLENECEK

- Strateji ve Planlama Teşkilatı yeniden kurulacak, üniversite-sanayi-sivil toplum-kamu işbirliği modelleri hayata geçirilecek, Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen kurumsal yapı güçlendirilecek. İnternete erişim özgürleştirilecek ve şehirlerdeki veri iletim alt yapısı güçlendirilecek.

HER AİLEYE ASGARİ GELİR SAĞLANACAK

İYİ Parti'den Milli Yas ilan edilmesi çağrısı İYİ Parti'den Milli Yas ilan edilmesi çağrısı

- Aile Destekleri Sigortasıyla her aileye asgari bir gelir sağlanacak. Aile Destekleri Sigortası’ndan faydalanan tüm ailelerin gençlerine burs sağlamak birincil öncelik olacak. Bu sigortadan faydalanan ailelerdeki gençlere istihdamda öncelik sağlanacak. Aile Sigortası kapsamında sosyal yardım, kadınların hesabına yatırılacak. Sigorta ile evinde engellisine, yaşlısına bakan tüm kadınların emeklilik hakkı devlet güvencesi altına alınacak. 25 bin genç sosyal hizmet uzmanı istihdam edilerek, bu kurumda devletin temsilcisi olarak ailelerle sürekli temas halinde ve takipte olacak.

VERGİ YÜKÜ ADİL DAĞILACAK

- Kayıt dışılık azaltılarak, vergi tabanı genişletilecek. Vergi yükünü adil dağıtılacak ve dolaysız vergileri esas alan, dolaylı vergilerin ağırlığını azaltan vergi yapısı tesis edilecek. Sendikalaşmanın, örgütlü toplumun önü açılacak. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak. Cinsiyet eşitsizlikleriyle etkin şekilde mücadele edilecek. Kadınların iş yaşamına katılımı önündeki engeller kaldırılacak. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans gösterilecek ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girecek. Eşit ve nitelikli eğitime ulaşmak kreşlerden başlayarak her çocuğun hakkı olacak.

SOSYAL YARDIM BÜTÇESİ ÜÇ KAT ARTACAK

- Tüm çocukların eşit muamele göreceği bir Türkiye inşa edilecek.  Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarından, kimsesiz çocuklara; ailesi varlıklı ya da yoksul fark etmeksizin, her çocuğun iyi yaşama hakkı, eğitim hakkı devlet güvencesine alınacak. Türkiye’de sosyal yardıma harcanan bütçe 3 katına çıkarılacak.

KAMUDA İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURULACAK

- Etki Analiz ve Değerlendirme Kurulu kurulacak. Kamuda bu analizleri yapabilecek insan kaynağı devlet eliyle yetiştirilecek. Kamuda nitelikli istihdam yaratılacak. Kamu İhale Kanunu’nu yeşil ekonomi politikalarıyla uyumlu, teknoloji yoğun üretimi teşvik eden, bölgesel kalkınmayı destekleyen; organize suç, yolsuzluk, kara para aklama suçlarıyla mücadele eden bir yapıda hazırlanacak ve kamuda “temiz ihale” dönemi başlayacak.

BEYAZ YAKALILARIN ULAŞILAMAMA HAKKI OLACAK

- Kaliteli, güvenceli ve zenginleştirici istihdam stratejisiyle, evden ya da hibrit çalışma adı altında mesaisi bir türlü bitmeyen, üstelik bu çalışma için gereken tüm masraflarını da kendi üstlenen, sosyal güvenceleri de tam sağlanmayan beyaz yakalılara, fazla mesai ödenecek, ulaşılamama hakkı olacak ve tam sosyal güvence sağlanacak.

GENÇLERE DANIŞMAN

- Hayata Atılma Fonu kurulacak. Gençlerin iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri için gereken ilk finansal kaynak karşılanacak. İŞKUR’un MEB ile koordinasyonla yürüteceği “Danışmanını Ara” uygulaması geliştirilecek.

TOKİ’NİN HER 20 BİNASINDAN BİRİSİ ORTAK ALAN OLACAK

- TOKİ’nin yaptığı toplu konutlarda her 20 binadan birisi ortak alan binası olarak ayrılacak. İçinde “kreş”, “geceli-gündüzlü yaşlı bakım merkezi”, dijital kütüphane, “girişimcilik-teknoloji merkezleri” olacak.