TENZİLE AŞÇI/EGEPOSTASI- İzmir’de 62 yıl hizmet veren ve depremde zarar gördüğü için yıkılan Buca Cezaevi alanında yapılacka planlar için eylem düzenlendi. 

İktidar ve muhalefet arasında “yeşil alan” ve “plan” tartışmalarına konu alan Buca Cezaevi alanı için AK Parti kanadı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bölgeye ilişkin planları olduğun ve Büyükşehir’in ayrı bir plan hazırlamasının hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.  Büyükşehir Belediye

Meclisi’nde ise alanın “Ticaret Alanı” olan planlarının Rekreasyon Alanı ve Genel Otopark Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi gündeme gelmiş ve tartışmaların fişeği ateşlenmişti.

CHP TMMOB’ye bağlı odalar ve CHP’li belediye meclis üyelerinin yargıya taşıdığı Buca Cezaevi Alanı Planları için İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMMOB, DİSK, KESK, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu cezaevi alanında eylem düzenledi. 

Eyleme; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP İzmir İl eski Başkanı Deniz Yücel, TMMOB İzmir İl Dönem Sekreteri Aykut Akdemir, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, CHP’li ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Eylemde yapılan konuşmalaırn ardından alana zeytin ağaçları dikildi.

SARI: KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Eylemin Başında konuşan Memiş Sarı, alana zeytin ağaçları dikilmesine ilişkin girişimin olacağını belirtti ve "Burada bin 500 konut yapmayı, arka taraftan birazcık yol ve birkaç küçük yeşil parselde yeşil alan yaparak Bucalıları ve İzmirlileri kandırmaya çalışıyorlar. AKP’nin şöyle bir iddiası var: Her yeri betona gömeceğiz, size yeşil alan bırakmayacağız. Onların yeşilden anladığın çok iyi biliyoruz. Ama biz örgütlü mücadelemizle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu örgütlülüğü öyle bir büyüteceğiz ki AKP’nin buraya ranta açmasına izin vermyeceğiz. Ayrıca alana zeytin ağpacı dikmek için de bir gayret ve çabamız var” ifadelerini kullandı.

SOYER: BİR ŞEY DEĞİŞECEK HER ŞEY DEĞİŞECEK

Eylemde konuşan Başkan Soyer, Sao Paulo örneğini verirken ‘rant projesine’ izin vermeyeceklerini belirtti ve “Söylenen her şey söylendi. Ama birkaç şey eklemek istiyorum. Öncelikle Buca Belediye başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Buca Cezaevinin kaldırılmasında büyük emeği var. İkincisi… Burası cezaevinde, kamu arazisinde yani bir özel mülkiyet değil kamu arazisiydi. Ve bu kamu arazisi cezaevi gittikten sonra kamuya kalmalıydı. Kamu burada ticaret mi, konut, mu sanayi mi istiyor? Ne istiyor? Kamu burada yeşil alan istiyor. Zeytin ve ağacı istiyor.  Dolayısıyla biz bunun sonuna kadar takipçisi ve savunucusu olmaya devam edeceğiz. Hiç kimse burayı kamunun elinden alıp ranta açamaz. Açtırmayacağız. Sao Paulo’da olduğu gibi nasıl ki zehir gemisini İzmir’e reva gördüler şimdi de bu alanı ve İzmirlilere rantı reva görenlere izin vermeyeceğiz. Burası İzmir’in ‘sarı öküzüyse’ ona sonuna kadar sahip çıkacağız. Kimse Bucalının İzmirlinin elinden bu araziyi alamaz. Vermeyeceğiz. Göreceksiniz buna izin vermeyeceğiz. Burayı onlara vermeyeceğiz. Sadece İzmir’de değil bu mücadele. Türkiye'nin her yerinde. Eğer kamu arazilerine birileri göz diktiyse hiç korkmasınlar dirensinler. İzmir bunu başardıysa onlar da başarabilirler. Türkiye’ye İzmir’den şunu söylemek isterim. Biz el ele veridkçe, dayanışmamızı diri tuttukça hiçbir güç elimizden bu memleketin geleceğini alamayacak. Bir şey değişecek, her şey değişecek” dedi.

AKDEMİR: BÖLGEYİ YAŞANMAZ HALE GETİRECEK

İzmir, hayırsever desteğiyle bir Özel Eğitim/ Uygulama Okuluna daha kavuşuyor İzmir, hayırsever desteğiyle bir Özel Eğitim/ Uygulama Okuluna daha kavuşuyor

Alanda yapılaşmayı öngören Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlarını yargıya taşıdıklarını hatırlatan Aykut Akdemir, bölgenin yeni yapılaşmalaır kaldıramayacağının altını çizdi ve “Bugün burada İzmir’in yeşil alan ihtiyacını yok sayan, Buca kent merkezine, ulaşım gibi, alt yapı gibi daha pek çok sorun getirecek, bölgeyi kilitleyecek şekilde kamusal alan kullanımını yok sayarak ticaret ve konut alanı olarak ayıran, yapılaşma oranını arttıran plan kararlarına karşı kente sahip çıkan kurum/kuruluşlar yani Buca Cezaevi Alanı Koordinasyonu olarak bulunmaktayız. 2019 yılı sayımına göre 510 bin 695 kişi olan nüfusu ile İzmir İlinin en büyük ilçelerinden biri olan Buca İlçesinde yaklaşık 80000 m²’lik bir alanı kapsayan cezaevi alanının boşaltılması fırsatı gerek İlimiz gerekse ilçe için büyük bir avantaja dönüştürülmesi ve kamusal alan kullanımının devam ettirilmesi gerekirken, bu alanın yaklaşık yüz de 70’lik kısmının H:25.80 metre yükseklikle konut+ ticaret olarak planlandığı tespit edilmiştir. Bölgenin mevcut durumu göz önüne alındığında, bu kararın yapısal yoğunluğu artıracağı ve bunun kent sağlığı açısından büyük bir risk oluşturacağı kaçınılmaz bir gerçektir. İlçedeki yapı yoğunluğu ve bunun getirdiği nüfus yoğunluğu ile birlikte düşünüldüğünde, bu alanın ne olması gerektiği ile ilgili tasarrufun ne olacağı aslında çok net ortadadır. İzmir’in, Buca’nın yeni bir yapılaşmaya, yeni ticaret alanına ihtiyacı yoktur. Mevcut yapı yoğunluğu dikkate alındığında bu alanın kamusal bir kullanım dışında planlanmasının bilimsel ve teknik açıdan kabul edilebilir hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır. Bu alanın konut ve ticaret olarak planlanması sonucu oluşacak durumun bölgeye getireceği hiçbir artı olmayacağı gibi tam tersi bölgeyi daha da yaşanmaz bir hale getireceği ortadadır. Bu nedenle, alanın kamusal alan olarak değerlendirilmesi hayati bir gerekliliktir” dedi.

“KAMU KULLANIMI YOK EDİLİYOR”

Deprem gerçekliğini de hatırlatan Akdemir, bölgede kamu yararı gözetilmesi gerektiğini belirtti ve “İzmir kişi başına düşen nitelikli afet toplanma alanı miktarını artırmak önemli bir konudur. Bu noktada, mevcut durumda afet toplanma alanları açısından kısıtlı bir kentsel açık alan varlığı sunan ilçe için Buca Cezaevi alanının açık kamusal alana dönüştürülmesinin, kişi başına düşen afet toplanma alanı miktarını artıracağı çok net bir gerçektir.  Halk sağlığı, çevre sağlığı ve kent sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için alana yönelik gerçekleştirilecek olan düzenlemenin, yapılaşmadan ziyade tüm canlıların ortaklaşa kullandığı kentsel bir açık alan yönünde olması asıl meselemiz olmalıdır! Bu alanda yapılacak planlama ile bölgenin yaşam kalitesini yükseltecek ve bölgede yaşayanları mutlu edecek çevresine de katkı koyacak bir planlama yapılması beklenir iken tam tersi bir anlayışla kamusal açık alan kullanımı yok edilmektedir. Bu alan kamusal bir alandır ve yine kamu yararını ön planda tutacak bir kullanıma dönüşmesi kamusal bir haktır. Şehrimizin sosyal ve ekolojik açıdan yeşil alan ve benzeri nitelikli rekreasyonel alanlara ihtiyacı ortada ve bilinir iken özellikle bu alanın büyüklüğü ve konumu gereği bölgede benzerinin olamayacağı, yaratılamayacağı ortada iken bu ihtiyaç ve talepleri yok sayan, parseli konut ve ticaret olarak ayıran bir planlama, ilgili mevzuata tamamen aykırıdır. Kamu hakkını gasp eden bu plan kararının yerel yönetimler, meslek odaları, sendikalar tarafından kabul edilmesi mümkün değildir” diye konuştu.

YENİ BİR KÜLTÜRPARK OLSUN

Son olarak taleplerini bir kez daha dile getiren Akdemir, şunları söyledi; “Halkın ortak yararına açıkça aykırı olan işlemin iptal edilmesi ve sonrasında bu alanın; olası bir afet anında kentlilerin güvenli bir şekilde sığınacağı bir toplanma alanına, beton binaların gölgesinde değil ağaçların gölgesinde nefes alacak rekreasyon alanına, insan hakları açısından kabul edilemez olaylara sahne olmuş Buca Cezaevi alanının geçmişiyle ilişki kurularak halkın ortak ihtiyacını karşılayacak yeni bir Kültürpark alanına dönüşmesi için İzmir 4. İdare Mahkemesinin Esasına kayden açtığımız davaya en kısa sürede müdahil olmaya davet ediyoruz. Buca Cezaevi Alanı Koordinasyonu olarak Buca Nefes Alsın diyerek başlattığımız mücadele, kamusal alanımızı kazanana kadar devam edecektir.”