Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bugün İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Kredi Garanti Fonu destek paketinin ayrıntılarını açıkladı. Nebati, paket kapsamında, işletmelerin ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırıldığını, buna göre en yüksek ödeme kabiliyetine sahip birinci grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip beşinci grup firmalarına destek verilmeyeceğini söyledi. Destek ödemelerinin fatura karşılığı yapılacağını belirten Nebati, amaç dışı kullanımın önlenmesi için bir kara liste uygulamasının da devreye alınacağını açıkladı.  

Paketin içeriği özetle şöyle:

BOTAŞ'tan doğalgaz indirimi açıklaması BOTAŞ'tan doğalgaz indirimi açıklaması

“İŞLETME GİDERLERİ DESTEK PAKETİ: 35 milyar TL kefalet limitine haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanacak.

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERİ DESTEK PAKETİ: 35 milyar TL kefalet limitine haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ’ler olmak üzere tüm firmalar desteklenecek.

YATIRIM PROJE FİNANSMANI DESTEK PAKETİ: 20 milyar TL kefalet limitine haiz Yatırım - Proje Finansmanı Destek Paketi ile her alanda yatırımlar desteklenerek sürdürülebilir üretim  artırılacak. Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalara daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlanacak.

YATIRIM PROJE FİNANSMANI DESTEK PAKETİ: 20 milyar TL kefalet limitine haiz Yatırım - Proje Finansmanı Destek Paketi ile her alanda yatırımlar desteklenerek üretim artırılacak. Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalara daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlanacak.

İMALAT SANAYİİ DESTEK PAKETİ: 15 milyar TL kefalet limitine haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışı sağlanacak. Sanayi sektöründe yer alan yatırımlar desteklenecek.

EYT DESTEK PAKETİ: 25 milyar TL kefalet limitine haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükü hafifletilecek.

BÖLGESEL ODAKLI KOBİ DESTEK PAKETİ: 10 milyar TL kefalet limitine haiz Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi ile imalat sanayi öncelikli olmak üzere işletmelerin yatırım, istihdam ve ihracat odaklı projelerine destek verilecek.

GİRİŞİMCİ DESTEK PAKETİ: 4 milyar TL kefalet limitine haiz Girişimci Destek Paketi ile girişimcilik ekosistemini geliştirerek, genç ve tekno girişimcilerimizin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılacak.

KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK PAKETİ: 4 milyar TL kefalet limitine haiz Kadın Girişimci Destek Paketi ile yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek kişi/tüzel kişi işletme sahibi kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri desteklenecek.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PAKETİ: 7 milyar TL kefalet limitine haiz Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi ile iklim değişikliğinin yol açacağı sorunların ülkemiz ekonomisi için getirdiği riskleri bertaraf edecek ve yeşil dönüşümü amaçlayan projeler için KOBİ ölçekli firmalar desteklenecek.

TEKNOLOJİ DESTEK PAKETİ: 4 milyar TL kefalet limitine haiz Teknoloji Destek Paketi ile teknoloji alanında yazılım, blockzinciri, yapay zekâ, akıllı şehir, giyilebilir teknolojiler, felaket kurtarma merkezleri ve bulut bilişim hizmetleri gibi belirli alanlarla sınırlı olmak üzere teknoloji firmaları desteklenecek.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEK PAKETİ: 1 milyar TL kefalet limitine haiz Dijital Dönüşüm Destek Paketi ile KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlaması sağlanacak.

EĞİTİM DESTEK PAKETİ: 10 milyar TL kefalet limitine haiz Eğitim Destek Paketi ile personel giderlerini ödemekte güçlük çeken özel okullara finansman desteği sağlanacak.

YENİ EVİM PROGRAMI İNŞAAT DESTEK PAKETİ: 20 milyar TL kefalet limitine haiz Yeni Evim Programı İnşaat Destek Paketi ile orta gelir grubuna hitap eden konut arzının artırılabilmesi için konut üreticilerine uygun maliyetli finansman imkânı sağlanacak.

KONUT İNŞAATI DESTEK PAKETİ: 10 milyar TL kefalet limitine haiz Konut İnşaatı Destek Paketi ile inşaat sektöründe arz/talep uyumsuzluğunu ortadan kaldırılması amacıyla tamamlanmamış projesi olan küçük ve orta ölçekli inşaat firmaları desteklenecek.”