Üniversitede, bilimde, sağlıkda, kültür-sanatta, sanayide potansiyeli olan ve derin tarihi köke sahip, sınırları içinde ulusal kurtuluş savaşımızın sembollerinden Belkahve’nin yer aldığı Bornova’da Belediye’nin “hizmet atağı” duraksamadan sürüyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bornova hepimizin” felsefesiyle demokratik, katılımcı, çözüm odaklı ve toplumun tüm katmanlarını kucaklayan “sosyal belediyecilik anlayışı”nı uyguluyor.

Görüşmelerimizden ve kentteki “değişim”den kaynaklanan izlenimime göre; Belediye Başkanı “Dr. Mustafa İduğ bilim insanı olmanın “disiplini” ile de halkın yaşam kalitesini yükseltmek için kaynakları ihtiyaçlar ve istemler doğrultusunda “etkin” ve “verimli” kullanmayı, “tasarrufu öncelemeyi” temel bir yönetim ilkesi olarak benimseyip uyguluyor.

Başkan Dr. İduğ; sanayi ve üniversite işbirliği bağlamında gençlerimizin istihdamına katkı sağlayacak projelere “öncülük” ediyor.

Bu arada; Dr. Mustafa İduğ, Bornova’yı kültürden sanata, spordan çevreye “marka kent”e dönüştürme vizyonuyla özgün projeler üretiyor.

Böylece; Bornova’da toplumun her kesiminden insanların huzur içinde yaşadığı, kadınların hayatın tüm alanlarında etkin olduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı yaşanabilir “Marka Kent Bornova” felsefesi hayat buluyor.

Öte yandan; Başkan İduğ, “Geleceğe Doğru Bornova” vizyonuyla “kentsel yoksulluğu” en önemli problem olarak görüyor ve “kent yoksulluğu” ile sürdürülebilir mücadele bağlamında uygulanabilir projeler üretiyor.

Ayrıca; şeffaflık, hesap verebilirlik ve denetlenebilirlik Başkan İduğ’un öncelikleri arasında yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN ÖRNEK UYGULAMALAR…

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un 2 yıl 9 ayda öne çıkan bazı uygulamaları da şunlar:

  • Eğitim alanında, Pandemi sürecinde “dijital sınıflarda” ders olanağı sağladı.

Bu proje Türkiye Belediyeler Birliği tarafından “Türkiye’de Yılın En İyi Vizyon Projesi” seçildi.

Ayrıca; BELGEM Dersaneler ile Liseye geçiş (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları sınavları (YKS) için öğrencileri hazırladı.

  • Engelli bireylerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan dijital sınıf 40 bin öğrenciye ulaştı ve ilkokuldan üniversiteye hazırlığa kadar 3 bin 700 saat ders ve binlerce deneme sınavı yapıldı.

Bu sistem; ülke genelinde çok sayıda belediye tarafından da uygulamaya konuldu.

  • Etkin bir sivil toplumcu olarak, sivil toplum örgütlerinin, yönetime ve demokratik karar sürecine katılımlarına olanak sağladı.
  • Bornova’nın da çözüm bekleyen en öncelikli problemi olan “kentsel dönüşüm konusunda” özellikle Çamdibi, Altındağ ve Atatürk Mahallelerinde kentsel dönüşümle ilgili kolaylaştırıcı, ön açıcı bir rol üstlendi.
  • Hizmete giren Asfalt Üretim Tesisi ile Bornova’nın yolları yeniden asfaltlanarak, 30 yıl boyunca Bornova’nın asfalt sorununu gündemden çıkarmak hedefinde önemli adımı attı.
  • Etkili toplumsal iletişim yöntemini uyguluyor. Bu bağlamda, birlikte yönetim anlayışının bir parçası olarak kurulan Bornova İletişim Merkezi, 7/24 Bornovalının ihtiyaçlarını belirliyor, beklenti ve önerilerini alıyor; çözüme kavuşturulanlarla ilgili olarak geri dönüş yapıp bilgilendiriliyor. Bu; etkili bir toplumsal iletişim yöntemidir.
  • Açılan meslek kurslarıyla iş dünyasına ihtiyaç duyduğu “ara eleman” yetiştiriliyor.
  • Tüm bu hizmetleri; tasarrufu önceleyerek, kaynakları “etkin” ve “verimli” kullanarak, şeffaflığa, denetlenebilirliğe, hesap verebilirliğe önem vererek, bütçe, mali yapı disiplini ilkelerine uygun olarak gerçekleştirdi.

Sonuç olarak, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ; demokratik, katılımcı, çözüm odaklı ve toplumun tüm katmanlarını kucaklayan, bu arada; hesap verebilirliği, denetlenebilirliği, saydamlığı önceleyen, kaynakları etkin ve verimli kullanarak hizmet üreten sosyal belediyecilik anlayışını temsil ediyor.