AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Akdemir ve AK Parti’li diğer milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, ekonomiye ilişkin düzenlemeler öngörüyor.

ENFLASYON DÜZENLEMESİ

Buna göre; vergi mükelleflerinin, yeniden değerleme imkanları ve 2004 yılından itibaren enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması gerekçesiyle düzenlemeye gidiliyor. Bu kapsamda, 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmaması amaçlanıyor.

Ayrıca, 2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl kârının vergiye tabi tutulmaması, geçmiş yıl zararının zarar olarak kabul edilmemesi öngörülüyor.

TL MEVDUAT

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk Lirası’nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda yabancı paralarını Türk Lirası’na çeviren Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere, bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar paylarının vergiden istisna edilmesi düzenleniyor.

ELİTAŞ’TAN TEKLİFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti milletvekillerinin TBMM Başkanlığı’na sunduğu 4 maddelik Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin detaylarını yazılı açıklama ile paylaştı.

Enflasyon muhasebesi uygulamasını hatırlatan Elitaş, şu ifadeleri kullandı:

* 2003’te hayata geçen, ilk kez ve bir kereliğine 2004’te uygulama imkanı bulan, 31 Aralık 2021’te de tekrar uygulanabilecek enflasyon muhasebesi konusunda, o günden bugüne yaptığımız yeniden değerleme oranlarıyla farklı farklı kanunlara yapılan atıf çerçevesinde kurumlarla idare arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflar endişesiyle erteleme talebinde bulunuldu. Bu konuyu Cumhur İttifakı olarak uygun görerek Meclis Başkanlığı’na bir kanun teklifi verdik.

Enflasyon muhasebesi uygulamasının 2023 sonuna kadar ertelendiğine işaret eden Elitaş, şirketlere 2023 sonunda enflasyon muhasebesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında yeniden değerleme imkanı sağlanacağını bildirdi. Elitaş, şunları kaydetti:

* ÜFE oranında yeniden değerlemeden dolayı herhangi bir kar ortaya çıktığı takdirde bu, şirketlerin geçmiş yıl karları olarak defterde, bilançolarında gözükecek, herhangi bir vergiye tabi olmayacak.

* Bunu ertelememiş olsaydık, 2021’de enflasyon muhasebesi uygulamasından dolayı ortaya çıkacak karlar vergiye tabi olacaktı.

* Bu süre içinde geçen zamanda herhangi bir sorun ortaya çıkmasın diye böyle bir düzenlemenin uygun olacağı kanaatine vardık.”

Elitaş, teklifin diğer maddelerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

* Şirket aktiflerinde, kasasında veya bankada herhangi bir döviz bulunan şirketler, bu dövizlerini 17 Şubat 2022’ye kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda bozdurup ilgili bankada Merkez Bankası’nın tebliğleri doğrultusunda 3 ya da 6 ay vadeli mevduat açtıkları takdirde, 1 Ekim 2021 ile 31 Aralık 2021 arasında ortaya çıkacak kambiyo karları vergiye tabi olmayacak.

* 31 Aralık 2021’den önce şirket aktiflerinde bulunan, 1 Ekim 2021’e kadarki olan kambiyolar veya dövizler, Merkez Bankası’nda bozdurulduğu takdirde 17 Şubat 2022’ye kadar Merkez Bankası’na bozdurulup yatırılırsa bunlar kambiyo karlarından Kurumlar Vergisi ödemeyecek.

* Aynı şekilde kur korumalı mevduat kapsamında açtıkları mevduattan dolayı ortaya çıkacak herhangi bir faiz varsa örneğin dönem sonundan kur daha düşük çıktı, faiz elde eden bir işletme ortaya çıkarsa buradan elde ettikleri faiz gelirleri de yine Kurumlar Vergisi kapsamından istisna tutulacak.

* Tüm şirketler bir an önce bu düzenlemenin çıkmasını arzu ediyor. Bu süreç içinde şirketlerimize kur korumalı vadeli mevduatlarını açabilme imkanını vermiş oluyoruz. Burada en önemli olan nokta, 2021’deki varlıklarının kambiyo karlarının Kurumlar Vergisi’nden istisna olması.

Elitaş, 17 Ocak Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeyi planladıkları kanun teklifini, gelecek hafta yasalaştırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunmayı hedeflediklerini bildirdi. DHA