Cami avlusunda ve müştemilatta eğitime CHP'li Polat'tan sert tepki

18 Eylül 2019 Çarşamba   13:43

Belenbaşı Mahallesi'nde yaşananları sert sözlerle eleştiren Polat “Günümüz Türkiye’sinde karşılaştığımız tablo çok acı vericidir. Öğrencilerin konteynerlerde ve müştemilatta niteliksiz koşullarda öğrenim görmesi kabul edilemez.” dedi. Polat, konuyu meclis gündemine de taşıdı. 

“CAMİ AVLUSUNDA VE MÜŞTEMİLATTA EĞİTİME POLAT’TAN SERT TEPKİ!”

Okul yenileme ihalesini alan firmaların iflası ya da farklı sebeplerden okulların yenilenme sürecinin yeni eğitim-öğretim yılına yetişmemesi ve bunun sonucunda öğrencilerin gerekli donanımdan mahrum, sağlıksız ve rutubetli koşullarda eğitim alması kabul edilemez. Evlatlarımızın yeterli donanıma sahip okullarda öğrenim görmesini beklerken cami avlularına kurulan konteyner ve müştemilatta mahkum edildiğini üzülerek öğrendim.

Sayın Bakanın bu durumdan bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve İnkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Niteliksiz uygulamalara bir an önce son verilmelidir. Derhal bu yanlıştan dönülmeli ve okulların yenilenmesi tamamlanana kadar öğrenciler civardaki okullarda eğitim ve öğretimlerine devam etmelidir. diye ifade eden Polat “İzmir’de yenilenmesi amacıyla yıkılan ilk ve ortaokul sayısı kaçtır? Okulların kaçının yenilenmesi tamamlanmıştır? Kaç okul hala yapım aşamasındadır? İzmir’de yenilenmesi planlandığı için başka okullarda öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrenci sayısı kaçtır? Öğrencilerin cami avlusuna kurulan konteynerlerde ve müştemilatta öğrenimlerine devam ediyor olması Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Okulların yenilenme ihaleleri hangi usule göre yapılmaktadır? İhaleleri alan firmalar tarafından yaratılan mağduriyetlerin giderilmesi için Bakanlığınız tarafından alınan önlemler nelerdir? Yaklaşan kış ayları sebebiyle okullarda ne gibi önlemler alınmaktadır?” sorularına yer verdi.

 Sayfa Adresi: http://www.egepostasi.com/haber/cami-avlusunda-ve-mustemilatta-egitime-chp-li-polat-tan-sert-tepki/222640