CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, TÜİK Başkanı Sait Erdal ve kurum yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakverdi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusunda; “TÜİK kamu gücü ve kamu kaynaklarını kullanarak elde ettiği verileri, gerçeğe aykırı olarak işlemektedir. Savcılığınız tarafından bahsi geçen suç şüphesi üzerine soruşturma başlatılması ve gerçek enflasyon oranlarının, alanında uzman bilirkişilerce hesaplatılması talebimizdir" gerekçelerini sıraladı. Hakverdi, şu değerlendirmeleri yaptı:

"TÜİK, VERİLERİ GERÇEĞE AYKIRI İŞLEMEKTEDİR"

“Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 03/12/2021 tarihinde açıklanan enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı açıkça ortadadır. Tüm yurttaşların derinden hissettiği ekonomik krizin siyasi etkilerini azaltmak amacıyla, enflasyon oranı gerçeğe aykırı olarak düzenlenmektedir. Oysa TÜİK’ in görevi gerçek rakamları açıklamaktır. Ülkemizde yurttaşlarımızın hissettiği yıllık enflasyon oranı (TÜFE) yüzde 50’nin üzerinde iken; TÜİK tarafından Kasım ayı verilerine göre yıllık enflasyon oranı yüzde 21,31 olarak açıklanmıştır. Bünyesinde, ekonomi alanında uzmanlaşmış akademisyenler bulunduran Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, Kasım ayı verilerine göre yıllık enflasyon oranını yüzde 58,65 olarak açıklamıştır. Yine 2021 yılının Ekim ayı verilerine göre, yıllık enflasyon oranı TÜİK tarafından yüzde 19,89 olarak açıklanırken; Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim ayı verileri ışığında yıllık enflasyon oranını yüzde 49,87 olarak açıklamıştır. Örnekleri çoğaltmak mümkün; ancak iki örneğin açıklayıcı olduğu ortadadır. TÜİK kamu gücü ve kamu kaynaklarını kullanarak elde ettiği verileri, gerçeğe aykırı olarak işlemektedir. Bağımsız ve tarafsız, alanında uzman ekonomist bilirkişilerce hesaplanacak olan gerçek enflasyon oranları, TÜİK yetkilileri tarafından resmi belgede sahtecilik suçunun işlendiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyacaktır. Savcılığınız tarafından bahsi geçen suç şüphesi üzerine soruşturma başlatılması ve gerçek enflasyon oranlarının, alanında uzman bilirkişilerce hesaplatılması talebimizdir.

Şikayetimize konu belgeleri düzenleme yetkisi Türkiye İstatistik Kurumu’na kanunla verilmiştir. Bu nedenle, bu konuda tekel olan Türkiye İstatistik Kurumunun verileri sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğindedir. Bu yönüyle işlenen suç TCK 204/3 gereğince cezalandırılmalıdır."

Hakverdi, bağımsız ve tarafsız, alanında uzman bilirkişilerden gerçek enflasyon oranlarına ilişkin bir bilirkişi raporu aldırılmasını talep etti.