"Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda anayasal engel yok" "Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda anayasal engel yok"

BMM Genel Kurulu’nda TBMM, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ve 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığının bütçesine ilişkin konuşmasında, “Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı verdik. Anayasa Mahkemesi’ni adeta bir İnsan Hakları Mahkemesi’ne dönüştürdük. Yargının yaptığı uygulamadaki eksiklik ve aksaklıklardan kaynaklı sorunlar varsa, bunların hukuk devletine uygun bir biçimde çözümü bakımından son derece bir başka hak arama yolu olmuştur” dedi.  

Bakan Bozdağ, İnsan Hakları Eşitlik Kurumu hakkında ise “Ülkemizde yaşanan veya yaşanabilecek her türlü ayrımcılıkla ilgili yeni bir hak arama kapısını daha açtığımızı ifade etmek isterim” bilgisini verdi.

“ADALET BAKANININ GÖRÜLEN DAVAYA MÜDAHALE ETME YETKİSİ YOKTUR”

Bozdağ, kendisinin bazı davalara müdahale ettiğine ilişkin eleştirilere, “Şu olay olurken niye baktın, şu işe niye bakmadın? Şu işe niye dava açmadın? Bazıları da diyor ki, müdahale olursa niye müdahale olursa niye müdahale ettin? Şimdi karar verin, ben görülen davaya edersem mi hukuk devletine uygun davranmış olurum, müdahale etmezsem mi uygun davranmış olurum? Adalet Bakanının görülen davaya müdahale etme hak ve yetkisi yoktur” diye konuştu.

“YARGI YETKİSİNİN KULLANILMASIYLA İLGİLİ ZORUNLU OLMADIKÇA KONUŞMADIM”

Bozdağ, “Hiç bugüne kadar yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili zorunlu olmadıkça konuşmadım, konuşmam da. Bundan sonra da konuşmamaya özen göstereceğim” dedi.

“KADINI BİREY HALİNE GETİREN REFORMU BİZ YAPTIK”

Bakan Bozdağ, kadına karşı şiddet konusunda da şunları söyledi:

“Kadına karşı şiddet ile mücadele bizim hükümetlerimizin değişmez ve değiştirilemez gündemidir. Bugüne kadar kadınlarımızın hukukunu korumak için önemli adımlar attık. Bu hukuku koruyacak adımları bir bir hayata geçirdik… 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kadına karşı işlenen cinsel içerikli suçlar adabı umumiye ve nizami aile aleyhinde cürümler bahsi altında düzenleniyordu. Bu ne demek bu suçlar işlendiği zaman korunan kadın değil, korunan hukuki değer adabı umumiye ve nizami aile. Bu suçlar kadına karşı değil adabı umumiye ve nizami aile aleyhine işlenmiş suçlar kabul ediliyordu. Ceza hukuku anlamında cinsel içerikli suçları cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bahsi bölümü altında düzenleyip kadını birey haline getiren reformu da burada beraber yaptık, biz yaptık. Ama bütün bunlara rağmen halen şiddet ve cinayetin olması hepimiz için büyük bir ayıptır.”

Bakan Bozdağ, ilk derece mahkemelerinin önünde 18 milyon civarında dosya olduğunu söyleyerek, “Hakim ve savcılarımız büyük bir özveri ile görevlerini yapıyorlar. Sadece kamuoyunda siyasi taraftarlığa uygunluk esasları bakımından tartışılan bazı davalar nedeniyle hakim ve savcılarımız yargılamak, onlar hakkında hüküm vermek büyük haksızlıktır. Düşünün 20 milyon civarında dosya ve bunların bir sürü tarafı var. Tartışılan dava sayısına bakın 100’ü geçmez” dedi.